ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: KORTLAEG_NATURTYPER_PKT (ID: 3)

Return Geometry:
Return True Curves:
Return IDs Only:
Return Count Only:
ReturnZ:
ReturnM:
Historic Moment:
Return Distinct Values:
Return Extents Only:
# records: 1000

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {4AED3E1B-C773-4C58-AFF7-8C4A3D859FF5}
VERSION_ID: {6D952D0F-34F1-4C85-A231-97A3543BA7C7}
SYSTID_FRA: 1576140265000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482139550000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: a3a52e3c-dc32-466e-829a-43476f831f62
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772747
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-1-022-0039-6210
STARTDATO: 1465430400000
NATURTYPE: Kalkoverdrev
AKTID: 772747
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772747
ID: 1
ESRI_OID: 1
Point:
X: 9.951790643468042
Y: 56.66029100024089

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {AEF0BEE9-74CD-4473-9F43-7F439D74E490}
VERSION_ID: {8E872060-8D95-467C-A9AA-D79E92E29F60}
SYSTID_FRA: 1576140162000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482139766000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: a3a52e3c-dc32-466e-829a-43476f831f62
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772756
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-1-022-0062-5130
STARTDATO: 1471996800000
NATURTYPE: Enekrat
AKTID: 772756
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772756
ID: 2
ESRI_OID: 2
Point:
X: 9.92769612562261
Y: 56.655693110519245

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {632287B8-62FF-4426-BB35-E3E451D6641C}
VERSION_ID: {313529F8-B262-4B6A-9B21-E66F9454613D}
SYSTID_FRA: 1576140146000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482139784000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: a3a52e3c-dc32-466e-829a-43476f831f62
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772757
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-1-022-0062-6230
STARTDATO: 1471996800000
NATURTYPE: Surt overdrev
AKTID: 772757
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772757
ID: 3
ESRI_OID: 3
Point:
X: 9.929465896935021
Y: 56.65602132134657

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {CCA48394-790A-407D-AF62-824E4D1A24ED}
VERSION_ID: {140AEC4B-723C-4E8E-8D64-9A98988BAA54}
SYSTID_FRA: 1576140156000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482139803000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: a3a52e3c-dc32-466e-829a-43476f831f62
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772758
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-1-022-0062-4030
STARTDATO: 1471996800000
NATURTYPE: Tør hede
AKTID: 772758
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772758
ID: 4
ESRI_OID: 4
Point:
X: 9.930221930002155
Y: 56.65691412085447

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F98A-537F-11E2-B842-00155D01E765}
VERSION_ID: {F4DE00E6-C41D-4D40-9AA9-EF88BA993E98}
SYSTID_FRA: 1576059077000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/532128
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-104-7230
STARTDATO: 1282176000000
NATURTYPE: Rigkær
AKTID: 532128
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/532128
ID: 5
ESRI_OID: 5
Point:
X: 12.410678785901004
Y: 56.084569057894974

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F989-537F-11E2-8852-00155D01E765}
VERSION_ID: {6D8039FC-E6AB-406D-B4E0-B653DA6AFA1D}
SYSTID_FRA: 1576059072000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536434
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-103-7230
STARTDATO: 1282521600000
NATURTYPE: Rigkær
AKTID: 536434
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536434
ID: 6
ESRI_OID: 6
Point:
X: 12.408724697969783
Y: 56.084896527817115

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F988-537F-11E2-A5A4-00155D01E765}
VERSION_ID: {4030E6EC-3838-46DC-8D94-8F79C5A681B1}
SYSTID_FRA: 1576059068000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536420
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-102-7230
STARTDATO: 1282521600000
NATURTYPE: Rigkær
AKTID: 536420
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536420
ID: 7
ESRI_OID: 7
Point:
X: 12.406664262216037
Y: 56.08637228019294

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F98B-537F-11E2-8B1C-00155D01E765}
VERSION_ID: {186B8605-ADD0-48AD-B0B8-5E77B35F6B12}
SYSTID_FRA: 1576059082000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536571
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-105-2330
STARTDATO: 1282694400000
NATURTYPE: Græs-indlandsklit
AKTID: 536571
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536571
ID: 8
ESRI_OID: 8
Point:
X: 12.40904703756785
Y: 56.08153274413481

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F98C-537F-11E2-BF44-00155D01E765}
VERSION_ID: {3BA301F3-B2C8-4372-8788-F3D4F705BBFE}
SYSTID_FRA: 1576059086000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536593
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-105-6230
STARTDATO: 1282608000000
NATURTYPE: Surt overdrev
AKTID: 536593
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536593
ID: 9
ESRI_OID: 9
Point:
X: 12.409726864247219
Y: 56.081116816342536

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F98D-537F-11E2-BECD-00155D01E765}
VERSION_ID: {EF6C8F2C-91FC-4F62-B77C-9EC525F9625F}
SYSTID_FRA: 1576059090000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536605
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-106-6410
STARTDATO: 1282694400000
NATURTYPE: Tidvis våd eng
AKTID: 536605
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536605
ID: 10
ESRI_OID: 10
Point:
X: 12.412051483996578
Y: 56.081074452700065

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F98E-537F-11E2-907D-00155D01E765}
VERSION_ID: {2B551839-DF2B-4249-8B9E-1BB04DB21052}
SYSTID_FRA: 1576059094000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536631
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-107-7230
STARTDATO: 1283299200000
NATURTYPE: Rigkær
AKTID: 536631
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536631
ID: 11
ESRI_OID: 11
Point:
X: 12.415399541705048
Y: 56.08196257211905

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F98F-537F-11E2-9D99-00155D01E765}
VERSION_ID: {1901BF07-46F5-47EF-800C-4E280CC91520}
SYSTID_FRA: 1576059101000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536666
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-108-4030
STARTDATO: 1282521600000
NATURTYPE: Tør hede
AKTID: 536666
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536666
ID: 12
ESRI_OID: 12
Point:
X: 12.407251536004168
Y: 56.07920432451856

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F990-537F-11E2-BE9A-00155D01E765}
VERSION_ID: {C9085DFA-D101-405C-AB4C-1538C2DF91FC}
SYSTID_FRA: 1576059105000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536651
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-108-6230
STARTDATO: 1282608000000
NATURTYPE: Surt overdrev
AKTID: 536651
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536651
ID: 13
ESRI_OID: 13
Point:
X: 12.40522202210436
Y: 56.07746150521138

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A76C2290-537F-11E2-8D75-00155D01E765}
VERSION_ID: {264F3CB7-7ACE-4400-AC28-2ADC0C3A3131}
SYSTID_FRA: 1576059059000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1296000000000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536675
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-005-5130
STARTDATO: 1282608000000
NATURTYPE: Enekrat
AKTID: 536675
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536675
ID: 14
ESRI_OID: 14
Point:
X: 12.40658257842309
Y: 56.075765723932115

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A76C228F-537F-11E2-A9DF-00155D01E765}
VERSION_ID: {EA488A16-A3FE-4706-B7F6-A8B5EFFBE70F}
SYSTID_FRA: 1576059063000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1296000000000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536676
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-005-6230
STARTDATO: 1282608000000
NATURTYPE: Surt overdrev
AKTID: 536676
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536676
ID: 15
ESRI_OID: 15
Point:
X: 12.406542688264858
Y: 56.07639638164395

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F982-537F-11E2-A8BD-00155D01E765}
VERSION_ID: {DC7A1299-9D64-4288-A131-735CDB7D902C}
SYSTID_FRA: 1576059046000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536678
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-003-6230
STARTDATO: 1283299200000
NATURTYPE: Surt overdrev
AKTID: 536678
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/536678
ID: 16
ESRI_OID: 16
Point:
X: 12.411933288859569
Y: 56.07587686044327

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A4A7F983-537F-11E2-8476-00155D01E765}
VERSION_ID: {D88C8164-9F46-4811-B348-022B2FD9400B}
SYSTID_FRA: 1576059055000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1293926400000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: ef562e25-2915-44fa-ac4b-4972eb0c8503
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/537091
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske habitatnaturtyper (-2010)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 6-116-004-7230
STARTDATO: 1283299200000
NATURTYPE: Rigkær
AKTID: 537091
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/537091
ID: 17
ESRI_OID: 17
Point:
X: 12.41011425504604
Y: 56.07678365189866

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {883F806E-8E34-4480-B0E3-EE4D2CD3EC9E}
VERSION_ID: {66FAD0B8-094F-4E4B-9149-6B5EF30A2A6B}
SYSTID_FRA: 1575879900000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1479889409000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/767005
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-227-0019-2320
STARTDATO: 1466985600000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 767005
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/767005
ID: 18
ESRI_OID: 18
Point:
X: 9.129845367024028
Y: 56.31584717047433

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {AEB33544-A7B8-4495-9616-9E6F85CF212B}
VERSION_ID: {B62EDB24-B9C8-4139-B642-3DEFA89E1CA9}
SYSTID_FRA: 1575879906000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1479894569000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/767029
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-227-0024-2320
STARTDATO: 1467158400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 767029
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/767029
ID: 19
ESRI_OID: 19
Point:
X: 9.127651741386394
Y: 56.31733189086885

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {D2BD56BD-796D-4463-94C6-40B0A9DCE250}
VERSION_ID: {B2756C37-B329-444D-A623-E00C08F35FB0}
SYSTID_FRA: 1575882672000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1481887643000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772460
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-057-0074-4010
STARTDATO: 1475020800000
NATURTYPE: Våd hede
AKTID: 772460
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772460
ID: 20
ESRI_OID: 20
Point:
X: 8.384501799772519
Y: 56.21762943978943

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {DAE3F6AB-91FE-4A81-82C4-CA8512D6EFDA}
VERSION_ID: {31A2163B-54D1-403A-AA48-5EDFDD16F01F}
SYSTID_FRA: 1575882683000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1481888359000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772466
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-057-0074-2320
STARTDATO: 1475020800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 772466
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772466
ID: 21
ESRI_OID: 21
Point:
X: 8.385782677324361
Y: 56.21719554949653

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {40B48DCB-B511-4F0F-A56A-F716CF3C4721}
VERSION_ID: {F860BB3D-81C6-4281-892A-A0A1AAC775E3}
SYSTID_FRA: 1575877835000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482157724000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772966
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0228-2320
STARTDATO: 1463616000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 772966
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/772966
ID: 22
ESRI_OID: 22
Point:
X: 9.193043930950013
Y: 56.073052709338846

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {AD9612C9-AB5A-4436-A93A-D65CAD9A93CE}
VERSION_ID: {537E2629-0BA6-48C5-A2AC-8CAE16CA5465}
SYSTID_FRA: 1575877817000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482239447000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773073
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0215-2320
STARTDATO: 1464048000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 773073
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773073
ID: 23
ESRI_OID: 23
Point:
X: 9.205494507981012
Y: 56.06715649473489

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {BE080790-7E1F-4093-9540-22521DA3D615}
VERSION_ID: {CAA4B97C-0A23-49BD-B728-F480EB5C400D}
SYSTID_FRA: 1575879842000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482239544000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773079
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0263-2320
STARTDATO: 1464048000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 773079
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773079
ID: 24
ESRI_OID: 24
Point:
X: 9.187139874534887
Y: 56.06798533645989

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {36E4A93D-4D1C-4CD5-AAA6-9FEDA18994F2}
VERSION_ID: {1C1319F8-9943-4C5D-81FA-F8DE4FF1C6AD}
SYSTID_FRA: 1575879847000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1482239577000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773082
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0264-2320
STARTDATO: 1463616000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 773082
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773082
ID: 25
ESRI_OID: 25
Point:
X: 9.182169583562185
Y: 56.069888576521905

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {8551D425-66EC-4F89-9A02-CE8995DC5E4F}
VERSION_ID: {69305CBD-4407-404B-A48E-478077133569}
SYSTID_FRA: 1575877781000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483349113000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773974
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0174-2320
STARTDATO: 1474243200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 773974
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/773974
ID: 26
ESRI_OID: 26
Point:
X: 9.21149201704028
Y: 56.0507309875679

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {5F4929D7-BBDF-40EE-8EED-07DF2190EE5B}
VERSION_ID: {D868F475-DD75-4CA5-A6E1-04D3CE444266}
SYSTID_FRA: 1575877685000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483539145000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774744
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0120-2320
STARTDATO: 1464739200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774744
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774744
ID: 27
ESRI_OID: 27
Point:
X: 9.188039889395329
Y: 56.04169420301026

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {63775DB1-F257-4C2F-9B70-54C1ABBF5038}
VERSION_ID: {EF2BAF4F-1BD8-4AAB-842D-53601F794E73}
SYSTID_FRA: 1575877695000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483539164000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774745
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0121-2320
STARTDATO: 1464825600000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774745
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774745
ID: 28
ESRI_OID: 28
Point:
X: 9.189145657869249
Y: 56.04133311702841

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {55E165BB-3E10-4652-B0B1-4DFD41E1A972}
VERSION_ID: {1DF0A4FF-E536-4549-B71E-FE6C955DDB64}
SYSTID_FRA: 1575877703000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483539180000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774746
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0122-2320
STARTDATO: 1464825600000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774746
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774746
ID: 29
ESRI_OID: 29
Point:
X: 9.191945120004558
Y: 56.039423994699696

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {119BC4CF-53B7-4A98-9B84-D180124C7FBE}
VERSION_ID: {87AA073A-B81B-4E1B-BDBB-64F4265FDC6B}
SYSTID_FRA: 1575877709000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483543125000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774768
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0124-2320
STARTDATO: 1464825600000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774768
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774768
ID: 30
ESRI_OID: 30
Point:
X: 9.191537294945746
Y: 56.04133841298615

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {FAED6563-E2F5-49AA-8AF6-F9946BC97F75}
VERSION_ID: {06E235AE-21D9-49AE-BEF5-AC7A93784F14}
SYSTID_FRA: 1575877727000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483543192000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774772
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0144-2320
STARTDATO: 1464134400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774772
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774772
ID: 31
ESRI_OID: 31
Point:
X: 9.20501963836434
Y: 56.0563664486148

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {1F0259FC-6B73-4EBC-8941-8DE7F9CD94B9}
VERSION_ID: {DCF9DA0F-7D21-401D-A51F-E6E36A087E8B}
SYSTID_FRA: 1575879802000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483561356000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774773
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0255-2320
STARTDATO: 1464739200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774773
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774773
ID: 32
ESRI_OID: 32
Point:
X: 9.193904985900138
Y: 56.04296996750068

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {02C044CC-D935-4C85-83B4-884B3DEAD546}
VERSION_ID: {CE89AA52-37E6-40DD-93FB-8ABA04722491}
SYSTID_FRA: 1575879819000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483561410000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774776
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0260-2320
STARTDATO: 1464220800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774776
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774776
ID: 34
ESRI_OID: 33
Point:
X: 9.196610115682804
Y: 56.05409797014769

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {0A661945-C206-46E5-95FF-82E2465FC772}
VERSION_ID: {1FC56DA0-B565-45AF-B133-68D499007416}
SYSTID_FRA: 1575879825000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483561444000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774778
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0261-2320
STARTDATO: 1464134400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774778
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774778
ID: 35
ESRI_OID: 34
Point:
X: 9.205861312713639
Y: 56.051594072578986

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {780C4BB3-3DF7-490E-AEE3-FF1CED6A9B7A}
VERSION_ID: {17EE5998-58D1-411D-B57F-690EB8F33C11}
SYSTID_FRA: 1575879831000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483561461000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774779
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0262-2320
STARTDATO: 1464134400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774779
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774779
ID: 36
ESRI_OID: 35
Point:
X: 9.210501363181418
Y: 56.05160421573464

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {923BB66B-3DF8-45E6-9129-D337B26456E4}
VERSION_ID: {E6D51FFE-7AB2-4BA3-8E44-76A7224495CB}
SYSTID_FRA: 1575879874000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483561512000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774782
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0268-2320
STARTDATO: 1464566400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774782
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774782
ID: 37
ESRI_OID: 36
Point:
X: 9.196442913104265
Y: 56.04963274685017

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {DD0B1A29-0A88-4B61-8863-37757B24E799}
VERSION_ID: {847A2D4F-70E1-4E43-998D-BBCDE7773D18}
SYSTID_FRA: 1575877765000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483614502000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774893
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0166-2320
STARTDATO: 1464739200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774893
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774893
ID: 38
ESRI_OID: 37
Point:
X: 9.180878592280695
Y: 56.0548947268175

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {AE18201D-FB4D-4031-9BB1-055492A4897A}
VERSION_ID: {4BAFEDB1-A867-48D7-97D9-75B986775285}
SYSTID_FRA: 1575877770000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483614549000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774896
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0169-2320
STARTDATO: 1464566400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774896
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774896
ID: 39
ESRI_OID: 38
Point:
X: 9.199885848003778
Y: 56.05103784668082

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {23E551DF-0388-46FF-BFA8-A999788F1934}
VERSION_ID: {88C3B344-851D-4D97-9C3F-6CDFC35BF908}
SYSTID_FRA: 1575877776000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483614601000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774899
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0173-2320
STARTDATO: 1464134400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 774899
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/774899
ID: 40
ESRI_OID: 39
Point:
X: 9.204325001913649
Y: 56.04950314569616

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {2E5D8C57-142E-4A78-B30F-41103436C2BC}
VERSION_ID: {00A18895-D157-44B1-B710-4F25690CE7A3}
SYSTID_FRA: 1575877722000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483639198000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775011
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0132-2320
STARTDATO: 1474243200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775011
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775011
ID: 41
ESRI_OID: 40
Point:
X: 9.204416377829995
Y: 56.042494773461804

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A0070D5C-032C-437E-A0DB-763E23F03481}
VERSION_ID: {3D88A51E-0A10-4B38-90F7-A2AB1665C7A0}
SYSTID_FRA: 1575879780000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483653426000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775035
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0250-2320
STARTDATO: 1477267200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775035
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775035
ID: 42
ESRI_OID: 41
Point:
X: 9.186660885001809
Y: 56.038659399190976

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9968DF69-BE05-4518-84C4-EAE43539471A}
VERSION_ID: {689D1FCC-9FC3-43DD-8E0B-CB8226C764FB}
SYSTID_FRA: 1575879785000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483653667000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775037
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0251-2320
STARTDATO: 1477267200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775037
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775037
ID: 43
ESRI_OID: 42
Point:
X: 9.187385130981207
Y: 56.03907160718196

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {D1230DEA-37C5-4690-86F4-AFDE988F0E5D}
VERSION_ID: {1BDB4779-015F-48E7-9523-A25962809D4E}
SYSTID_FRA: 1575879796000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483653822000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775040
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0253-2320
STARTDATO: 1464825600000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775040
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775040
ID: 44
ESRI_OID: 43
Point:
X: 9.192556905278105
Y: 56.039800407601014

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {B2792226-6830-4069-9444-93A2EFB34781}
VERSION_ID: {DAD11FB9-A651-497F-93B4-5FFEBE3EE393}
SYSTID_FRA: 1575877797000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483698145000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775053
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0194-2320
STARTDATO: 1476403200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775053
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775053
ID: 45
ESRI_OID: 44
Point:
X: 9.152736838429528
Y: 56.0278792379864

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {0EFA4EE5-7B63-4440-86A3-A6626E41C852}
VERSION_ID: {84B06CA0-D5B3-446B-BF11-D8C757B6D8E8}
SYSTID_FRA: 1575877791000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483697929000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775050
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0188-2320
STARTDATO: 1476403200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775050
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775050
ID: 46
ESRI_OID: 45
Point:
X: 9.158954974050095
Y: 56.029955883025224

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {6FC94907-D768-4EFF-915F-998B0B3D4E3C}
VERSION_ID: {57A61342-D2C0-48F3-9E80-4BBD7E2560C5}
SYSTID_FRA: 1575877803000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483780285000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775112
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0206-2320
STARTDATO: 1476403200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775112
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775112
ID: 47
ESRI_OID: 46
Point:
X: 9.153462011568111
Y: 56.03271222002772

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {7A844551-C49D-471F-91E9-C2662096FD24}
VERSION_ID: {8A0A2386-21CB-4522-8855-C8C47CE4BFED}
SYSTID_FRA: 1575877786000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483704539000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775068
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0180-2320
STARTDATO: 1464134400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775068
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775068
ID: 49
ESRI_OID: 47
Point:
X: 9.210578164126167
Y: 56.05391320146231

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {8AD2B39E-CCFD-41FA-A6E5-D51ED0080E05}
VERSION_ID: {55C46701-2EB3-4FE8-A1DE-90123541D438}
SYSTID_FRA: 1575877822000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483780901000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775119
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0218-2320
STARTDATO: 1464220800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775119
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775119
ID: 50
ESRI_OID: 48
Point:
X: 9.193826045881384
Y: 56.059241725444714

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {4A8D40FE-7360-43F0-9B79-182B16D6AB38}
VERSION_ID: {8E779587-1368-4F0B-846F-227FBBEFA5C3}
SYSTID_FRA: 1575877738000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483793750000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775131
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0160-2320
STARTDATO: 1464220800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775131
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775131
ID: 51
ESRI_OID: 49
Point:
X: 9.168089135436807
Y: 56.05667384268925

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {488C277C-F75F-4F9D-865E-5FE2AA19ED12}
VERSION_ID: {0142CF39-987E-4060-B2C5-45033D237241}
SYSTID_FRA: 1575877748000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483793772000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775132
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0161-2320
STARTDATO: 1464652800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775132
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775132
ID: 52
ESRI_OID: 50
Point:
X: 9.176209478793522
Y: 56.05211616748737

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {69927B56-764C-473B-99C3-7466DE2B72B4}
VERSION_ID: {73DF2D05-974D-42C9-A671-360B3D855A86}
SYSTID_FRA: 1575877754000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483793794000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775133
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0162-2320
STARTDATO: 1464220800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775133
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775133
ID: 53
ESRI_OID: 51
Point:
X: 9.17404050926765
Y: 56.05892079828572

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {59771FD0-B1CA-4704-9AC7-31830FF8B828}
VERSION_ID: {7A5D9389-D8F9-403E-A2CD-9C1B0D7EFBCD}
SYSTID_FRA: 1575877759000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483793818000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775134
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0163-2320
STARTDATO: 1464652800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775134
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775134
ID: 54
ESRI_OID: 52
Point:
X: 9.183107615591789
Y: 56.050902151508986

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {BAC93329-9233-48F1-AF0E-D1D552CE8BB6}
VERSION_ID: {66ACDC9E-F75F-4268-A421-149D85140AB9}
SYSTID_FRA: 1575877808000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483795392000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775142
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0210-2320
STARTDATO: 1476230400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775142
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775142
ID: 55
ESRI_OID: 53
Point:
X: 9.188830742903157
Y: 56.02286061237021

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {EAD36831-6FC2-4EF6-8F74-6021E153CDA4}
VERSION_ID: {0621B3A0-2271-41EE-AF8D-0DB7AE83C9B1}
SYSTID_FRA: 1575877830000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483795458000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775145
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0226-2320
STARTDATO: 1464566400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775145
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775145
ID: 56
ESRI_OID: 54
Point:
X: 9.197031659189701
Y: 56.048598545703406

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {E51B5BA2-B92D-43E0-AA78-80BD41071BD3}
VERSION_ID: {2B6072BB-1D2F-4B81-983B-D6C59053ECD8}
SYSTID_FRA: 1575877852000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483795872000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775151
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0235-2310
STARTDATO: 1474934400000
NATURTYPE: Visse-indlandsklit
AKTID: 775151
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775151
ID: 57
ESRI_OID: 55
Point:
X: 9.168529771506226
Y: 56.0141027511227

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {36E9230D-74EB-44F1-A162-872A155D7AA1}
VERSION_ID: {D57AA1F2-A2F4-437B-93AF-5737F7CE367E}
SYSTID_FRA: 1575879751000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483796171000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775154
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0242-2320
STARTDATO: 1475712000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775154
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775154
ID: 58
ESRI_OID: 56
Point:
X: 9.198031985244622
Y: 56.018218980485265

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {BE387EB6-112B-42E2-B7FE-BA183678DF57}
VERSION_ID: {E4B2FC67-C58F-404F-8984-ECFD4B4918B3}
SYSTID_FRA: 1575879758000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483796444000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775158
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0243-2320
STARTDATO: 1475712000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775158
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775158
ID: 59
ESRI_OID: 57
Point:
X: 9.192639982471539
Y: 56.01458858188626

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {05D963D1-3C11-410D-BDF8-AF464EDE4D47}
VERSION_ID: {673CDD08-05E1-41C4-8442-78E345FC0473}
SYSTID_FRA: 1575879764000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483796487000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775160
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0245-2320
STARTDATO: 1477267200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775160
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775160
ID: 60
ESRI_OID: 58
Point:
X: 9.152102042715056
Y: 56.017421571539955

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {7EB394E3-36BD-44F6-AD20-C2CA8F52BEA0}
VERSION_ID: {98B5F28C-3972-42C8-850B-975DBCC80B3F}
SYSTID_FRA: 1575879774000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483796983000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775164
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0247-2320
STARTDATO: 1475712000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775164
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775164
ID: 61
ESRI_OID: 59
Point:
X: 9.201844595078937
Y: 56.017215437020866

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {B7AE2604-3FA0-4D5B-AB76-136123EF1D6D}
VERSION_ID: {E579F4F6-9DC8-4B1B-8DDC-D5718B2235F0}
SYSTID_FRA: 1575879769000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483796554000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775163
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0246-2320
STARTDATO: 1476144000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775163
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775163
ID: 62
ESRI_OID: 60
Point:
X: 9.181626137503573
Y: 56.01920557763219

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {B711A62C-3506-4C5F-A71A-0F731423E05E}
VERSION_ID: {4454637F-0809-48C4-BB67-C755BDD0684D}
SYSTID_FRA: 1575879790000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483797023000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775166
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0252-2320
STARTDATO: 1474243200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775166
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775166
ID: 63
ESRI_OID: 61
Point:
X: 9.184389688675552
Y: 56.040316036216694

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {42CDC2B8-F32D-44B9-A549-C372CA16E8B1}
VERSION_ID: {A6D68FB7-8D5A-4D72-9D5D-5703CF59121C}
SYSTID_FRA: 1575879864000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483800038000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775174
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0267-2320
STARTDATO: 1476144000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775174
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775174
ID: 64
ESRI_OID: 62
Point:
X: 9.171451938123997
Y: 56.02200546541628

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {75228067-092A-4683-9293-1ED2CC98F935}
VERSION_ID: {69630200-3947-423E-B750-205C3C162AAC}
SYSTID_FRA: 1575879859000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483800103000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775177
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0266-2310
STARTDATO: 1476230400000
NATURTYPE: Visse-indlandsklit
AKTID: 775177
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775177
ID: 65
ESRI_OID: 63
Point:
X: 9.171930397959594
Y: 56.0249788098267

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {4B83F0D6-D446-48B3-A0CD-F933588C0E17}
VERSION_ID: {8FF6F8AF-CE15-4425-8777-C2CE01975B62}
SYSTID_FRA: 1575879808000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1483801263000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775184
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0256-2320
STARTDATO: 1474243200000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775184
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775184
ID: 66
ESRI_OID: 64
Point:
X: 9.213204975782102
Y: 56.04401632117881

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {61051508-E5D2-4AAF-8197-3DC7E812E27B}
VERSION_ID: {D6E7C6FF-C21E-4ECD-9598-207316F1E686}
SYSTID_FRA: 1575879738000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484047688000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775385
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0240-2320
STARTDATO: 1475712000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775385
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775385
ID: 67
ESRI_OID: 65
Point:
X: 9.201906988416836
Y: 56.01380105667395

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {A69B51B5-21A7-47E7-B306-04DAFB06FA94}
VERSION_ID: {421C92D3-DD10-41D0-A37A-D0CC628A8337}
SYSTID_FRA: 1575879745000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484047775000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775390
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0241-2320
STARTDATO: 1475712000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775390
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775390
ID: 68
ESRI_OID: 66
Point:
X: 9.197531222500588
Y: 56.01440114761018

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {696D6BC0-BD10-457F-A41E-1ADC0A2B1B8D}
VERSION_ID: {650FD4ED-A7C1-4972-BEE9-44AC5DF3E49B}
SYSTID_FRA: 1575877846000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484048085000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775410
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0234-2320
STARTDATO: 1476144000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775410
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775410
ID: 69
ESRI_OID: 67
Point:
X: 9.172081153897627
Y: 56.01197740206435

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {EC811095-1FA2-4F3D-963C-2A824C527E16}
VERSION_ID: {C4E660AB-952E-471F-9DBF-1719EB1B166A}
SYSTID_FRA: 1575879853000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484148447000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775648
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0266-2320
STARTDATO: 1476230400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775648
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775648
ID: 70
ESRI_OID: 68
Point:
X: 9.175712990315953
Y: 56.024128897657064

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {F052C87A-298F-46E0-AB12-AD845C99679B}
VERSION_ID: {59B728F5-50B0-4B46-99E6-135B74C51D7B}
SYSTID_FRA: 1575879813000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484148983000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775659
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0257-2320
STARTDATO: 1464220800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775659
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775659
ID: 71
ESRI_OID: 69
Point:
X: 9.193793225294941
Y: 56.05589940180223

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {02D6BDF4-0159-464A-8EDE-024D50F98BF2}
VERSION_ID: {F0E416CC-C931-4ECD-89F5-A9790A632653}
SYSTID_FRA: 1575876841000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484149031000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775661
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0232-2320
STARTDATO: 1474416000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775661
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775661
ID: 72
ESRI_OID: 70
Point:
X: 9.20321904029207
Y: 55.994858607735345

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {8BB1E726-5BB6-4D32-AF7D-4650AF761666}
VERSION_ID: {40EEE791-1CED-45B3-8DA3-2E31F452A8DB}
SYSTID_FRA: 1575877840000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484149053000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775662
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0233-2320
STARTDATO: 1474416000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775662
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775662
ID: 73
ESRI_OID: 71
Point:
X: 9.180359207624694
Y: 55.998631905073815

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {43EEC0C5-230D-4604-8539-CE586F9FBEE0}
VERSION_ID: {63EB13B4-50AF-42B5-9FD9-41C604622526}
SYSTID_FRA: 1575879887000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484246367000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775945
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-225-0022-2310
STARTDATO: 1472688000000
NATURTYPE: Visse-indlandsklit
AKTID: 775945
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775945
ID: 74
ESRI_OID: 72
Point:
X: 8.489119917433865
Y: 56.31460131974269

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {6BFA556D-1E05-468F-87FC-B3E5F313C469}
VERSION_ID: {AE26ACA2-59C5-47B5-B07B-F8E80D8EC46F}
SYSTID_FRA: 1575879894000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484248311000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775956
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-225-0036-2320
STARTDATO: 1472688000000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 775956
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/775956
ID: 75
ESRI_OID: 73
Point:
X: 8.47862749190541
Y: 56.32059528250108

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {D590B0DA-C4C1-4021-B00D-7B0814A994BC}
VERSION_ID: {553968EF-6369-4859-BD61-BE20BAB11FAD}
SYSTID_FRA: 1575879880000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1484912376000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/777341
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-224-0076-2320
STARTDATO: 1473206400000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 777341
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/777341
ID: 76
ESRI_OID: 74
Point:
X: 8.3318020550512
Y: 56.46677979503681

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {E240D2DD-0944-40E1-AB96-D9018C0FD1E9}
VERSION_ID: {463AAC23-B8CA-431A-B78E-5153120B8FCE}
SYSTID_FRA: 1575877732000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1485295008000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 012943e6-f30f-446a-8255-0c3e3418ed9d
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/778128
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-064-0153-2320
STARTDATO: 1464220800000
NATURTYPE: Revling-indlandsklit
AKTID: 778128
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/778128
ID: 77
ESRI_OID: 75
Point:
X: 9.163998972065777
Y: 56.05773057528243

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {92D5B238-21AC-4879-9C13-E70BD2B034F3}
VERSION_ID: {CCD8E0EA-DB2B-4605-97E4-B56B7CA2A21A}
SYSTID_FRA: 1575897640000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1487860225000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 0e15d04d-bbb0-4ac1-acd6-cfdb1a885898
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/779502
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-3-067-0094-7220
STARTDATO: 1466553600000
NATURTYPE: Kildevæld
AKTID: 779502
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/779502
ID: 78
ESRI_OID: 76
Point:
X: 9.742743443699636
Y: 55.68724086085192

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {8714DD57-C9C2-499C-8175-F54B12297B70}
VERSION_ID: {5AB1DD7D-145D-4047-BB99-1697D1494613}
SYSTID_FRA: 1575896832000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1511338094000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4ff32661-6564-4408-bee7-1141d45f8229
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/797246
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-3-052-0007-7230
STARTDATO: 1499212800000
NATURTYPE: Rigkær
AKTID: 797246
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/797246
ID: 80
ESRI_OID: 77
Point:
X: 10.107494247599377
Y: 55.884641854805594

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {66BA11F3-2982-4B97-B7E8-CC9B307653CD}
VERSION_ID: {D5BED818-EF6A-444E-9A42-074A8BDD2D05}
SYSTID_FRA: 1575887537000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1513689461000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 978fc304-3e51-4c81-b9f4-58cbca53809c
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/805735
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skovnaturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-3-043-1005-9120
STARTDATO: 1508889600000
NATURTYPE: Bøg på mor med kristtorn
AKTID: 805735
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/805735
ID: 81
ESRI_OID: 78
Point:
X: 10.45816315581432
Y: 56.43438824871969

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {62DD1967-6001-4A91-8F4D-1138041ED5CE}
VERSION_ID: {69813DFA-5C04-4A6F-972C-FAD6F8BB4A3D}
SYSTID_FRA: 1575894978000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1513858135000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4ff32661-6564-4408-bee7-1141d45f8229
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/806446
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-3-065-0011-7140
STARTDATO: 1500422400000
NATURTYPE: Hængesæk
AKTID: 806446
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/806446
ID: 83
ESRI_OID: 79
Point:
X: 9.445046047408336
Y: 55.877748630793505

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {B6AF83F6-E46B-4113-9812-F023BB134BB3}
VERSION_ID: {9E16C8F2-E10C-471F-9AE3-8BC9BB71898A}
SYSTID_FRA: 1575887543000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1513863827000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 5e923663-990b-4d74-b79f-711ffbe17a7b
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/806592
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skovnaturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-3-043-3501-9120
STARTDATO: 1508889600000
NATURTYPE: Bøg på mor med kristtorn
AKTID: 806592
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/806592
ID: 84
ESRI_OID: 80
Point:
X: 10.455220049144307
Y: 56.4358874249316

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {05C1E2DB-99D3-4219-BB09-A01B7E8546DC}
VERSION_ID: {E8668DAD-A159-470A-8183-2433C3D0359A}
SYSTID_FRA: 1575879656000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1536681676000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/823193
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-2-030-0535-1220
STARTDATO: 1536192000000
NATURTYPE: Strandvold med flerårige
AKTID: 823193
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/823193
ID: 85
ESRI_OID: 81
Point:
X: 9.194068156744818
Y: 56.62354661827

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {551F87BC-765B-4B94-A707-EE5CAD60768E}
VERSION_ID: {06E503B8-6A69-4B4A-8C0B-77644DA7C87A}
SYSTID_FRA: 1575879667000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1543478751000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 7mHijp/vVkOYJlGKBm9E1w==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//840093
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2-st5264-1-1220
STARTDATO: 1539216000000
NATURTYPE: Strandvold med flerårige
AKTID: 840093
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//840093
ID: 86
ESRI_OID: 82
Point:
X: 9.18985360589448
Y: 56.621585610396714

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {8F6733BB-CDB6-401C-83FA-49DB171B5522}
VERSION_ID: {B98EFDCF-9151-4AC6-B7DB-E9BF7F430108}
SYSTID_FRA: 1575895614000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1545317038000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: mR+MMj8+pkSFBPPOdQUeqg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//844664
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 3-st5620-1-1210
STARTDATO: 1539043200000
NATURTYPE: Strandvold med enårige
AKTID: 844664
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//844664
ID: 87
ESRI_OID: 83
Point:
X: 10.529933978064443
Y: 55.85149514731759

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {5AB1C04A-7863-4AC8-8C7A-CC49FE288898}
VERSION_ID: {5C97D1C9-2CB5-4F75-BCF7-B859974E11F6}
SYSTID_FRA: 1575903406000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1568642205000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//859468
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-225-0005-2
STARTDATO: 1567728000000
NATURTYPE: Ferskeng
AKTID: 859468
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//859468
ID: 88
ESRI_OID: 84
Point:
X: 8.488489459466008
Y: 56.32669201547219

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {BCCE8552-7C80-49F0-B141-14C790FB8D0C}
VERSION_ID: {69EDF162-F8D8-4F5E-A20C-57105F8AD5AB}
SYSTID_FRA: 1575903406000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1568642205000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//859468
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-225-0005-1
STARTDATO: 1567728000000
NATURTYPE: Ferskeng
AKTID: 859468
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//859468
ID: 89
ESRI_OID: 85
Point:
X: 8.488523961710243
Y: 56.32653043501658

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {FB0B791F-C0DE-4EAC-A6AF-543196C25398}
VERSION_ID: {00192069-E365-44D3-AF24-CBF446DDDAB1}
SYSTID_FRA: 1575903412000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1572617090000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867585
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-030-0011-1
STARTDATO: 1567468800000
NATURTYPE: Overdrev
AKTID: 867585
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867585
ID: 92
ESRI_OID: 86
Point:
X: 9.299321268374163
Y: 56.533505503388334

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {8C9D0F93-8D13-4EDC-8835-4BEC4250D187}
VERSION_ID: {71E34B05-87AB-48A8-A4E7-CCCEE2B4DA12}
SYSTID_FRA: 1575903411000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1572617090000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867585
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-030-0011-2
STARTDATO: 1567468800000
NATURTYPE: Overdrev
AKTID: 867585
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867585
ID: 93
ESRI_OID: 87
Point:
X: 9.299744340836789
Y: 56.53354940490105

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {B691EE40-DF3E-415A-91F2-1026F0B7EDD8}
VERSION_ID: {29E85A65-8418-4B9D-A62F-12468E79E3BE}
SYSTID_FRA: 1575903417000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1572636954000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867613
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-058-0005-1
STARTDATO: 1567036800000
NATURTYPE: Ferskeng
AKTID: 867613
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867613
ID: 94
ESRI_OID: 88
Point:
X: 8.235440130732378
Y: 56.40785072799285

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {CBEBD722-C8EA-4F8F-A8A6-FF1D61506BF0}
VERSION_ID: {2CF87104-B2F7-40BC-9634-AF3A70E22563}
SYSTID_FRA: 1575903417000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1572636954000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867613
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-058-0005-2
STARTDATO: 1567036800000
NATURTYPE: Ferskeng
AKTID: 867613
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867613
ID: 95
ESRI_OID: 89
Point:
X: 8.235601265705007
Y: 56.4078966442605

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {16D3EAC6-FEBB-428A-B7C6-6C657B60E543}
VERSION_ID: {C6BC02FF-E61C-406E-9656-6ED348D52458}
SYSTID_FRA: 1575903423000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1572639014000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867615
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-061-0005-2
STARTDATO: 1567382400000
NATURTYPE: Ferskeng
AKTID: 867615
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867615
ID: 96
ESRI_OID: 90
Point:
X: 8.468826305773907
Y: 55.91574718033803

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {F2CD3100-1496-43E0-9258-D61D0366DE54}
VERSION_ID: {BA5F67D7-611B-4E4D-B851-366591F28773}
SYSTID_FRA: 1575903423000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1572639014000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 4dfIOW6MkECWCOiq2N/Wdg==
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867615
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Effektovervågning, lysåben natur
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: E1-2-061-0005-1
STARTDATO: 1567382400000
NATURTYPE: Ferskeng
AKTID: 867615
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//867615
ID: 97
ESRI_OID: 91
Point:
X: 8.472019888897956
Y: 55.91621017063821

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D0022DE-537F-11E2-83CD-00155D01E765}
VERSION_ID: {388E6C48-C7B6-4E74-BD99-F20BF7146B32}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322460
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1570284398~91E0~7002~2~5m (1570284398~91E0~7002~2~5m)
STARTDATO: 1155600000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322460
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322460
ID: 98
ESRI_OID: 92
Point:
X: 12.53145326952063
Y: 55.75288288952277

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D0022DC-537F-11E2-BC6F-00155D01E765}
VERSION_ID: {1E022477-62CB-4C53-BD27-B6C8ED738FA5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322459
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1570284398~91E0~7001~1~5m (1570284398~91E0~7001~1~5m)
STARTDATO: 1155513600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322459
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322459
ID: 99
ESRI_OID: 93
Point:
X: 12.529314873862392
Y: 55.750880890774035

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACEC-537F-11E2-85C8-00155D01E765}
VERSION_ID: {D50E5569-77CE-49B1-B579-4424DEF43D7C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322461
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9110~4011~7~5m (1730039182~9110~4011~7~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322461
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322461
ID: 100
ESRI_OID: 94
Point:
X: 12.424717187329612
Y: 55.77751903946523

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACE6-537F-11E2-9875-00155D01E765}
VERSION_ID: {6DA9AD28-0C66-4FB9-88DE-94E0C0A2AE67}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322462
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9110~4024~1~5m (1730039182~9110~4024~1~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322462
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322462
ID: 101
ESRI_OID: 95
Point:
X: 12.418117113285398
Y: 55.778027258056454

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACEE-537F-11E2-BCCA-00155D01E765}
VERSION_ID: {67842718-482C-45A7-8EB7-F485C8F76658}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322463
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9110~4025~9~5m (1730039182~9110~4025~9~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322463
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322463
ID: 102
ESRI_OID: 96
Point:
X: 12.422204618663436
Y: 55.78086641077858

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACEF-537F-11E2-ACE8-00155D01E765}
VERSION_ID: {EF12C0E4-EA19-46DD-B8AA-EA123982C96C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322464
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9110~4028~10~5m (1730039182~9110~4028~10~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322464
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322464
ID: 103
ESRI_OID: 97
Point:
X: 12.416245287337729
Y: 55.780067871966466

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF2-537F-11E2-9C63-00155D01E765}
VERSION_ID: {7932C930-3E2B-4C38-A81E-AD11284D9E60}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322465
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9110~4033~13~5m (1730039182~9110~4033~13~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322465
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322465
ID: 104
ESRI_OID: 98
Point:
X: 12.43220246942194
Y: 55.78302297337238

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF5-537F-11E2-8D45-00155D01E765}
VERSION_ID: {F1553610-E634-4D31-8A9A-6A9D1CE40179}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322466
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9110~4043~16~5m (1730039182~9110~4043~16~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322466
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322466
ID: 105
ESRI_OID: 99
Point:
X: 12.43109320073275
Y: 55.78103352280894

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACE7-537F-11E2-9BC9-00155D01E765}
VERSION_ID: {68408709-3F86-49D3-A517-2DCE76E3EB50}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322467
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9130~4005~2~5m (1730039182~9130~4005~2~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322467
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322467
ID: 106
ESRI_OID: 100
Point:
X: 12.41552387420059
Y: 55.777101152799894

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACE9-537F-11E2-A3D1-00155D01E765}
VERSION_ID: {69D3566F-A445-4F6E-B57C-8841C6434792}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322468
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9130~4007~4~5m (1730039182~9130~4007~4~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322468
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322468
ID: 107
ESRI_OID: 101
Point:
X: 12.420024559283478
Y: 55.77704177581054

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACEA-537F-11E2-998D-00155D01E765}
VERSION_ID: {4FB824FC-CC4F-4B14-BD6A-60F851666317}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322469
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9160~4010~5~5m (1730039182~9160~4010~5~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322469
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322469
ID: 108
ESRI_OID: 102
Point:
X: 12.42453575763558
Y: 55.777975716897515

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF0-537F-11E2-9956-00155D01E765}
VERSION_ID: {0DDADBE3-F305-463D-A3D0-C4837D964D6A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322470
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~9160~4029~11~5m (1730039182~9160~4029~11~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322470
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322470
ID: 109
ESRI_OID: 103
Point:
X: 12.416688753608387
Y: 55.78167469586483

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACE8-537F-11E2-A5F3-00155D01E765}
VERSION_ID: {09FAB862-F9ED-4229-A107-A9D436594693}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322471
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~91D0~4008~3~5m (1730039182~91D0~4008~3~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322471
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322471
ID: 110
ESRI_OID: 104
Point:
X: 12.418185783667004
Y: 55.77723015106491

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACEB-537F-11E2-9152-00155D01E765}
VERSION_ID: {0A2EABA3-B93A-4B0F-839E-AA6FE00597AF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322472
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~91E0~4013~6~5m (1730039182~91E0~4013~6~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322472
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322472
ID: 111
ESRI_OID: 105
Point:
X: 12.422538723504926
Y: 55.77806834575615

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACED-537F-11E2-B113-00155D01E765}
VERSION_ID: {A0A05EDD-6728-4609-A9F4-48CEC434ED39}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322473
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~91E0~4020~8~5m (1730039182~91E0~4020~8~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322473
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322473
ID: 112
ESRI_OID: 106
Point:
X: 12.423421025683517
Y: 55.7802164683054

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF1-537F-11E2-BD9F-00155D01E765}
VERSION_ID: {982B525C-ED69-46F8-BF81-E04174EA191E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322474
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~91E0~4030~12~5m (1730039182~91E0~4030~12~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322474
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322474
ID: 113
ESRI_OID: 107
Point:
X: 12.417858876270653
Y: 55.7833896549607

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF3-537F-11E2-B54B-00155D01E765}
VERSION_ID: {0BB0604B-146F-496A-9465-CE82C48D35E8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322475
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~91E0~4034~14~5m (1730039182~91E0~4034~14~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322475
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322475
ID: 114
ESRI_OID: 108
Point:
X: 12.422313217430386
Y: 55.7818342322931

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF4-537F-11E2-B293-00155D01E765}
VERSION_ID: {B97AFF81-1B0C-4269-997E-7AFDC27D618C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322476
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730039182~91E0~4042~15~5m (1730039182~91E0~4042~15~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322476
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322476
ID: 115
ESRI_OID: 109
Point:
X: 12.437279706206095
Y: 55.7773686807027

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A676-537F-11E2-AFBD-00155D01E765}
VERSION_ID: {DBB024FD-E849-458C-BB1E-770ECDBDB3BD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322477
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7011~18~5m (1730152116~9110~7011~18~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322477
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322477
ID: 116
ESRI_OID: 110
Point:
X: 12.563748720400357
Y: 55.80217894169963

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A673-537F-11E2-B27C-00155D01E765}
VERSION_ID: {A3C5D593-F105-4717-A049-12C4674419F0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322478
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7019~15~5m (1730152116~9110~7019~15~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322478
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322478
ID: 117
ESRI_OID: 111
Point:
X: 12.566757767826946
Y: 55.807242316038085

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A672-537F-11E2-A398-00155D01E765}
VERSION_ID: {35DB1422-96F1-4537-92E0-5C787D192915}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322479
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7032~14~5m (1730152116~9110~7032~14~5m)
STARTDATO: 1158019200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322479
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322479
ID: 118
ESRI_OID: 112
Point:
X: 12.568561165892582
Y: 55.810374315439006

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A67A-537F-11E2-97B6-00155D01E765}
VERSION_ID: {7C5F9BED-A9D6-4667-9AF5-94F130E7A6F0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322480
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7040~22~5m (1730152116~9110~7040~22~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322480
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322480
ID: 119
ESRI_OID: 113
Point:
X: 12.566660459202307
Y: 55.79293909235666

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A67D-537F-11E2-9B6D-00155D01E765}
VERSION_ID: {65356376-34DA-4347-AB28-7DD7CFE900A9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322483
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7051~25~5m (1730152116~9110~7051~25~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322483
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322483
ID: 120
ESRI_OID: 114
Point:
X: 12.572173845881975
Y: 55.78575876379378

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A67B-537F-11E2-9D30-00155D01E765}
VERSION_ID: {FCF9B4ED-B886-461C-AB5D-A4053F486FD9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322481
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7047~23~5m (1730152116~9110~7047~23~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322481
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322481
ID: 121
ESRI_OID: 115
Point:
X: 12.570909456423557
Y: 55.78912043708356

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A67C-537F-11E2-A5B5-00155D01E765}
VERSION_ID: {A0CED9F7-17C6-484B-BBFE-854BECC1501F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322482
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7049~24~5m (1730152116~9110~7049~24~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322482
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322482
ID: 122
ESRI_OID: 116
Point:
X: 12.566855522858608
Y: 55.788286399554714

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A67E-537F-11E2-B03D-00155D01E765}
VERSION_ID: {7DC22447-4F6D-4938-9E32-EC997456B759}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322484
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7055~26~5m (1730152116~9110~7055~26~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322484
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322484
ID: 123
ESRI_OID: 117
Point:
X: 12.571998578733808
Y: 55.79466625031774

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A68A-537F-11E2-B7F5-00155D01E765}
VERSION_ID: {B7A3DB06-28B7-4F0B-99B1-470AB6D0BA7B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322485
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7077~38~5m (1730152116~9110~7077~38~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322485
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322485
ID: 124
ESRI_OID: 118
Point:
X: 12.585624790937864
Y: 55.77866072331528

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881778-537F-11E2-AAA4-00155D01E765}
VERSION_ID: {16CC6F1B-1279-4174-B83F-BE4B5964959F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322486
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7116~53~5m (1730152116~9110~7116~53~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322486
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322486
ID: 125
ESRI_OID: 119
Point:
X: 12.564543192780011
Y: 55.80560582090796

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881779-537F-11E2-9DF1-00155D01E765}
VERSION_ID: {20C74CDC-85B2-4D49-AB34-7B96A1CC1E63}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322487
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7117~54~5m (1730152116~9110~7117~54~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322487
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322487
ID: 126
ESRI_OID: 120
Point:
X: 12.577011249637014
Y: 55.79731656012542

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88177F-537F-11E2-B7D8-00155D01E765}
VERSION_ID: {7C9DA150-70A7-4289-9DDF-20FE335FC1AA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322488
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7120~60~5m (1730152116~9110~7120~60~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322488
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322488
ID: 127
ESRI_OID: 121
Point:
X: 12.573286390740996
Y: 55.79269092728401

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88177B-537F-11E2-9556-00155D01E765}
VERSION_ID: {372713D7-1BFB-49C8-825C-63AE7FC5AFAE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322489
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7131~56~5m (1730152116~9110~7131~56~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322489
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322489
ID: 128
ESRI_OID: 122
Point:
X: 12.588277544066328
Y: 55.78945042323795

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88177C-537F-11E2-B8E2-00155D01E765}
VERSION_ID: {61E6ECCF-062F-4B0C-832D-CA8894E1A0EC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322490
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7134~57~5m (1730152116~9110~7134~57~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322490
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322490
ID: 129
ESRI_OID: 123
Point:
X: 12.584492849284917
Y: 55.79000954801821

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88178B-537F-11E2-8C37-00155D01E765}
VERSION_ID: {37FBC069-CA98-494B-AF7D-916F401D92D7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322491
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7175~72~5m (1730152116~9110~7175~72~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322491
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322491
ID: 130
ESRI_OID: 124
Point:
X: 12.575637641592724
Y: 55.77881872975805

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB680C-537F-11E2-B866-00155D01E765}
VERSION_ID: {8A1AAEE8-89CF-4690-A106-7D9AE57DB931}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322492
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9110~7183~7~5m (1730152116~9110~7183~7~5m)
STARTDATO: 1151625600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322492
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322492
ID: 131
ESRI_OID: 125
Point:
X: 12.573116909736589
Y: 55.80998001372569

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A677-537F-11E2-A2FB-00155D01E765}
VERSION_ID: {6CEAAEC8-9066-4ED5-BC7D-687DE0AF1A45}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322493
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7012~19~5m (1730152116~9130~7012~19~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322493
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322493
ID: 132
ESRI_OID: 126
Point:
X: 12.566057586505853
Y: 55.80253103174482

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A678-537F-11E2-B3C0-00155D01E765}
VERSION_ID: {A0D69813-CA53-44B7-9A9A-5EB811FE4B7E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322494
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7024~20~5m (1730152116~9130~7024~20~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322494
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322494
ID: 133
ESRI_OID: 127
Point:
X: 12.578039049049373
Y: 55.80439275120399

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A679-537F-11E2-ADD0-00155D01E765}
VERSION_ID: {039C89BB-D9BC-40AE-843C-C741BC13606E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322495
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7027~21~5m (1730152116~9130~7027~21~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322495
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322495
ID: 134
ESRI_OID: 128
Point:
X: 12.5728777083504
Y: 55.8055586626382

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A671-537F-11E2-8E85-00155D01E765}
VERSION_ID: {ECF833A5-9EFC-4940-9BED-007C4D7A1002}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322496
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7031~13~5m (1730152116~9130~7031~13~5m)
STARTDATO: 1158019200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322496
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322496
ID: 135
ESRI_OID: 129
Point:
X: 12.563015122876179
Y: 55.80797194792407

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A685-537F-11E2-8FD0-00155D01E765}
VERSION_ID: {65AB2656-AEFA-4B90-A7FB-DCFF3F7F309B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322497
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7071~33~5m (1730152116~9130~7071~33~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322497
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322497
ID: 136
ESRI_OID: 130
Point:
X: 12.585038786542492
Y: 55.78377384906913

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A68B-537F-11E2-BF90-00155D01E765}
VERSION_ID: {8E63D956-799D-4E86-8FB3-D0A76AC051A1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322498
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7080~39~5m (1730152116~9130~7080~39~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322498
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322498
ID: 137
ESRI_OID: 131
Point:
X: 12.566614785745003
Y: 55.77471729582956

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A690-537F-11E2-B92E-00155D01E765}
VERSION_ID: {C6E40E3A-251D-4204-982F-2F7F965F3A08}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322499
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7083~44~5m (1730152116~9130~7083~44~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322499
SARLINK: http://naturereport.miljoeportal.dk/322499
ID: 138
ESRI_OID: 132
Point:
X: 12.563009636620965
Y: 55.77467039374792

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A691-537F-11E2-B758-00155D01E765}
VERSION_ID: {E1331ABC-5112-4641-B850-4BDEDF89021E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322500
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7084~45~5m (1730152116~9130~7084~45~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322500
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322500
ID: 139
ESRI_OID: 133
Point:
X: 12.556999416182647
Y: 55.77526996091155

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A692-537F-11E2-B887-00155D01E765}
VERSION_ID: {036CB901-C1E9-4F93-8B30-3471C905551A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322501
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7086~46~5m (1730152116~9130~7086~46~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322501
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322501
ID: 140
ESRI_OID: 134
Point:
X: 12.553270026102023
Y: 55.77415119674158

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A68C-537F-11E2-A025-00155D01E765}
VERSION_ID: {7E888786-C318-4120-A3AF-788DD81101D6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322502
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7087~40~5m (1730152116~9130~7087~40~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322502
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322502
ID: 141
ESRI_OID: 135
Point:
X: 12.556632305967995
Y: 55.77346412152379

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A693-537F-11E2-A681-00155D01E765}
VERSION_ID: {22373CA7-BF45-4A7A-AAD1-3F0AE5C5ADD8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322503
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7088~47~5m (1730152116~9130~7088~47~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322503
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322503
ID: 142
ESRI_OID: 136
Point:
X: 12.552898488886727
Y: 55.78345236628565

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88176E-537F-11E2-BC01-00155D01E765}
VERSION_ID: {948A5B05-2E9A-4FC3-8C66-6E9D9306A3CB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322504
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7098~48~5m (1730152116~9130~7098~48~5m)
STARTDATO: 1158624000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322504
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322504
ID: 143
ESRI_OID: 137
Point:
X: 12.5552914103808
Y: 55.78092700872135

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881770-537F-11E2-BFC6-00155D01E765}
VERSION_ID: {B0C22BDC-3151-477D-B7D5-ABC48F589E2D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322505
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7104~50~5m (1730152116~9130~7104~50~5m)
STARTDATO: 1158624000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322505
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322505
ID: 144
ESRI_OID: 138
Point:
X: 12.557455533002306
Y: 55.77815533802343

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881771-537F-11E2-96C3-00155D01E765}
VERSION_ID: {27745BC6-AA9A-4BFF-B53B-559C1617581C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322506
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7106~51~5m (1730152116~9130~7106~51~5m)
STARTDATO: 1158624000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322506
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322506
ID: 145
ESRI_OID: 139
Point:
X: 12.548955753581426
Y: 55.77961194823437

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881772-537F-11E2-8436-00155D01E765}
VERSION_ID: {9AB5D8EE-1AE1-4F1B-8A5C-F16382DEC69B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322507
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7110~52~5m (1730152116~9130~7110~52~5m)
STARTDATO: 1158624000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322507
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322507
ID: 146
ESRI_OID: 140
Point:
X: 12.582559458016767
Y: 55.776950242318506

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88177A-537F-11E2-8273-00155D01E765}
VERSION_ID: {F525D2DD-B56B-4577-A1BB-ECDE7FD40745}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322508
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7119~55~5m (1730152116~9130~7119~55~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322508
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322508
ID: 147
ESRI_OID: 141
Point:
X: 12.581068431544848
Y: 55.79980323856935

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881780-537F-11E2-83A5-00155D01E765}
VERSION_ID: {6B4D1178-AADC-46D5-A6AA-EF491B9A1BA5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322509
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7137~61~5m (1730152116~9130~7137~61~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322509
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322509
ID: 148
ESRI_OID: 142
Point:
X: 12.585845858738283
Y: 55.780389773084764

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881782-537F-11E2-A308-00155D01E765}
VERSION_ID: {02A5537B-F6D1-401C-96B6-A55670C96888}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322510
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7141~63~5m (1730152116~9130~7141~63~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322510
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322510
ID: 149
ESRI_OID: 143
Point:
X: 12.578707428177909
Y: 55.77817380751102

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881797-537F-11E2-BEFB-00155D01E765}
VERSION_ID: {00E735E3-87CC-4872-9DEA-DEC91059116F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322511
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7143~84~5m (1730152116~9130~7143~84~5m)
STARTDATO: 1162166400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322511
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322511
ID: 150
ESRI_OID: 144
Point:
X: 12.578656528328194
Y: 55.780102369197465

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881783-537F-11E2-AF5F-00155D01E765}
VERSION_ID: {6D017755-9466-40DC-B6F6-3AF1026FD82D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322512
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7148~64~5m (1730152116~9130~7148~64~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322512
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322512
ID: 151
ESRI_OID: 145
Point:
X: 12.58337487427478
Y: 55.77849302409209

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881786-537F-11E2-9204-00155D01E765}
VERSION_ID: {096BFFBB-CBD9-44E9-B553-4E1881AAE911}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322513
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7157~67~5m (1730152116~9130~7157~67~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322513
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322513
ID: 152
ESRI_OID: 146
Point:
X: 12.578129288651926
Y: 55.78389006403664

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881787-537F-11E2-94E3-00155D01E765}
VERSION_ID: {18E753BA-D6F8-4638-BBA1-4F37917FCF11}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322514
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7159~68~5m (1730152116~9130~7159~68~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322514
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322514
ID: 153
ESRI_OID: 147
Point:
X: 12.564987644175787
Y: 55.78429737441881

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881789-537F-11E2-A909-00155D01E765}
VERSION_ID: {7A556BD0-6D53-4688-B94C-7E81C88B47AF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322515
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7167~70~5m (1730152116~9130~7167~70~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322515
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322515
ID: 154
ESRI_OID: 148
Point:
X: 12.561496299484967
Y: 55.77771096812776

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88178A-537F-11E2-9569-00155D01E765}
VERSION_ID: {74F59202-FF69-41A8-85E5-A727EBFDE708}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322516
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7174~71~5m (1730152116~9130~7174~71~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322516
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322516
ID: 155
ESRI_OID: 149
Point:
X: 12.574123665747813
Y: 55.77757689543172

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88178D-537F-11E2-869C-00155D01E765}
VERSION_ID: {B7C81CC5-5666-427D-AF79-5C661D4C4723}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322517
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9130~7199~74~5m (1730152116~9130~7199~74~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322517
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322517
ID: 156
ESRI_OID: 150
Point:
X: 12.570361688308319
Y: 55.77552095502536

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A675-537F-11E2-8302-00155D01E765}
VERSION_ID: {A7C54856-7CF9-4A75-829B-266CDB1A7144}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322518
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7002~17~5m (1730152116~9160~7002~17~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322518
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322518
ID: 157
ESRI_OID: 151
Point:
X: 12.581550955676974
Y: 55.80336777033127

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A674-537F-11E2-8613-00155D01E765}
VERSION_ID: {3DFB5EF4-FA95-4667-87AF-A2EC69F6B4A8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322519
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7014~16~5m (1730152116~9160~7014~16~5m)
STARTDATO: 1158105600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322519
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322519
ID: 158
ESRI_OID: 152
Point:
X: 12.565082856947607
Y: 55.806160202585936

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A684-537F-11E2-B251-00155D01E765}
VERSION_ID: {9DE4EA01-C69A-4530-8C6E-BFEC7598E4BB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322520
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7070~32~5m (1730152116~9160~7070~32~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322520
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322520
ID: 159
ESRI_OID: 153
Point:
X: 12.58638475912625
Y: 55.7843483851237

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A686-537F-11E2-91FC-00155D01E765}
VERSION_ID: {58D423C2-092F-4C13-B7D8-357D3C97EC9E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322521
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7072~34~5m (1730152116~9160~7072~34~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322521
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322521
ID: 160
ESRI_OID: 154
Point:
X: 12.585784744922229
Y: 55.78267849955782

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A688-537F-11E2-813E-00155D01E765}
VERSION_ID: {68C99B12-7786-4DC0-8F32-A810D0ACD864}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322523
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7074~36~5m (1730152116~9160~7074~36~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322523
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322523
ID: 161
ESRI_OID: 155
Point:
X: 12.583613307473534
Y: 55.78192829975842

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A687-537F-11E2-866B-00155D01E765}
VERSION_ID: {D84CCDCD-12CE-4038-9314-37207826B5E7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322522
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7073~35~5m (1730152116~9160~7073~35~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322522
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322522
ID: 162
ESRI_OID: 156
Point:
X: 12.58245647723193
Y: 55.779519856357474

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A689-537F-11E2-9319-00155D01E765}
VERSION_ID: {CE79F072-24E1-4757-812A-82ED5BC22CB5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322524
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7076~37~5m (1730152116~9160~7076~37~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322524
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322524
ID: 163
ESRI_OID: 157
Point:
X: 12.585141994866412
Y: 55.779991931331665

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88176F-537F-11E2-AC9F-00155D01E765}
VERSION_ID: {C11139EA-5B2B-47A0-B453-C78B9DBF79A2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322525
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7099~49~5m (1730152116~9160~7099~49~5m)
STARTDATO: 1158624000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322525
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322525
ID: 164
ESRI_OID: 158
Point:
X: 12.555139043680311
Y: 55.779500959246256

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A68D-537F-11E2-A77A-00155D01E765}
VERSION_ID: {7A8124E5-6EE1-4E1A-8584-6818C3996C89}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322526
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7101~41~5m (1730152116~9160~7101~41~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322526
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322526
ID: 165
ESRI_OID: 159
Point:
X: 12.557007429672037
Y: 55.77968984023553

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88178F-537F-11E2-AE33-00155D01E765}
VERSION_ID: {F04A02D1-C250-4CE7-945D-A034772960C5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322527
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7128~76~5m (1730152116~9160~7128~76~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322527
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322527
ID: 166
ESRI_OID: 160
Point:
X: 12.57448061840288
Y: 55.79000039740888

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881790-537F-11E2-B2C2-00155D01E765}
VERSION_ID: {08A5105D-1A1C-4ED2-A60A-1BFA8B975050}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322528
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7132~77~5m (1730152116~9160~7132~77~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322528
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322528
ID: 167
ESRI_OID: 161
Point:
X: 12.588284261613266
Y: 55.79264587440261

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88177D-537F-11E2-877C-00155D01E765}
VERSION_ID: {90F0831B-508A-4DB5-A8BE-97D7443F042B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322529
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7136~58~5m (1730152116~9160~7136~58~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322529
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322529
ID: 168
ESRI_OID: 162
Point:
X: 12.586152001494503
Y: 55.78758605874486

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88177E-537F-11E2-AB40-00155D01E765}
VERSION_ID: {4214FDBF-2B07-4593-B170-605602A8C069}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322530
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7139~59~5m (1730152116~9160~7139~59~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322530
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322530
ID: 169
ESRI_OID: 163
Point:
X: 12.580700002098897
Y: 55.78062884980262

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881781-537F-11E2-8E00-00155D01E765}
VERSION_ID: {D33335C9-B041-41CC-891E-028749684BDD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322531
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7140~62~5m (1730152116~9160~7140~62~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322531
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322531
ID: 170
ESRI_OID: 164
Point:
X: 12.5800795263628
Y: 55.779592509511474

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881798-537F-11E2-9522-00155D01E765}
VERSION_ID: {8D69AE11-6466-43D0-A968-2E7ADDA1AB37}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322532
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7144~85~5m (1730152116~9160~7144~85~5m)
STARTDATO: 1162166400000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322532
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322532
ID: 171
ESRI_OID: 165
Point:
X: 12.58442165599837
Y: 55.784728075160125

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881791-537F-11E2-83D2-00155D01E765}
VERSION_ID: {AAE0D7C6-E574-41C7-9889-DED0E52A91A7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322533
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7146~78~5m (1730152116~9160~7146~78~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322533
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322533
ID: 172
ESRI_OID: 166
Point:
X: 12.587744820322955
Y: 55.78575800842188

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881788-537F-11E2-80F4-00155D01E765}
VERSION_ID: {6E2FE4BF-F9FE-455B-AEB2-C3D978906822}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322534
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~9160~7164~69~5m (1730152116~9160~7164~69~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322534
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322534
ID: 173
ESRI_OID: 167
Point:
X: 12.573097063797363
Y: 55.779844798854754

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A670-537F-11E2-8AA9-00155D01E765}
VERSION_ID: {F69DF2D0-D03F-44B7-9C54-D016F8E37C11}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322535
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91D0~7185~12~5m (1730152116~91D0~7185~12~5m)
STARTDATO: 1158019200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322535
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322535
ID: 174
ESRI_OID: 168
Point:
X: 12.561708668671882
Y: 55.826061346185845

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB680F-537F-11E2-AEA6-00155D01E765}
VERSION_ID: {2C006A10-CDBA-479F-92CE-C5E086A36AF1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322536
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7016~10~5m (1730152116~91E0~7016~10~5m)
STARTDATO: 1151625600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322536
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322536
ID: 175
ESRI_OID: 169
Point:
X: 12.574750018339763
Y: 55.808016760480626

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB680D-537F-11E2-AAB3-00155D01E765}
VERSION_ID: {18D67A76-2C80-4E86-971D-9FBF3769537A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322537
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7029~8~5m (1730152116~91E0~7029~8~5m)
STARTDATO: 1151625600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322537
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322537
ID: 176
ESRI_OID: 170
Point:
X: 12.575116201286594
Y: 55.80919806753198

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6810-537F-11E2-9DF5-00155D01E765}
VERSION_ID: {DB8CB71E-BF45-4271-B044-8B0B65F3D87E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322538
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7030~11~5m (1730152116~91E0~7030~11~5m)
STARTDATO: 1152489600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322538
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322538
ID: 177
ESRI_OID: 171
Point:
X: 12.564296647781022
Y: 55.80801513721002

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB680B-537F-11E2-A3C7-00155D01E765}
VERSION_ID: {1AFB7FAC-13C4-4DD3-8A52-6B15C928798D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322539
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7033~6~5m (1730152116~91E0~7033~6~5m)
STARTDATO: 1150848000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322539
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322539
ID: 178
ESRI_OID: 172
Point:
X: 12.556168323953736
Y: 55.80725015871024

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A67F-537F-11E2-B44B-00155D01E765}
VERSION_ID: {F596F55B-25D9-4F3A-B047-77FAB949A26D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322540
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7056~27~5m (1730152116~91E0~7056~27~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322540
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322540
ID: 179
ESRI_OID: 173
Point:
X: 12.576551684057351
Y: 55.793658301359876

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A680-537F-11E2-882E-00155D01E765}
VERSION_ID: {5F5DC6FF-44B3-41E5-9EF9-8B27BDFA783D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322541
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7057~28~5m (1730152116~91E0~7057~28~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322541
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322541
ID: 180
ESRI_OID: 174
Point:
X: 12.580497903480957
Y: 55.78972612721015

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A681-537F-11E2-9CC4-00155D01E765}
VERSION_ID: {F5E7C428-87FE-40D5-A928-78DCC9C5D866}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322542
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7062~29~5m (1730152116~91E0~7062~29~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322542
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322542
ID: 181
ESRI_OID: 175
Point:
X: 12.581434654260322
Y: 55.788678368779145

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A682-537F-11E2-A566-00155D01E765}
VERSION_ID: {2F8287C4-C968-4331-97CD-ECA4C21395C4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322543
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7063~30~5m (1730152116~91E0~7063~30~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322543
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322543
ID: 182
ESRI_OID: 176
Point:
X: 12.579960943124973
Y: 55.7878842010755

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A683-537F-11E2-B6DA-00155D01E765}
VERSION_ID: {721BCD1B-69C4-48F1-8A30-1655CAC1AB9B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322544
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7068~31~5m (1730152116~91E0~7068~31~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322544
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322544
ID: 183
ESRI_OID: 177
Point:
X: 12.58242237108277
Y: 55.78526127041042

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881799-537F-11E2-9309-00155D01E765}
VERSION_ID: {30AC232E-82D0-46F1-9483-83393C4F5908}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322545
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7069~86~5m (1730152116~91E0~7069~86~5m)
STARTDATO: 1162166400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322545
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322545
ID: 184
ESRI_OID: 178
Point:
X: 12.583893883904667
Y: 55.785612629351846

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A68E-537F-11E2-A46D-00155D01E765}
VERSION_ID: {DC09A422-F218-413D-BFA3-EE8E083C34CE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322546
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7078~42~5m (1730152116~91E0~7078~42~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322546
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322546
ID: 185
ESRI_OID: 179
Point:
X: 12.569830529058962
Y: 55.776745808465414

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D85A68F-537F-11E2-82D9-00155D01E765}
VERSION_ID: {FA3AFC6B-D6D7-4B58-8121-7B5503DF9B7A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322547
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7082~43~5m (1730152116~91E0~7082~43~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322547
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322547
ID: 186
ESRI_OID: 180
Point:
X: 12.55391268822067
Y: 55.7735601262849

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88178E-537F-11E2-8C5D-00155D01E765}
VERSION_ID: {B81543B5-DCB1-4D1D-B16E-5F8870D8095F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322548
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7125~75~5m (1730152116~91E0~7125~75~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322548
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322548
ID: 187
ESRI_OID: 181
Point:
X: 12.577942074603467
Y: 55.789620099767525

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881796-537F-11E2-B59B-00155D01E765}
VERSION_ID: {D3EB4FAB-7346-430A-BC0D-147219141CBD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322549
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7149~83~5m (1730152116~91E0~7149~83~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322549
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322549
ID: 188
ESRI_OID: 182
Point:
X: 12.583177835655034
Y: 55.78403907560515

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881784-537F-11E2-AC36-00155D01E765}
VERSION_ID: {78389115-85B6-4587-8290-61B5D26F98FE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322550
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7150~65~5m (1730152116~91E0~7150~65~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322550
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322550
ID: 189
ESRI_OID: 183
Point:
X: 12.582118700813377
Y: 55.78436475214158

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881795-537F-11E2-B2C6-00155D01E765}
VERSION_ID: {58D06024-69A8-4D46-9E24-6EF84D7A5133}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322551
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7151~82~5m (1730152116~91E0~7151~82~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322551
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322551
ID: 190
ESRI_OID: 184
Point:
X: 12.57990760682789
Y: 55.78344231894033

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881785-537F-11E2-B47F-00155D01E765}
VERSION_ID: {95B756CE-65A0-45BC-B7D2-D8B341C4591B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322552
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7156~66~5m (1730152116~91E0~7156~66~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322552
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322552
ID: 191
ESRI_OID: 185
Point:
X: 12.575555572616695
Y: 55.78330625439361

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881794-537F-11E2-AA30-00155D01E765}
VERSION_ID: {50BCDA9B-DF18-4619-BB99-F7703BAECAD5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322553
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7163~81~5m (1730152116~91E0~7163~81~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322553
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322553
ID: 192
ESRI_OID: 186
Point:
X: 12.570954465935124
Y: 55.77938499847261

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881793-537F-11E2-B782-00155D01E765}
VERSION_ID: {98BFA26A-ABCB-470C-A124-844E9F6EA6E6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322554
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7176~80~5m (1730152116~91E0~7176~80~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322554
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322554
ID: 193
ESRI_OID: 187
Point:
X: 12.571953478902245
Y: 55.8034227664368

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D881792-537F-11E2-BA54-00155D01E765}
VERSION_ID: {80CD2FAE-429A-426E-9ED7-85740648CBF1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322555
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7179~79~5m (1730152116~91E0~7179~79~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322555
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322555
ID: 194
ESRI_OID: 188
Point:
X: 12.571546523871287
Y: 55.80256177858711

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB680E-537F-11E2-B1AA-00155D01E765}
VERSION_ID: {18F513C5-26ED-4005-97CB-FB241110ADFA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322556
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7180~9~5m (1730152116~91E0~7180~9~5m)
STARTDATO: 1151625600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322556
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322556
ID: 195
ESRI_OID: 189
Point:
X: 12.572778193593305
Y: 55.804762089464425

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88178C-537F-11E2-BD1C-00155D01E765}
VERSION_ID: {17E1ACA8-C9D7-4811-85C5-F2AB8D468A2C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322557
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7184~73~5m (1730152116~91E0~7184~73~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322557
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322557
ID: 196
ESRI_OID: 190
Point:
X: 12.575776347867842
Y: 55.810103107857586

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6807-537F-11E2-83C9-00155D01E765}
VERSION_ID: {B8F54648-6780-4A32-8CD2-2E771DD59005}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322558
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7191~2~5m (1730152116~91E0~7191~2~5m)
STARTDATO: 1150848000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322558
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322558
ID: 197
ESRI_OID: 191
Point:
X: 12.546549231217027
Y: 55.80501067355996

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6808-537F-11E2-A651-00155D01E765}
VERSION_ID: {33048790-EA77-4197-8875-B33E22DA2963}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322559
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7193~3~5m (1730152116~91E0~7193~3~5m)
STARTDATO: 1150848000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322559
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322559
ID: 198
ESRI_OID: 192
Point:
X: 12.536606264097527
Y: 55.803119315183054

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6806-537F-11E2-B9B9-00155D01E765}
VERSION_ID: {61491D61-773B-494F-91E4-F2F0F12C646F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322560
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7194~1~5m (1730152116~91E0~7194~1~5m)
STARTDATO: 1150848000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322560
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322560
ID: 199
ESRI_OID: 193
Point:
X: 12.547901504738148
Y: 55.80484333988162

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB680A-537F-11E2-8ECF-00155D01E765}
VERSION_ID: {5C3A579E-E910-4531-8998-E0A1AC97A205}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322561
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7197~5~5m (1730152116~91E0~7197~5~5m)
STARTDATO: 1150848000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322561
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322561
ID: 200
ESRI_OID: 194
Point:
X: 12.519314454676033
Y: 55.803956402231805

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6809-537F-11E2-8B7A-00155D01E765}
VERSION_ID: {BEE81958-D83C-48D5-BFB2-A2A87A6D4E1B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322562
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1730152116~91E0~7198~4~5m (1730152116~91E0~7198~4~5m)
STARTDATO: 1150848000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322562
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322562
ID: 201
ESRI_OID: 195
Point:
X: 12.526337057519644
Y: 55.804587982197965

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF6-537F-11E2-A266-00155D01E765}
VERSION_ID: {971D2B5C-1A51-4C7C-8C8C-8681F0C69138}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322563
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1810011343~91E0~4001~1~5m (1810011343~91E0~4001~1~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322563
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322563
ID: 202
ESRI_OID: 196
Point:
X: 12.426387643345455
Y: 55.808930087404796

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF8-537F-11E2-958E-00155D01E765}
VERSION_ID: {55F856C0-B677-4C89-B34D-523823404674}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322564
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1810018593~9130~4001~2~5m (1810018593~9130~4001~2~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322564
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322564
ID: 203
ESRI_OID: 197
Point:
X: 12.456392410175463
Y: 55.819283643678354

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF7-537F-11E2-BB21-00155D01E765}
VERSION_ID: {5165DA0F-4F61-4D73-8701-C4E13C7117DE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322565
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1810018593~91E0~4005~1~5m (1810018593~91E0~4005~1~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322565
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322565
ID: 204
ESRI_OID: 198
Point:
X: 12.452180684185384
Y: 55.818701777929

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6FB-537F-11E2-A317-00155D01E765}
VERSION_ID: {A78901EA-B161-4920-BC12-4A394990786F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322566
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890006586~9130~5001~1~5m (1890006586~9130~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322566
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322566
ID: 205
ESRI_OID: 199
Point:
X: 12.370087854545284
Y: 55.79978983308572

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09D3-537F-11E2-8778-00155D01E765}
VERSION_ID: {8C53235C-3E00-469E-BEB7-6C02D8229E6C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322567
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9110~1001~1~5m (1890012101~9110~1001~1~5m)
STARTDATO: 1119398400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322567
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322567
ID: 206
ESRI_OID: 200
Point:
X: 12.394937872890102
Y: 55.795033626120194

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09E4-537F-11E2-B98D-00155D01E765}
VERSION_ID: {91D5F8EC-0396-4570-A358-F021C8E30B15}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322568
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9110~1002~2~5m (1890012101~9110~1002~2~5m)
STARTDATO: 1125619200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322568
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322568
ID: 207
ESRI_OID: 201
Point:
X: 12.388167596920763
Y: 55.800675474095286

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09ED-537F-11E2-A953-00155D01E765}
VERSION_ID: {93175D83-FEF1-4B11-B846-3FA946C8A4E4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322569
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9110~1002~4~5m (1890012101~9110~1002~4~5m)
STARTDATO: 1126224000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322569
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322569
ID: 208
ESRI_OID: 202
Point:
X: 12.399661953777
Y: 55.79266500721498

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09EE-537F-11E2-A41C-00155D01E765}
VERSION_ID: {ED820952-4C6B-480B-952B-89C4ABFA4DE3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322570
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1006~5~5m (1890012101~9130~1006~5~5m)
STARTDATO: 1126224000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322570
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322570
ID: 209
ESRI_OID: 203
Point:
X: 12.401056963858936
Y: 55.78859920125191

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09F2-537F-11E2-9F26-00155D01E765}
VERSION_ID: {6729CED7-6DA1-44C8-8B4C-D7DE696FB6A6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322571
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1007~6~5m (1890012101~9130~1007~6~5m)
STARTDATO: 1126656000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322571
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322571
ID: 210
ESRI_OID: 204
Point:
X: 12.332596352634804
Y: 55.82102503593969

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09F4-537F-11E2-99D3-00155D01E765}
VERSION_ID: {38ED688D-C0A9-407C-AC30-B4006CC3EDE9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322572
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1007~8~5m (1890012101~9130~1007~8~5m)
STARTDATO: 1126656000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322572
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322572
ID: 211
ESRI_OID: 205
Point:
X: 12.326848039748597
Y: 55.82197919852748

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09F5-537F-11E2-A237-00155D01E765}
VERSION_ID: {7C09B6DF-3863-46EE-AA03-B3238E8B0B0A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322573
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1007~9~5m (1890012101~9130~1007~9~5m)
STARTDATO: 1126656000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322573
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322573
ID: 212
ESRI_OID: 206
Point:
X: 12.323579125831264
Y: 55.82114475933893

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C0A05-537F-11E2-A149-00155D01E765}
VERSION_ID: {C67CBA69-04EA-475A-AA03-5680904B769F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322574
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1011~12~5m (1890012101~9130~1011~12~5m)
STARTDATO: 1127865600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322574
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322574
ID: 213
ESRI_OID: 207
Point:
X: 12.316302951476864
Y: 55.81590303271282

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AD7-537F-11E2-824F-00155D01E765}
VERSION_ID: {C2972654-70A2-4A70-B6D6-CA9C403BABC7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322576
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1011~14~5m (1890012101~9130~1011~14~5m)
STARTDATO: 1129593600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322576
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322576
ID: 214
ESRI_OID: 208
Point:
X: 12.315043050581835
Y: 55.81911704522215

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AD6-537F-11E2-9854-00155D01E765}
VERSION_ID: {C51A6893-B277-4044-B473-9E742B6C1F1F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322575
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1011~13~5m (1890012101~9130~1011~13~5m)
STARTDATO: 1129593600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322575
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322575
ID: 215
ESRI_OID: 209
Point:
X: 12.312817955067818
Y: 55.81969499288555

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AD9-537F-11E2-A676-00155D01E765}
VERSION_ID: {56BBE3CF-9535-4302-9718-9DDEF8F621CE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322577
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9130~1013~16~5m (1890012101~9130~1013~16~5m)
STARTDATO: 1129593600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322577
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322577
ID: 216
ESRI_OID: 210
Point:
X: 12.306767997195802
Y: 55.81961803909746

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09F3-537F-11E2-89CA-00155D01E765}
VERSION_ID: {D2AE282B-3853-4042-823F-8590A69FA3D7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322578
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9160~1008~7~5m (1890012101~9160~1008~7~5m)
STARTDATO: 1126656000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322578
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322578
ID: 217
ESRI_OID: 211
Point:
X: 12.33592834908016
Y: 55.821680441819204

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09F6-537F-11E2-BFD9-00155D01E765}
VERSION_ID: {C4F3FDFF-9625-4834-97D6-3F03F87C74D8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322579
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9160~1009~10~5m (1890012101~9160~1009~10~5m)
STARTDATO: 1126656000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322579
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322579
ID: 218
ESRI_OID: 212
Point:
X: 12.324556828193556
Y: 55.818609224148375

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F8-537F-11E2-8613-00155D01E765}
VERSION_ID: {0BD991DF-BB14-4D83-9B91-8FB450BDD6F1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322580
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~9160~5008~3~5m (1890012101~9160~5008~3~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322580
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322580
ID: 219
ESRI_OID: 213
Point:
X: 12.37781519884256
Y: 55.80285503588808

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6EE-537F-11E2-A309-00155D01E765}
VERSION_ID: {6CEADA92-E179-4D63-9F45-3EDA57178E42}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322581
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91D0~5002~1~5m (1890012101~91D0~5002~1~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322581
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322581
ID: 220
ESRI_OID: 214
Point:
X: 12.337260225628999
Y: 55.79977310383053

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6FE-537F-11E2-B1C9-00155D01E765}
VERSION_ID: {4915F0B4-1306-4987-B5C1-0EDB078DFE49}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322582
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91D0~5011~4~5m (1890012101~91D0~5011~4~5m)
STARTDATO: 1159315200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322582
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322582
ID: 221
ESRI_OID: 215
Point:
X: 12.358930934963652
Y: 55.79604068645023

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09EC-537F-11E2-AD95-00155D01E765}
VERSION_ID: {0FFC4B4A-9AB2-46D8-A704-7D3FABEEB290}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322583
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91E0~1004~3~5m (1890012101~91E0~1004~3~5m)
STARTDATO: 1126224000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322583
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322583
ID: 222
ESRI_OID: 216
Point:
X: 12.39618500824064
Y: 55.79754786388182

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9C09F7-537F-11E2-A4F7-00155D01E765}
VERSION_ID: {EBC3605C-0EF3-4098-8DA2-DF5D513E3DEA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322584
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91E0~1010~11~5m (1890012101~91E0~1010~11~5m)
STARTDATO: 1126742400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322584
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322584
ID: 223
ESRI_OID: 217
Point:
X: 12.315236167831028
Y: 55.821798804998764

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AD8-537F-11E2-A9D8-00155D01E765}
VERSION_ID: {80261826-5FE7-4E14-93DF-7AD9AFA0B124}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322585
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91E0~1012~15~5m (1890012101~91E0~1012~15~5m)
STARTDATO: 1129593600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322585
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322585
ID: 224
ESRI_OID: 218
Point:
X: 12.315157051982542
Y: 55.818077011055045

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AE6-537F-11E2-9E67-00155D01E765}
VERSION_ID: {EAD06086-953D-424B-9341-92DC2E42C56A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322586
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91E0~1014~17~5m (1890012101~91E0~1014~17~5m)
STARTDATO: 1130716800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322586
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322586
ID: 225
ESRI_OID: 219
Point:
X: 12.299263613114476
Y: 55.82026479424075

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F0-537F-11E2-AC05-00155D01E765}
VERSION_ID: {BE37B9EC-14D5-46D8-A872-FE7E65802746}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322587
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91E0~5003~2~5m (1890012101~91E0~5003~2~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322587
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322587
ID: 226
ESRI_OID: 220
Point:
X: 12.339137699285402
Y: 55.80043024126231

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6FF-537F-11E2-882E-00155D01E765}
VERSION_ID: {AFC2BC14-E6D4-4E3D-A9DA-946D69AC3A8C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322588
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890012101~91E0~5012~5~5m (1890012101~91E0~5012~5~5m)
STARTDATO: 1159488000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322588
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322588
ID: 227
ESRI_OID: 221
Point:
X: 12.363109738424217
Y: 55.797513743329624

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6FD-537F-11E2-8750-00155D01E765}
VERSION_ID: {DC3B57CF-4C4D-4C20-A9F0-83437263E447}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322589
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890028202~91E0~5001~1~5m (1890028202~91E0~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159315200000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322589
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322589
ID: 228
ESRI_OID: 222
Point:
X: 12.364448165905127
Y: 55.79727842816042

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F1-537F-11E2-B529-00155D01E765}
VERSION_ID: {CECEFA53-9EC9-45E2-AFE3-59AA6D158621}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322590
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890052464~9130~5004~1~5m (1890052464~9130~5004~1~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322590
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322590
ID: 229
ESRI_OID: 223
Point:
X: 12.357507853608515
Y: 55.7998615798975

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F2-537F-11E2-8AF7-00155D01E765}
VERSION_ID: {6783B6E2-A2F8-492B-81DA-A54AB6ED49AC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322591
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890052464~91E0~5003~2~5m (1890052464~91E0~5003~2~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322591
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322591
ID: 230
ESRI_OID: 224
Point:
X: 12.35250854105659
Y: 55.80075571808027

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6FC-537F-11E2-83A2-00155D01E765}
VERSION_ID: {2EA9B88F-AE06-4668-BA5C-033B12AE9FE9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322592
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 1890052464~91E0~5006~3~5m (1890052464~91E0~5006~3~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322592
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322592
ID: 231
ESRI_OID: 225
Point:
X: 12.375948295997427
Y: 55.80292325745495

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6FA-537F-11E2-B62C-00155D01E765}
VERSION_ID: {1A45B33A-2B41-4613-A74E-222F4EE471EE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322593
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2050023291~91E0~5001~1~5m (2050023291~91E0~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322593
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322593
ID: 232
ESRI_OID: 226
Point:
X: 12.43755915029836
Y: 55.81729092787229

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F5-537F-11E2-968F-00155D01E765}
VERSION_ID: {B509FF43-CA69-4211-ADBA-E5F693A20BD6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322594
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2070011371~9160~5001~1~5m (2070011371~9160~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159142400000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322594
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322594
ID: 233
ESRI_OID: 227
Point:
X: 12.325003115987721
Y: 55.81535005932139

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F6-537F-11E2-AB40-00155D01E765}
VERSION_ID: {AF6578F4-D882-4B5A-A853-E8663D3E961E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322595
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2070011371~91E0~5002~2~5m (2070011371~91E0~5002~2~5m)
STARTDATO: 1159142400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322595
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322595
ID: 234
ESRI_OID: 228
Point:
X: 12.32599667912905
Y: 55.81498141047832

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F3-537F-11E2-9FC4-00155D01E765}
VERSION_ID: {BCD3EA13-C507-4E3B-828F-50523606ADB3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322596
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2070014176~91E0~5001~1~5m (2070014176~91E0~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159142400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322596
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322596
ID: 235
ESRI_OID: 229
Point:
X: 12.340447758409299
Y: 55.802544178663574

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F7-537F-11E2-94F7-00155D01E765}
VERSION_ID: {E9608389-CAD7-425E-890E-01DBFDC78FB5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322597
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2070028541~91E0~5001~1~5m (2070028541~91E0~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322597
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322597
ID: 236
ESRI_OID: 230
Point:
X: 12.378880818059983
Y: 55.80491166807146

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F4-537F-11E2-980F-00155D01E765}
VERSION_ID: {9B0BF36F-C941-44D1-9117-7D70FCBC65F0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322598
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2070041610~91E0~5001~1~5m (2070041610~91E0~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159142400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322598
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322598
ID: 237
ESRI_OID: 231
Point:
X: 12.367170826246205
Y: 55.8070980659517

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6F9-537F-11E2-9327-00155D01E765}
VERSION_ID: {152E5035-9DB2-40B4-9280-9B31D1CA659C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322599
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2070041807~91E0~5001~1~5m (2070041807~91E0~5001~1~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322599
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322599
ID: 238
ESRI_OID: 232
Point:
X: 12.422878251326788
Y: 55.81611588793698

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8CD26C-537F-11E2-9A27-00155D01E765}
VERSION_ID: {612812CC-4CDF-490B-A8F9-68CB8864C76D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322600
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2080038567~91E0~9001~1~5m (2080038567~91E0~9001~1~5m)
STARTDATO: 1161043200000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322600
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322600
ID: 239
ESRI_OID: 233
Point:
X: 12.359042250872564
Y: 55.962899700570034

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E419-537F-11E2-9BC9-00155D01E765}
VERSION_ID: {F443B8F5-0807-4164-8D4F-D8385167290F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322601
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1018~21~5m (2110005459~2180~1018~21~5m)
STARTDATO: 1159920000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322601
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322601
ID: 240
ESRI_OID: 234
Point:
X: 12.032692398572612
Y: 56.036596064624526

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF6-537F-11E2-ACAE-00155D01E765}
VERSION_ID: {7394CF52-F935-4272-B85C-E52DA440DA9C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322602
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1018~95~5m (2110005459~2180~1018~95~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322602
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322602
ID: 241
ESRI_OID: 235
Point:
X: 12.039271915943305
Y: 56.03786722389071

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85507-537F-11E2-85CB-00155D01E765}
VERSION_ID: {4B96B9A9-685E-45E8-8169-4CCD6D0BC192}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322603
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1023~55~5m (2110005459~2180~1023~55~5m)
STARTDATO: 1160697600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322603
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322603
ID: 242
ESRI_OID: 236
Point:
X: 12.041106491198386
Y: 56.02614446565655

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E41D-537F-11E2-B97B-00155D01E765}
VERSION_ID: {5B30277A-EEF0-4B9F-87FB-B3F31936FADA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322604
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1044~26~5m (2110005459~2180~1044~26~5m)
STARTDATO: 1160006400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322604
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322604
ID: 243
ESRI_OID: 237
Point:
X: 12.090667965824172
Y: 56.04179560917445

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E41E-537F-11E2-A0C9-00155D01E765}
VERSION_ID: {944DF7F4-1FF6-435D-BA63-A1A98A1DC2C2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322605
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1044~27~5m (2110005459~2180~1044~27~5m)
STARTDATO: 1160006400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322605
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322605
ID: 244
ESRI_OID: 238
Point:
X: 12.095238433766927
Y: 56.04297682724144

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E415-537F-11E2-A8B3-00155D01E765}
VERSION_ID: {13173E64-D805-4350-98EA-0889A22D66BC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322606
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1046~16~5m (2110005459~2180~1046~16~5m)
STARTDATO: 1159833600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322606
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322606
ID: 245
ESRI_OID: 239
Point:
X: 12.04922526268224
Y: 56.04803565688015

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85533-537F-11E2-82DD-00155D01E765}
VERSION_ID: {5E4B0322-2593-4D7E-8490-295BC4A63202}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322607
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1046~73~5m (2110005459~2180~1046~73~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322607
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322607
ID: 246
ESRI_OID: 240
Point:
X: 12.052427669876087
Y: 56.050858680062625

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC62D-537F-11E2-90DA-00155D01E765}
VERSION_ID: {86FC6773-EB15-4D9D-A3DE-A0AB2E98850F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322608
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1046~81~5m (2110005459~2180~1046~81~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322608
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322608
ID: 247
ESRI_OID: 241
Point:
X: 12.053116000610498
Y: 56.05068219738982

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC62E-537F-11E2-BC60-00155D01E765}
VERSION_ID: {1AA94FB7-3A79-417A-A3D2-FE6534B442A0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322609
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1046~82~5m (2110005459~2180~1046~82~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322609
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322609
ID: 248
ESRI_OID: 242
Point:
X: 12.051757756930533
Y: 56.049252060570495

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC62F-537F-11E2-B269-00155D01E765}
VERSION_ID: {3A5E35EA-7604-4575-96C1-223DE832A042}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322610
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1046~83~5m (2110005459~2180~1046~83~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322610
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322610
ID: 249
ESRI_OID: 243
Point:
X: 12.046762221175715
Y: 56.04664168517009

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E43E-537F-11E2-BA59-00155D01E765}
VERSION_ID: {D01E1198-3647-46FB-9F2B-D4D6BB62DA58}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322611
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1049~33~5m (2110005459~2180~1049~33~5m)
STARTDATO: 1160352000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322611
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322611
ID: 250
ESRI_OID: 244
Point:
X: 12.103822271864699
Y: 56.04051527692951

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E43F-537F-11E2-BCB6-00155D01E765}
VERSION_ID: {638E303A-2AB9-486B-9A6B-DA7315418F0A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322612
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1049~34~5m (2110005459~2180~1049~34~5m)
STARTDATO: 1160352000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322612
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322612
ID: 251
ESRI_OID: 245
Point:
X: 12.103459018024678
Y: 56.041118353912005

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E41A-537F-11E2-9361-00155D01E765}
VERSION_ID: {93B01B49-A0AA-4FD1-B973-7D0D01B46D89}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322613
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1053~23~5m (2110005459~2180~1053~23~5m)
STARTDATO: 1159920000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322613
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322613
ID: 252
ESRI_OID: 246
Point:
X: 12.041653198971428
Y: 56.03320107306234

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E43C-537F-11E2-A90F-00155D01E765}
VERSION_ID: {CAE31483-EA5D-4CFB-B3E3-5ECB90EA323F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322614
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1056~31~5m (2110005459~2180~1056~31~5m)
STARTDATO: 1160352000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322614
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322614
ID: 253
ESRI_OID: 247
Point:
X: 12.089935499274372
Y: 56.040976021294526

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E440-537F-11E2-B103-00155D01E765}
VERSION_ID: {BFC5D1EE-22E2-4515-AD00-34792C336642}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322615
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1057~35~5m (2110005459~2180~1057~35~5m)
STARTDATO: 1160352000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322615
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322615
ID: 254
ESRI_OID: 248
Point:
X: 12.101597745900486
Y: 56.04233542866

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E443-537F-11E2-BDED-00155D01E765}
VERSION_ID: {EE8B61CB-17EF-43AD-8C69-92DA00CA01B1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322616
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1058~38~5m (2110005459~2180~1058~38~5m)
STARTDATO: 1160438400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322616
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322616
ID: 255
ESRI_OID: 249
Point:
X: 12.0872690923618
Y: 56.046833127042206

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85534-537F-11E2-B914-00155D01E765}
VERSION_ID: {E2F5FF14-A3A9-4377-886A-AC86EE8ABBEB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322617
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1064~74~5m (2110005459~2180~1064~74~5m)
STARTDATO: 1161648000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322617
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322617
ID: 256
ESRI_OID: 250
Point:
X: 12.043890783689209
Y: 56.04686413684331

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85535-537F-11E2-91AC-00155D01E765}
VERSION_ID: {9879675A-135D-4CBE-919B-31FF3B6304C7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322618
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1064~75~5m (2110005459~2180~1064~75~5m)
STARTDATO: 1161648000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322618
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322618
ID: 257
ESRI_OID: 251
Point:
X: 12.040472993954964
Y: 56.04416449169735

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC632-537F-11E2-832A-00155D01E765}
VERSION_ID: {B1388530-9718-4453-9A18-7F1C922EDEAB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322619
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1064~86~5m (2110005459~2180~1064~86~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322619
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322619
ID: 258
ESRI_OID: 252
Point:
X: 12.044293634761454
Y: 56.04536823765284

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8552D-537F-11E2-BE23-00155D01E765}
VERSION_ID: {E28EB4EB-4242-4CC2-8DFB-5E73612C72D3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322620
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1067~67~5m (2110005459~2180~1067~67~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322620
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322620
ID: 259
ESRI_OID: 253
Point:
X: 12.062637635769597
Y: 56.054492489054006

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85519-537F-11E2-B247-00155D01E765}
VERSION_ID: {E96337DF-56C2-40BB-8AFB-8D40395AE7E6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322621
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1068~56~5m (2110005459~2180~1068~56~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322621
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322621
ID: 260
ESRI_OID: 254
Point:
X: 11.9743165543679
Y: 56.01708410177522

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8551A-537F-11E2-9891-00155D01E765}
VERSION_ID: {05E01E59-4485-4F99-8C2B-65B91EAF3F9F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322622
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1069~57~5m (2110005459~2180~1069~57~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322622
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322622
ID: 261
ESRI_OID: 255
Point:
X: 11.987801307275683
Y: 56.01559538384037

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8551B-537F-11E2-8FB7-00155D01E765}
VERSION_ID: {6EEEEE65-0803-4FF0-A794-D340E4CEEC03}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322623
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1071~60~5m (2110005459~2180~1071~60~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322623
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322623
ID: 262
ESRI_OID: 256
Point:
X: 11.96964311776957
Y: 56.01360425883136

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8551D-537F-11E2-B023-00155D01E765}
VERSION_ID: {95681E50-3F31-4215-83E0-9894B3F7F522}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322624
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1074~62~5m (2110005459~2180~1074~62~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322624
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322624
ID: 263
ESRI_OID: 257
Point:
X: 12.023400162765357
Y: 56.01577502498195

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C13-537F-11E2-9644-00155D01E765}
VERSION_ID: {4A3C958E-7CC2-403B-8995-A401DC8C863A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322625
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1076~130~5m (2110005459~2180~1076~130~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322625
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322625
ID: 264
ESRI_OID: 258
Point:
X: 12.029970084503018
Y: 56.029154514259936

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8552E-537F-11E2-8A38-00155D01E765}
VERSION_ID: {61C94325-3168-4415-8770-728D7D2F447E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322626
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1079~68~5m (2110005459~2180~1079~68~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322626
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322626
ID: 265
ESRI_OID: 259
Point:
X: 12.06214775606584
Y: 56.0562596237928

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85531-537F-11E2-A95C-00155D01E765}
VERSION_ID: {03BA449C-3613-4E36-B20E-777CC9FD98CA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322627
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1081~71~5m (2110005459~2180~1081~71~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322627
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322627
ID: 266
ESRI_OID: 260
Point:
X: 12.055932731640121
Y: 56.05236468844927

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85536-537F-11E2-8FFB-00155D01E765}
VERSION_ID: {3ADD850E-3025-49E5-BD06-9A2948AEE4C0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322628
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1082~78~5m (2110005459~2180~1082~78~5m)
STARTDATO: 1161648000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322628
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322628
ID: 267
ESRI_OID: 261
Point:
X: 12.038234147753217
Y: 56.042872595075

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85537-537F-11E2-B0E8-00155D01E765}
VERSION_ID: {6AFAA4B8-F231-4A7E-98D3-4A183276952B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322629
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1082~79~5m (2110005459~2180~1082~79~5m)
STARTDATO: 1161648000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322629
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322629
ID: 268
ESRI_OID: 262
Point:
X: 12.037162915825855
Y: 56.040261601358175

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF5-537F-11E2-BFF8-00155D01E765}
VERSION_ID: {F38BB47F-A69E-47F8-B65F-CD25CDACB4B1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322630
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1083~94~5m (2110005459~2180~1083~94~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322630
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322630
ID: 269
ESRI_OID: 263
Point:
X: 12.040568404687418
Y: 56.038066243577234

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC62C-537F-11E2-BE86-00155D01E765}
VERSION_ID: {61B2B101-72DB-47C0-A69C-009649F6E2E9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322631
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1085~80~5m (2110005459~2180~1085~80~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322631
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322631
ID: 270
ESRI_OID: 264
Point:
X: 12.052244999945732
Y: 56.05136805285197

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC633-537F-11E2-9A12-00155D01E765}
VERSION_ID: {520C6C70-EAE1-4662-8CA7-C41FD8F81E20}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322632
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1087~87~5m (2110005459~2180~1087~87~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322632
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322632
ID: 271
ESRI_OID: 265
Point:
X: 12.042055354073002
Y: 56.04267159108391

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF0-537F-11E2-A859-00155D01E765}
VERSION_ID: {B8C12A37-0BCF-4C7D-9AC1-4036ECC0954A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322633
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1090~89~5m (2110005459~2180~1090~89~5m)
STARTDATO: 1162512000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322633
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322633
ID: 272
ESRI_OID: 266
Point:
X: 12.069287882165744
Y: 56.04752392932477

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF1-537F-11E2-94F3-00155D01E765}
VERSION_ID: {DD36AB67-2DEC-404D-881D-6FCAA672ED67}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322634
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1091~90~5m (2110005459~2180~1091~90~5m)
STARTDATO: 1162512000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322634
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322634
ID: 273
ESRI_OID: 267
Point:
X: 12.05304968999008
Y: 56.04710568814625

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF2-537F-11E2-8FB3-00155D01E765}
VERSION_ID: {A86657AC-DE89-425B-8A4B-62D4B69A8A73}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322635
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1092~91~5m (2110005459~2180~1092~91~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322635
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322635
ID: 274
ESRI_OID: 268
Point:
X: 12.046258035441571
Y: 56.04799197443316

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF3-537F-11E2-84B6-00155D01E765}
VERSION_ID: {3996FF55-3798-4A7B-BEC1-9EF12C7C5B98}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322636
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1093~92~5m (2110005459~2180~1093~92~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322636
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322636
ID: 275
ESRI_OID: 269
Point:
X: 12.045272009501037
Y: 56.04823797136395

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF7-537F-11E2-9704-00155D01E765}
VERSION_ID: {228B7837-1A26-4040-98C6-D671D51FDBB4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322637
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1095~96~5m (2110005459~2180~1095~96~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322637
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322637
ID: 276
ESRI_OID: 270
Point:
X: 12.027957441261675
Y: 56.034959749504324

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF8-537F-11E2-8711-00155D01E765}
VERSION_ID: {8CF101D9-6236-49D1-9872-B87FF93F5CD4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322638
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1095~97~5m (2110005459~2180~1095~97~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322638
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322638
ID: 277
ESRI_OID: 271
Point:
X: 12.027300463017115
Y: 56.03357738004606

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FFB-537F-11E2-8A9E-00155D01E765}
VERSION_ID: {920270D8-D3E8-4649-807F-E3EAA2B9C7AA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322639
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1097~102~5m (2110005459~2180~1097~102~5m)
STARTDATO: 1162857600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322639
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322639
ID: 278
ESRI_OID: 272
Point:
X: 12.078077447055236
Y: 56.038971205032254

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FFC-537F-11E2-98A2-00155D01E765}
VERSION_ID: {F921A284-9455-443B-AA19-C916C3197448}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322640
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1098~103~5m (2110005459~2180~1098~103~5m)
STARTDATO: 1162857600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322640
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322640
ID: 279
ESRI_OID: 273
Point:
X: 12.083877071782299
Y: 56.03706813078546

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FFE-537F-11E2-9396-00155D01E765}
VERSION_ID: {AEB2CCFA-375F-47A3-A116-9E038B6102E3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322641
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1100~105~5m (2110005459~2180~1100~105~5m)
STARTDATO: 1162857600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322641
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322641
ID: 280
ESRI_OID: 274
Point:
X: 12.085121911013431
Y: 56.035869623648985

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8109-537F-11E2-96A0-00155D01E765}
VERSION_ID: {343B5B34-C67D-470A-93A9-91E9D0BA9F95}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322643
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1101~112~5m (2110005459~2180~1101~112~5m)
STARTDATO: 1163376000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322643
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322643
ID: 281
ESRI_OID: 275
Point:
X: 12.045349433055776
Y: 56.03431293030829

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FFF-537F-11E2-AE5B-00155D01E765}
VERSION_ID: {A99D5EA2-7664-49BB-AF98-62D69B91EEAF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322642
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1100~106~5m (2110005459~2180~1100~106~5m)
STARTDATO: 1162857600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322642
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322642
ID: 282
ESRI_OID: 276
Point:
X: 12.083225571704968
Y: 56.03471987107656

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB08-537F-11E2-B037-00155D01E765}
VERSION_ID: {84244E7D-68A1-4BB8-AC45-D5185AFFE9A0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322644
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1101~116~5m (2110005459~2180~1101~116~5m)
STARTDATO: 1164326400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322644
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322644
ID: 283
ESRI_OID: 277
Point:
X: 12.045745277171678
Y: 56.034574485955694

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8108-537F-11E2-98AB-00155D01E765}
VERSION_ID: {F6E6CC9C-0937-4E04-A9D3-7155A70A4DA2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322645
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1104~111~5m (2110005459~2180~1104~111~5m)
STARTDATO: 1163376000000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322645
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322645
ID: 284
ESRI_OID: 278
Point:
X: 12.056362976490295
Y: 56.029609516488236

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB06-537F-11E2-A62C-00155D01E765}
VERSION_ID: {7D9510AB-50F7-4369-88BE-DADAF39BCCD5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322646
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1107~114~5m (2110005459~2180~1107~114~5m)
STARTDATO: 1164326400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322646
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322646
ID: 285
ESRI_OID: 279
Point:
X: 12.042321853688344
Y: 56.03524143311662

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB07-537F-11E2-9CF3-00155D01E765}
VERSION_ID: {31A4EE5D-2EA8-4A49-856F-2234244AD566}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322647
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1108~115~5m (2110005459~2180~1108~115~5m)
STARTDATO: 1164326400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322647
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322647
ID: 286
ESRI_OID: 280
Point:
X: 12.041263866485552
Y: 56.035386813114684

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB09-537F-11E2-B734-00155D01E765}
VERSION_ID: {64DCEEF6-BD77-4FB0-815E-D5FD594B6AB8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322648
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1108~117~5m (2110005459~2180~1108~117~5m)
STARTDATO: 1164326400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322648
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322648
ID: 287
ESRI_OID: 281
Point:
X: 12.04263762942437
Y: 56.03596102875144

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C0E-537F-11E2-8B54-00155D01E765}
VERSION_ID: {81B70641-AD3A-4723-976D-CA368727BED6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322649
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1113~125~5m (2110005459~2180~1113~125~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322649
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322649
ID: 288
ESRI_OID: 282
Point:
X: 12.01857797679969
Y: 56.015888732588294

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C0F-537F-11E2-8FA6-00155D01E765}
VERSION_ID: {07CD87C0-2D93-4919-82A6-38349F5B1258}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322650
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1113~126~5m (2110005459~2180~1113~126~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322650
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322650
ID: 289
ESRI_OID: 283
Point:
X: 12.015916081684203
Y: 56.01574178200877

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C14-537F-11E2-BB2C-00155D01E765}
VERSION_ID: {7C73B0EE-9D4A-42AB-B62A-FCDB8064DF59}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322651
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1115~131~5m (2110005459~2180~1115~131~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322651
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322651
ID: 290
ESRI_OID: 284
Point:
X: 12.033406185162727
Y: 56.03990470919614

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C1D-537F-11E2-B9F4-00155D01E765}
VERSION_ID: {2DADCDC0-9066-4C79-8363-CA021EEBD8C9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322652
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1116~132~5m (2110005459~2180~1116~132~5m)
STARTDATO: 1169510400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322652
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322652
ID: 291
ESRI_OID: 285
Point:
X: 11.989555919259692
Y: 56.01582983793759

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C1E-537F-11E2-9679-00155D01E765}
VERSION_ID: {5BD86855-C109-4295-8940-FF6B36417CDB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322653
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~1116~133~5m (2110005459~2180~1116~133~5m)
STARTDATO: 1169510400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322653
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322653
ID: 292
ESRI_OID: 286
Point:
X: 11.999598283636578
Y: 56.01830847757053

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88179A-537F-11E2-BABD-00155D01E765}
VERSION_ID: {DCD937A8-E59F-46D9-B060-AE9E1A994D4B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322654
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7002~1~5m (2110005459~2180~7002~1~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322654
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322654
ID: 293
ESRI_OID: 287
Point:
X: 12.032358681115339
Y: 56.0412685739466

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88179B-537F-11E2-9B08-00155D01E765}
VERSION_ID: {F14C4AA1-9F1D-4F83-B863-899572F4337C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322655
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7002~2~5m (2110005459~2180~7002~2~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322655
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322655
ID: 294
ESRI_OID: 288
Point:
X: 12.036203003471842
Y: 56.0438370474714

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88179E-537F-11E2-9702-00155D01E765}
VERSION_ID: {FA7782CB-B6D4-4DC8-91DC-311F96F56C11}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322656
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7005~7~5m (2110005459~2180~7005~7~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322656
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322656
ID: 295
ESRI_OID: 289
Point:
X: 12.034210571852494
Y: 56.04097791833106

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88179C-537F-11E2-AC94-00155D01E765}
VERSION_ID: {26527A8F-AE0B-4E08-B18A-9524D5491C30}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322657
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7006~4~5m (2110005459~2180~7006~4~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322657
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322657
ID: 296
ESRI_OID: 290
Point:
X: 12.036818315341023
Y: 56.04226565349661

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88179D-537F-11E2-B310-00155D01E765}
VERSION_ID: {3E0C95CC-9F31-4EE6-B1B6-CC90B86767B3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322658
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7006~5~5m (2110005459~2180~7006~5~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322658
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322658
ID: 297
ESRI_OID: 291
Point:
X: 12.035468662095798
Y: 56.04202700794933

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D88179F-537F-11E2-89D2-00155D01E765}
VERSION_ID: {DC38DCF3-E535-4BC5-8B57-C8BFA1E3325B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322659
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7006~8~5m (2110005459~2180~7006~8~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322659
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322659
ID: 298
ESRI_OID: 292
Point:
X: 12.034076072004078
Y: 56.04057362989821

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A0-537F-11E2-AFEA-00155D01E765}
VERSION_ID: {44B7E00B-B64A-4CCA-8E54-851BF9036F94}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322660
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7008~9~5m (2110005459~2180~7008~9~5m)
STARTDATO: 1162339200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322660
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322660
ID: 299
ESRI_OID: 293
Point:
X: 12.011042263033891
Y: 56.0134996957073

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A1-537F-11E2-86AD-00155D01E765}
VERSION_ID: {92D0CF7A-1068-4900-8192-F8775FB476A9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322661
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7008~10~5m (2110005459~2180~7008~10~5m)
STARTDATO: 1162339200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322661
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322661
ID: 300
ESRI_OID: 294
Point:
X: 12.009826518319764
Y: 56.01396143201301

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A2-537F-11E2-A8B5-00155D01E765}
VERSION_ID: {E6AAC444-BBB8-4E0D-96E5-13C8D89289BE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322662
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7010~12~5m (2110005459~2180~7010~12~5m)
STARTDATO: 1162339200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322662
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322662
ID: 301
ESRI_OID: 295
Point:
X: 12.00193086418842
Y: 56.01273277666317

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A3-537F-11E2-B87F-00155D01E765}
VERSION_ID: {CD7CD3AC-07EA-4BBA-A34B-415B29D685BB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322663
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7010~13~5m (2110005459~2180~7010~13~5m)
STARTDATO: 1162339200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322663
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322663
ID: 302
ESRI_OID: 296
Point:
X: 12.00248592991603
Y: 56.013354330998375

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A4-537F-11E2-BA16-00155D01E765}
VERSION_ID: {65E41D70-DAB5-40C5-B1EA-6534353BEBEB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322664
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7014~17~5m (2110005459~2180~7014~17~5m)
STARTDATO: 1162339200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322664
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322664
ID: 303
ESRI_OID: 297
Point:
X: 12.02263080415411
Y: 56.022955262704066

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A5-537F-11E2-A77F-00155D01E765}
VERSION_ID: {30AA975A-6CB5-451B-8527-875D2E0CB5DD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322665
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7014~18~5m (2110005459~2180~7014~18~5m)
STARTDATO: 1162339200000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322665
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322665
ID: 304
ESRI_OID: 298
Point:
X: 12.022725642180678
Y: 56.0219319332947

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817C0-537F-11E2-828C-00155D01E765}
VERSION_ID: {A533AF71-BC83-40DE-A498-003FB71FCA49}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322666
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7014~53~5m (2110005459~2180~7014~53~5m)
STARTDATO: 1163030400000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322666
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322666
ID: 305
ESRI_OID: 299
Point:
X: 12.02587039989052
Y: 56.02151358744595

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A6-537F-11E2-AFE9-00155D01E765}
VERSION_ID: {0DA6A43E-A1C4-419E-88F7-45B9E20F398F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322667
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7025~28~5m (2110005459~2180~7025~28~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322667
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322667
ID: 306
ESRI_OID: 300
Point:
X: 12.018433289277999
Y: 56.03216524540872

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817AA-537F-11E2-9039-00155D01E765}
VERSION_ID: {CAB4AE8F-F7C8-4549-BBC8-293EC810238C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322668
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7025~32~5m (2110005459~2180~7025~32~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322668
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322668
ID: 307
ESRI_OID: 301
Point:
X: 12.01767407142837
Y: 56.03249139360934

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A7-537F-11E2-AE9B-00155D01E765}
VERSION_ID: {F4499D5D-11FF-42F3-998B-385A5D3240B1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322669
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7026~29~5m (2110005459~2180~7026~29~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322669
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322669
ID: 308
ESRI_OID: 302
Point:
X: 12.023422702901902
Y: 56.03116621902757

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A8-537F-11E2-BCED-00155D01E765}
VERSION_ID: {84AB53C5-AD14-4BCE-B3F5-FE808FE986D2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322670
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7026~30~5m (2110005459~2180~7026~30~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322670
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322670
ID: 309
ESRI_OID: 303
Point:
X: 12.02240451020888
Y: 56.031753729647505

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817A9-537F-11E2-9108-00155D01E765}
VERSION_ID: {E08A1D03-E834-4283-B370-EFFBA180E224}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322671
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7028~31~5m (2110005459~2180~7028~31~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322671
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322671
ID: 310
ESRI_OID: 304
Point:
X: 12.020081857615834
Y: 56.03208586212638

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817AB-537F-11E2-A3E8-00155D01E765}
VERSION_ID: {F970388A-2AD1-4B68-BF40-884981FF6D06}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322672
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7029~34~5m (2110005459~2180~7029~34~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322672
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322672
ID: 311
ESRI_OID: 305
Point:
X: 12.011166010508996
Y: 56.030402973788995

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817AF-537F-11E2-B196-00155D01E765}
VERSION_ID: {F1E813A8-1FEC-4E29-A62F-659E0BD3247C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322673
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7029~39~5m (2110005459~2180~7029~39~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322673
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322673
ID: 312
ESRI_OID: 306
Point:
X: 12.018176382922942
Y: 56.03352060228404

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817AC-537F-11E2-BD9C-00155D01E765}
VERSION_ID: {9B4933CF-4B85-4A4E-9C89-F5DBBBF562F7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322674
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7030~35~5m (2110005459~2180~7030~35~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322674
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322674
ID: 313
ESRI_OID: 307
Point:
X: 12.028797894490362
Y: 56.03873778931482

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817AD-537F-11E2-BD54-00155D01E765}
VERSION_ID: {751B58E8-69E6-4D63-978D-4906D2DA4097}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322675
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7030~36~5m (2110005459~2180~7030~36~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322675
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322675
ID: 314
ESRI_OID: 308
Point:
X: 12.026602504240921
Y: 56.037616099000985

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817AE-537F-11E2-8C7B-00155D01E765}
VERSION_ID: {B82436C7-1AFF-4CCC-846E-9622861D0073}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322676
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~2180~7030~38~5m (2110005459~2180~7030~38~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Skovklit
AKTID: 322676
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322676
ID: 315
ESRI_OID: 309
Point:
X: 12.019113857647001
Y: 56.03386425059175

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A54-537F-11E2-A918-00155D01E765}
VERSION_ID: {36D63AA8-A61D-447C-B74E-3677843F3728}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322677
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1002~5~5m (2110005459~9110~1002~5~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322677
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322677
ID: 316
ESRI_OID: 310
Point:
X: 12.080911439358824
Y: 56.05308059089534

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A51-537F-11E2-80FA-00155D01E765}
VERSION_ID: {D0F42EA0-E1C0-4EE1-BC13-C68691D8F8D9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322678
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1003~2~5m (2110005459~9110~1003~2~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322678
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322678
ID: 317
ESRI_OID: 311
Point:
X: 12.087916083798833
Y: 56.052769923780595

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A52-537F-11E2-93FD-00155D01E765}
VERSION_ID: {F245B1E1-7BC3-4477-BB22-750FE00F9941}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322679
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1003~3~5m (2110005459~9110~1003~3~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322679
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322679
ID: 318
ESRI_OID: 312
Point:
X: 12.086839935929223
Y: 56.05156201523322

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E400-537F-11E2-A8D1-00155D01E765}
VERSION_ID: {DAC9A610-6669-467B-99C7-553FB6CF9AD2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322680
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1006~10~5m (2110005459~9110~1006~10~5m)
STARTDATO: 1159401600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322680
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322680
ID: 319
ESRI_OID: 313
Point:
X: 12.082799547231575
Y: 56.04515007419303

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E401-537F-11E2-83FE-00155D01E765}
VERSION_ID: {38B47ADC-593E-4DA6-9566-A0443F684272}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322681
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1006~11~5m (2110005459~9110~1006~11~5m)
STARTDATO: 1159401600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322681
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322681
ID: 320
ESRI_OID: 314
Point:
X: 12.082621799407553
Y: 56.04309376584141

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E41C-537F-11E2-9C1F-00155D01E765}
VERSION_ID: {BF27F326-A9CB-4A4E-96F3-45FE6E491BD8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322682
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1006~25~5m (2110005459~9110~1006~25~5m)
STARTDATO: 1160006400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322682
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322682
ID: 321
ESRI_OID: 315
Point:
X: 12.081510194642155
Y: 56.041029068612396

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E441-537F-11E2-A412-00155D01E765}
VERSION_ID: {1120ECF0-980B-49AD-A18E-47E0F951DCC6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322683
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1009~36~5m (2110005459~9110~1009~36~5m)
STARTDATO: 1160438400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322683
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322683
ID: 322
ESRI_OID: 316
Point:
X: 12.092891950920462
Y: 56.04555297836636

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E442-537F-11E2-8846-00155D01E765}
VERSION_ID: {EBC0CBFE-1719-477B-9C65-B59E81C4E4F4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322684
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1009~37~5m (2110005459~9110~1009~37~5m)
STARTDATO: 1160438400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322684
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322684
ID: 323
ESRI_OID: 317
Point:
X: 12.096501968227212
Y: 56.04594196172549

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A58-537F-11E2-9C81-00155D01E765}
VERSION_ID: {C9B20B9A-01B6-41DB-B9FE-671DA6E4E9D1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322686
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1010~9~5m (2110005459~9110~1010~9~5m)
STARTDATO: 1159401600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322686
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322686
ID: 324
ESRI_OID: 318
Point:
X: 12.0779921700515
Y: 56.04961603033549

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A57-537F-11E2-9C94-00155D01E765}
VERSION_ID: {B8BD2439-7DF7-4CA9-9F3F-43AB89A25F3A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322685
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1010~8~5m (2110005459~9110~1010~8~5m)
STARTDATO: 1159401600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322685
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322685
ID: 325
ESRI_OID: 319
Point:
X: 12.07665935996792
Y: 56.04793287299588

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E416-537F-11E2-8262-00155D01E765}
VERSION_ID: {E326773F-6FA9-49F0-A55F-F19F0305A051}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322687
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1014~17~5m (2110005459~9110~1014~17~5m)
STARTDATO: 1159920000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322687
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322687
ID: 326
ESRI_OID: 320
Point:
X: 12.043084117556633
Y: 56.03450036290958

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E417-537F-11E2-8E10-00155D01E765}
VERSION_ID: {E45287A8-7422-4AEB-8EF6-3EE9B23BB05E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322688
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1014~18~5m (2110005459~9110~1014~18~5m)
STARTDATO: 1159920000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322688
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322688
ID: 327
ESRI_OID: 321
Point:
X: 12.042500068439612
Y: 56.03673800158396

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E418-537F-11E2-B126-00155D01E765}
VERSION_ID: {D120E734-E22F-4C8B-A755-4543092F8394}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322689
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1014~19~5m (2110005459~9110~1014~19~5m)
STARTDATO: 1159920000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322689
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322689
ID: 328
ESRI_OID: 322
Point:
X: 12.041093026140674
Y: 56.03706698612687

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85502-537F-11E2-A79A-00155D01E765}
VERSION_ID: {2C8664EE-C8BB-43C2-8D65-6A18B897780B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322690
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1024~49~5m (2110005459~9110~1024~49~5m)
STARTDATO: 1160611200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322690
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322690
ID: 329
ESRI_OID: 323
Point:
X: 12.05899200519728
Y: 56.02278001615564

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85501-537F-11E2-BF43-00155D01E765}
VERSION_ID: {8DE885AB-6828-4E84-AA48-9BBF3A834F3E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322691
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1061~47~5m (2110005459~9110~1061~47~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322691
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322691
ID: 330
ESRI_OID: 324
Point:
X: 12.06782730089771
Y: 56.03258499799922

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C02-537F-11E2-9471-00155D01E765}
VERSION_ID: {032694B1-B347-438E-83E7-E2598FCCAC99}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322692
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1072~118~5m (2110005459~9110~1072~118~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322692
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322692
ID: 331
ESRI_OID: 325
Point:
X: 11.97406785459573
Y: 56.012205506358974

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FFD-537F-11E2-9530-00155D01E765}
VERSION_ID: {B865943D-B0DB-4C57-A17E-6FAF02AFA04C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322693
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~1099~104~5m (2110005459~9110~1099~104~5m)
STARTDATO: 1162857600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322693
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322693
ID: 332
ESRI_OID: 326
Point:
X: 12.08527805916699
Y: 56.03647698547522

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACFA-537F-11E2-B438-00155D01E765}
VERSION_ID: {67588028-1FA7-4E67-A80C-C8225AEE1B07}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322694
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~4005~2~5m (2110005459~9110~4005~2~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322694
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322694
ID: 333
ESRI_OID: 327
Point:
X: 12.025852094429565
Y: 55.97417693067114

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACFB-537F-11E2-A6ED-00155D01E765}
VERSION_ID: {E00069C6-59FC-489A-B72F-4C3C34C3454A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322695
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~4007~3~5m (2110005459~9110~4007~3~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322695
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322695
ID: 334
ESRI_OID: 328
Point:
X: 12.028993357804879
Y: 55.972945590449584

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACFF-537F-11E2-9DD4-00155D01E765}
VERSION_ID: {993F7DD1-3CA0-4A06-A193-DCAF50CD1A98}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322696
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~4016~7~5m (2110005459~9110~4016~7~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322696
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322696
ID: 335
ESRI_OID: 329
Point:
X: 12.030781618617471
Y: 55.97359572958803

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6AD01-537F-11E2-93BB-00155D01E765}
VERSION_ID: {14FCC1E7-BDB8-4FB3-ABB7-AAB9E312A557}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322697
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9110~4017~9~5m (2110005459~9110~4017~9~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322697
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322697
ID: 336
ESRI_OID: 330
Point:
X: 12.041952646199745
Y: 55.97278592899501

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A53-537F-11E2-BAC2-00155D01E765}
VERSION_ID: {1DFB6AC8-97B3-46BF-8BD9-81B429A2A701}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322698
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~1004~4~5m (2110005459~9130~1004~4~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322698
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322698
ID: 337
ESRI_OID: 331
Point:
X: 12.086639289344332
Y: 56.05435132489611

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A55-537F-11E2-8B47-00155D01E765}
VERSION_ID: {7D8D8E12-8A81-4A7C-AD9B-CEEC64E8223F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322699
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~1004~6~5m (2110005459~9130~1004~6~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322699
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322699
ID: 338
ESRI_OID: 332
Point:
X: 12.084849806180946
Y: 56.053999109272326

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A56-537F-11E2-96C2-00155D01E765}
VERSION_ID: {651A702B-6FB9-4F1A-8D8F-82BA970C6E93}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322700
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~1005~7~5m (2110005459~9130~1005~7~5m)
STARTDATO: 1159228800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322700
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322700
ID: 339
ESRI_OID: 333
Point:
X: 12.08532810515055
Y: 56.04726748334846

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E444-537F-11E2-A617-00155D01E765}
VERSION_ID: {0A5D11C1-C9FC-42E4-9FB8-751B96CA0383}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322701
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~1008~39~5m (2110005459~9130~1008~39~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322701
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322701
ID: 340
ESRI_OID: 334
Point:
X: 12.072053981324968
Y: 56.038201540095876

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E445-537F-11E2-A7F3-00155D01E765}
VERSION_ID: {A58B13AB-7EC1-4F0C-98A2-475BD6C2E445}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322702
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~1008~40~5m (2110005459~9130~1008~40~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322702
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322702
ID: 341
ESRI_OID: 335
Point:
X: 12.071762288083637
Y: 56.03906103633838

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF810A-537F-11E2-93DB-00155D01E765}
VERSION_ID: {6E1A8F6A-5959-4BFF-A334-368C01374AFD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322703
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~1106~113~5m (2110005459~9130~1106~113~5m)
STARTDATO: 1163376000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322703
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322703
ID: 342
ESRI_OID: 336
Point:
X: 12.047539625573375
Y: 56.03242114479421

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACFC-537F-11E2-AB5F-00155D01E765}
VERSION_ID: {26268994-3F90-4334-8DF5-08A54B781B90}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322704
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4011~4~5m (2110005459~9130~4011~4~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322704
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322704
ID: 343
ESRI_OID: 337
Point:
X: 12.033149143283065
Y: 55.9750975660206

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6AD00-537F-11E2-8425-00155D01E765}
VERSION_ID: {582CBC74-DF26-4F94-BE55-137775CF8B64}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322705
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4014~8~5m (2110005459~9130~4014~8~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322705
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322705
ID: 344
ESRI_OID: 338
Point:
X: 12.042537244021204
Y: 55.97397801782957

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6AD03-537F-11E2-9828-00155D01E765}
VERSION_ID: {5EC9A521-6C1A-45E6-A156-9C1A85AA2D89}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322706
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4018~11~5m (2110005459~9130~4018~11~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322706
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322706
ID: 345
ESRI_OID: 339
Point:
X: 12.041690105491627
Y: 55.97009748342747

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6AD04-537F-11E2-AB18-00155D01E765}
VERSION_ID: {AA52F53B-00B8-4312-A091-FA9EF212040B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322707
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4022~12~5m (2110005459~9130~4022~12~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322707
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322707
ID: 346
ESRI_OID: 340
Point:
X: 12.042137429119746
Y: 55.969081312220275

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6CF-537F-11E2-8C6E-00155D01E765}
VERSION_ID: {2D24E4F5-2171-4BEA-B195-EF8F6E406C5C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322708
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4025~13~5m (2110005459~9130~4025~13~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322708
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322708
ID: 347
ESRI_OID: 341
Point:
X: 12.089142717649791
Y: 55.98688536535162

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D6-537F-11E2-9FCA-00155D01E765}
VERSION_ID: {DF304CF3-F44A-4CD8-83B4-508525B504E9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322709
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4043~20~5m (2110005459~9130~4043~20~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322709
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322709
ID: 348
ESRI_OID: 342
Point:
X: 12.094092783906108
Y: 55.98274312072762

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D9-537F-11E2-B091-00155D01E765}
VERSION_ID: {DF5C2F7B-549E-4086-B5D4-6911C319404B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322711
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4048~23~5m (2110005459~9130~4048~23~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322711
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322711
ID: 349
ESRI_OID: 343
Point:
X: 12.089197247384321
Y: 55.984221292696205

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D4-537F-11E2-81FF-00155D01E765}
VERSION_ID: {6788C152-6573-40BC-A242-3F98E26E1DF5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322712
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4051~18~5m (2110005459~9130~4051~18~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322712
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322712
ID: 350
ESRI_OID: 344
Point:
X: 12.101194499596975
Y: 55.98476310103793

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D7-537F-11E2-96EB-00155D01E765}
VERSION_ID: {D06E958D-4711-4DA4-B85C-1637B8AFD4FE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322710
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4044~21~5m (2110005459~9130~4044~21~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322710
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322710
ID: 351
ESRI_OID: 345
Point:
X: 12.097506578767252
Y: 55.983253497664

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6DF-537F-11E2-B969-00155D01E765}
VERSION_ID: {C40E9CC7-0CF6-4A71-AA1E-D713AE7B1F5B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322713
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4058~28~5m (2110005459~9130~4058~28~5m)
STARTDATO: 1160956800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322713
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322713
ID: 352
ESRI_OID: 346
Point:
X: 12.063917845523047
Y: 55.95646228478737

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6E0-537F-11E2-B776-00155D01E765}
VERSION_ID: {D2566DDE-2CAB-4FBE-B61F-038088486BC6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322714
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~4061~29~5m (2110005459~9130~4061~29~5m)
STARTDATO: 1160956800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322714
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322714
ID: 353
ESRI_OID: 347
Point:
X: 12.05432638987447
Y: 55.953225918252436

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6EB-537F-11E2-8B37-00155D01E765}
VERSION_ID: {3B25F839-0758-44F1-BEAB-AF9BFA649291}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322715
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~5001~1~5m (2110005459~9130~5001~1~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322715
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322715
ID: 354
ESRI_OID: 348
Point:
X: 12.235378609368878
Y: 55.820886253746814

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6EC-537F-11E2-855D-00155D01E765}
VERSION_ID: {24594A50-F724-4050-9887-98F66D8B1163}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322716
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~5002~2~5m (2110005459~9130~5002~2~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322716
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322716
ID: 355
ESRI_OID: 349
Point:
X: 12.24733751179291
Y: 55.82086079251492

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6ED-537F-11E2-87DC-00155D01E765}
VERSION_ID: {8C4662F2-B29E-477D-A5CC-47D7191CE87E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322717
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9130~5004~3~5m (2110005459~9130~5004~3~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322717
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322717
ID: 356
ESRI_OID: 350
Point:
X: 12.242743801392539
Y: 55.81829600678851

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C07-537F-11E2-8E44-00155D01E765}
VERSION_ID: {DDD253FE-563A-4458-BD7D-B8C80E12111F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322718
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~1029~124~5m (2110005459~9160~1029~124~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322718
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322718
ID: 357
ESRI_OID: 351
Point:
X: 12.035895770193507
Y: 56.022426218010466

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E43D-537F-11E2-B1E9-00155D01E765}
VERSION_ID: {ADA7DD68-B536-41DA-8E2D-37AEFC6EB8F4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322719
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~1048~32~5m (2110005459~9160~1048~32~5m)
STARTDATO: 1160352000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322719
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322719
ID: 358
ESRI_OID: 352
Point:
X: 12.102072812563371
Y: 56.04067193488662

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C05-537F-11E2-9C84-00155D01E765}
VERSION_ID: {1BE8B630-E319-4F22-B0FC-EAE712F80DFC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322720
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~1109~122~5m (2110005459~9160~1109~122~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322720
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322720
ID: 359
ESRI_OID: 353
Point:
X: 12.030408802987395
Y: 56.02118323369955

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACF9-537F-11E2-AB5D-00155D01E765}
VERSION_ID: {2B4D8C0E-573B-46C8-95C7-A27281B9DA1A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322721
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~4001~1~5m (2110005459~9160~4001~1~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322721
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322721
ID: 360
ESRI_OID: 354
Point:
X: 12.027235201964189
Y: 55.973931193347894

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACFD-537F-11E2-B5C7-00155D01E765}
VERSION_ID: {56F48748-A2B2-4436-853C-53B3097972EA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322722
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~4012~5~5m (2110005459~9160~4012~5~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322722
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322722
ID: 361
ESRI_OID: 355
Point:
X: 12.040222465698339
Y: 55.974763558294725

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6AD02-537F-11E2-A229-00155D01E765}
VERSION_ID: {A73A7E3A-8EFC-47D0-88CA-0D44561A2EDF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322723
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~4021~10~5m (2110005459~9160~4021~10~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322723
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322723
ID: 362
ESRI_OID: 356
Point:
X: 12.04456595925643
Y: 55.96979983998715

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D0-537F-11E2-AB34-00155D01E765}
VERSION_ID: {925D37DA-3D0B-4E32-888D-6702A6ECB0D9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322724
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~4026~14~5m (2110005459~9160~4026~14~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322724
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322724
ID: 363
ESRI_OID: 357
Point:
X: 12.088724055511804
Y: 55.987545065414885

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6DD-537F-11E2-BB95-00155D01E765}
VERSION_ID: {2381AFA3-189B-48E7-A7D7-39C42335A323}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322725
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~4053~26~5m (2110005459~9160~4053~26~5m)
STARTDATO: 1160956800000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322725
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322725
ID: 364
ESRI_OID: 358
Point:
X: 12.064075855399617
Y: 55.957367752841435

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6EF-537F-11E2-ABFF-00155D01E765}
VERSION_ID: {DF18B983-96DD-4416-90FD-70C0B85452DE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322726
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9160~5005~4~5m (2110005459~9160~5005~4~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Ege-blandskov
AKTID: 322726
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322726
ID: 365
ESRI_OID: 359
Point:
X: 12.245468405600926
Y: 55.82020815315447

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E411-537F-11E2-B1CF-00155D01E765}
VERSION_ID: {76E1BB9B-5420-406B-9B1A-EBF1FCBB06AC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322727
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1007~12~5m (2110005459~9190~1007~12~5m)
STARTDATO: 1159833600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322727
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322727
ID: 366
ESRI_OID: 360
Point:
X: 12.077550001164703
Y: 56.041504230211935

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E412-537F-11E2-A509-00155D01E765}
VERSION_ID: {E787078B-9F5E-4865-8B2E-3B6F2F8012E1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322728
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1007~13~5m (2110005459~9190~1007~13~5m)
STARTDATO: 1159833600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322728
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322728
ID: 367
ESRI_OID: 361
Point:
X: 12.07895153958863
Y: 56.041799178107304

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E41B-537F-11E2-A6BF-00155D01E765}
VERSION_ID: {FA15F1DC-89BA-4F32-A9EF-A03590477E19}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322729
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1007~24~5m (2110005459~9190~1007~24~5m)
STARTDATO: 1160006400000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322729
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322729
ID: 368
ESRI_OID: 362
Point:
X: 12.081456124591405
Y: 56.044358658045475

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E414-537F-11E2-AAC9-00155D01E765}
VERSION_ID: {8DB9018D-FD7E-4265-B09E-2F541532C8AF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322731
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1011~15~5m (2110005459~9190~1011~15~5m)
STARTDATO: 1159833600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322731
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322731
ID: 369
ESRI_OID: 363
Point:
X: 12.058196137106261
Y: 56.04578302835752

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E421-537F-11E2-B733-00155D01E765}
VERSION_ID: {C0BE4A6D-FA3B-4F08-B5CA-A1549409D7AB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322732
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1015~30~5m (2110005459~9190~1015~30~5m)
STARTDATO: 1160092800000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322732
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322732
ID: 370
ESRI_OID: 364
Point:
X: 12.04968972003982
Y: 56.04397091774555

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E413-537F-11E2-8679-00155D01E765}
VERSION_ID: {67D16681-3636-4A66-85AD-CC5E8A46846D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322730
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1011~14~5m (2110005459~9190~1011~14~5m)
STARTDATO: 1159833600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322730
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322730
ID: 371
ESRI_OID: 365
Point:
X: 12.056491391824954
Y: 56.045346519338906

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC630-537F-11E2-B85A-00155D01E765}
VERSION_ID: {2AA9413D-43B6-416D-BA07-C11C30F44E42}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322733
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1015~84~5m (2110005459~9190~1015~84~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322733
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322733
ID: 372
ESRI_OID: 366
Point:
X: 12.046097465431917
Y: 56.04598806610382

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85503-537F-11E2-B2B8-00155D01E765}
VERSION_ID: {43E9E976-10B7-438C-B7AE-7F2499B1C4BB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322734
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1027~50~5m (2110005459~9190~1027~50~5m)
STARTDATO: 1160611200000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322734
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322734
ID: 373
ESRI_OID: 367
Point:
X: 12.059692092068575
Y: 56.02546107463964

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85521-537F-11E2-9A36-00155D01E765}
VERSION_ID: {87014F2E-44FD-4785-A6D3-411D17CF8F01}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322735
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1039~66~5m (2110005459~9190~1039~66~5m)
STARTDATO: 1161302400000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322735
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322735
ID: 374
ESRI_OID: 368
Point:
X: 12.074159066162704
Y: 56.026900485578594

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85504-537F-11E2-9F90-00155D01E765}
VERSION_ID: {CDBFF5A4-0F47-4572-B74D-891A0480A34B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322736
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1051~52~5m (2110005459~9190~1051~52~5m)
STARTDATO: 1160611200000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322736
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322736
ID: 375
ESRI_OID: 369
Point:
X: 12.050201172280145
Y: 56.027209773448696

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85505-537F-11E2-A206-00155D01E765}
VERSION_ID: {57E7E32F-5EDB-4F0C-B1D6-A3FAFBE05D0E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322737
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1051~53~5m (2110005459~9190~1051~53~5m)
STARTDATO: 1160697600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322737
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322737
ID: 376
ESRI_OID: 370
Point:
X: 12.045947313224783
Y: 56.026824227035256

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85506-537F-11E2-8D26-00155D01E765}
VERSION_ID: {18639BA6-EB04-4D0E-B4C3-B5D5288529F1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322738
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1051~54~5m (2110005459~9190~1051~54~5m)
STARTDATO: 1160697600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322738
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322738
ID: 377
ESRI_OID: 371
Point:
X: 12.045297642599719
Y: 56.025613081099856

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E446-537F-11E2-BE43-00155D01E765}
VERSION_ID: {A0B6CF4E-EB02-4C20-A4C0-D6B39E5855DE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322739
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1059~41~5m (2110005459~9190~1059~41~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322739
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322739
ID: 378
ESRI_OID: 372
Point:
X: 12.069135534202498
Y: 56.03690770141528

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8551C-537F-11E2-B2FE-00155D01E765}
VERSION_ID: {A81F80C6-B71C-4DD1-8C56-CF1935D35854}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322740
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1073~61~5m (2110005459~9190~1073~61~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322740
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322740
ID: 379
ESRI_OID: 373
Point:
X: 12.023782501663478
Y: 56.016293137693786

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8552F-537F-11E2-9E20-00155D01E765}
VERSION_ID: {E8632D7F-92DD-4075-8178-384E7A4B6458}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322741
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1080~69~5m (2110005459~9190~1080~69~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322741
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322741
ID: 380
ESRI_OID: 374
Point:
X: 12.059096677859177
Y: 56.05550056050956

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85532-537F-11E2-85BE-00155D01E765}
VERSION_ID: {9C42A28D-C12D-4E83-84A7-6CD17E2BAC0C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322743
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1080~72~5m (2110005459~9190~1080~72~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322743
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322743
ID: 381
ESRI_OID: 375
Point:
X: 12.051439924493199
Y: 56.05187618965969

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85530-537F-11E2-B3CA-00155D01E765}
VERSION_ID: {307A8531-C7EF-469B-AE56-36387BE6E320}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322742
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1080~70~5m (2110005459~9190~1080~70~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322742
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322742
ID: 382
ESRI_OID: 376
Point:
X: 12.056166943813015
Y: 56.05291549770243

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC631-537F-11E2-8EC8-00155D01E765}
VERSION_ID: {7AC1E979-548A-465E-BBD2-848E633FE4D6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322744
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1086~85~5m (2110005459~9190~1086~85~5m)
STARTDATO: 1162252800000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322744
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322744
ID: 383
ESRI_OID: 377
Point:
X: 12.043173366641046
Y: 56.04410946578755

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF4-537F-11E2-B39E-00155D01E765}
VERSION_ID: {DBF3A034-1D6A-4EF1-9BAC-948100884DE3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322745
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~9190~1094~93~5m (2110005459~9190~1094~93~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Stilkege-krat
AKTID: 322745
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322745
ID: 384
ESRI_OID: 378
Point:
X: 12.044561642050398
Y: 56.047311618944654

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E447-537F-11E2-A2BD-00155D01E765}
VERSION_ID: {ADF5313E-86CA-4E45-84B7-5A413709548B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322746
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1012~42~5m (2110005459~91D0~1012~42~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322746
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322746
ID: 385
ESRI_OID: 379
Point:
X: 12.068554400062427
Y: 56.03557911034998

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C10-537F-11E2-B0E1-00155D01E765}
VERSION_ID: {14352DC0-6870-4903-93C6-75111428FCA5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322747
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1020~127~5m (2110005459~91D0~1020~127~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322747
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322747
ID: 386
ESRI_OID: 380
Point:
X: 12.024864816677068
Y: 56.02890654214924

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C11-537F-11E2-AF2E-00155D01E765}
VERSION_ID: {2B43FDCB-1714-49F5-879E-A7C742AB2CFD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322748
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1020~128~5m (2110005459~91D0~1020~128~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322748
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322748
ID: 387
ESRI_OID: 381
Point:
X: 12.020621083866162
Y: 56.02827127523923

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C12-537F-11E2-9DC4-00155D01E765}
VERSION_ID: {65D9657D-5827-4803-8ED7-7ACF14DAAAAC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322749
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1020~129~5m (2110005459~91D0~1020~129~5m)
STARTDATO: 1167955200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322749
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322749
ID: 388
ESRI_OID: 382
Point:
X: 12.019313495267667
Y: 56.02868385791435

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C03-537F-11E2-8BEE-00155D01E765}
VERSION_ID: {CE4BEFE2-1522-4121-93F5-056699BE7C72}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322750
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1031~120~5m (2110005459~91D0~1031~120~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322750
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322750
ID: 389
ESRI_OID: 383
Point:
X: 12.028499046492662
Y: 56.021781399776586

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C04-537F-11E2-BD88-00155D01E765}
VERSION_ID: {66677464-BDB5-4476-9115-D93925B274BF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322751
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1031~121~5m (2110005459~91D0~1031~121~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322751
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322751
ID: 390
ESRI_OID: 384
Point:
X: 12.02837075339096
Y: 56.020892151828676

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C06-537F-11E2-B91F-00155D01E765}
VERSION_ID: {292BC32B-D8CD-4934-8E0C-EEFDE734CEC6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322752
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1032~123~5m (2110005459~91D0~1032~123~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322752
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322752
ID: 391
ESRI_OID: 385
Point:
X: 12.035142434875668
Y: 56.02029255070313

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8105-537F-11E2-8C91-00155D01E765}
VERSION_ID: {77649A18-5A06-4F01-8A39-1D350A22995F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322753
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1040~108~5m (2110005459~91D0~1040~108~5m)
STARTDATO: 1163376000000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322753
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322753
ID: 392
ESRI_OID: 386
Point:
X: 12.075676971184564
Y: 56.02163954341655

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8106-537F-11E2-9B93-00155D01E765}
VERSION_ID: {F8BFBE4D-D842-4E7D-B7D5-9C2406463AB4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322754
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1040~109~5m (2110005459~91D0~1040~109~5m)
STARTDATO: 1163376000000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322754
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322754
ID: 393
ESRI_OID: 387
Point:
X: 12.075555560248702
Y: 56.02360878037187

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85520-537F-11E2-A374-00155D01E765}
VERSION_ID: {A5E14832-6A09-4009-A787-C9C5198EEF75}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322755
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1041~65~5m (2110005459~91D0~1041~65~5m)
STARTDATO: 1161302400000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322755
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322755
ID: 394
ESRI_OID: 388
Point:
X: 12.080543043316723
Y: 56.02678559051603

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8551F-537F-11E2-A28A-00155D01E765}
VERSION_ID: {5ECBEEDA-0649-40C2-B487-01FE0DE89872}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322756
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1043~64~5m (2110005459~91D0~1043~64~5m)
STARTDATO: 1161302400000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322756
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322756
ID: 395
ESRI_OID: 389
Point:
X: 12.076764080932216
Y: 56.03098090445314

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E420-537F-11E2-B26A-00155D01E765}
VERSION_ID: {78534BEC-3CC4-47DE-97A6-819619358AB8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322757
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1055~29~5m (2110005459~91D0~1055~29~5m)
STARTDATO: 1160006400000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322757
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322757
ID: 396
ESRI_OID: 390
Point:
X: 12.096463544218631
Y: 56.043797408144734

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E448-537F-11E2-B2FE-00155D01E765}
VERSION_ID: {DD72213E-479A-475C-BBF7-C276BDB8BCF5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322758
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1060~43~5m (2110005459~91D0~1060~43~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322758
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322758
ID: 397
ESRI_OID: 391
Point:
X: 12.0651400009441
Y: 56.031797993975324

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E449-537F-11E2-B38E-00155D01E765}
VERSION_ID: {D23B544C-F0D5-403D-8A37-F5406C086900}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322759
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1060~44~5m (2110005459~91D0~1060~44~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322759
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322759
ID: 398
ESRI_OID: 392
Point:
X: 12.065111998268117
Y: 56.03148502058793

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E44A-537F-11E2-ABE0-00155D01E765}
VERSION_ID: {BAE8569D-97BB-4A01-8B11-845ACA8B80E5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322760
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1060~45~5m (2110005459~91D0~1060~45~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322760
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322760
ID: 399
ESRI_OID: 393
Point:
X: 12.067637048063762
Y: 56.030732021162905

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85500-537F-11E2-A291-00155D01E765}
VERSION_ID: {4B72410E-0234-4CCD-8E70-08D7DF2BAC70}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322761
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1060~46~5m (2110005459~91D0~1060~46~5m)
STARTDATO: 1160524800000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322761
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322761
ID: 400
ESRI_OID: 394
Point:
X: 12.0702694204885
Y: 56.030203070841125

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FF9-537F-11E2-91A8-00155D01E765}
VERSION_ID: {100FE1B6-AB8F-44D7-AA14-AF4B555ED18C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322762
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1062~99~5m (2110005459~91D0~1062~99~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322762
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322762
ID: 401
ESRI_OID: 395
Point:
X: 12.065189379854491
Y: 56.02831107821974

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8551E-537F-11E2-8FCD-00155D01E765}
VERSION_ID: {18D9FE0F-BA13-4361-BA21-EE6D348EF0F2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322764
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1077~63~5m (2110005459~91D0~1077~63~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322764
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322764
ID: 402
ESRI_OID: 396
Point:
X: 12.029097018683869
Y: 56.027896020390386

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CED0FFA-537F-11E2-8BA1-00155D01E765}
VERSION_ID: {B067A394-9DC0-4176-B92D-E67094AC49B2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322763
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1062~100~5m (2110005459~91D0~1062~100~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322763
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322763
ID: 403
ESRI_OID: 397
Point:
X: 12.067896629269327
Y: 56.02820004578066

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8107-537F-11E2-8598-00155D01E765}
VERSION_ID: {3B52E3FE-6B2F-43AB-B0AA-51DB0CB94ED5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322765
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~1105~110~5m (2110005459~91D0~1105~110~5m)
STARTDATO: 1163376000000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322765
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322765
ID: 404
ESRI_OID: 398
Point:
X: 12.053852504209607
Y: 56.028843238237826

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D5-537F-11E2-8BCE-00155D01E765}
VERSION_ID: {A1A82568-D7CA-4A85-94E1-CA5DE30813F8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322766
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91D0~4041~19~5m (2110005459~91D0~4041~19~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Skovbevokset tørvemose
AKTID: 322766
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322766
ID: 405
ESRI_OID: 399
Point:
X: 12.094867891608827
Y: 55.98396373029357

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E41F-537F-11E2-9603-00155D01E765}
VERSION_ID: {5402E967-F9E1-4769-A7CE-E8327BE5F65C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322767
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~1054~28~5m (2110005459~91E0~1054~28~5m)
STARTDATO: 1160006400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322767
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322767
ID: 406
ESRI_OID: 400
Point:
X: 12.09662682941968
Y: 56.04395760491829

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC634-537F-11E2-A00B-00155D01E765}
VERSION_ID: {1042C4E8-DDC4-49AD-978E-961F82BCA3A5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322768
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~1088~88~5m (2110005459~91E0~1088~88~5m)
STARTDATO: 1162425600000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322768
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322768
ID: 407
ESRI_OID: 401
Point:
X: 12.044346219410423
Y: 56.04122616125644

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF6ACFE-537F-11E2-BC09-00155D01E765}
VERSION_ID: {2A152E2A-D4CE-42B2-941E-486402DE00E5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322769
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4013~6~5m (2110005459~91E0~4013~6~5m)
STARTDATO: 1160784000000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322769
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322769
ID: 408
ESRI_OID: 402
Point:
X: 12.039544047717756
Y: 55.975713874158856

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D1-537F-11E2-8B78-00155D01E765}
VERSION_ID: {E50E6C30-9CE8-4638-894E-395BB95A5537}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322770
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4027~15~5m (2110005459~91E0~4027~15~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322770
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322770
ID: 409
ESRI_OID: 403
Point:
X: 12.087406344716031
Y: 55.98665421954863

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D2-537F-11E2-8C83-00155D01E765}
VERSION_ID: {9254CD18-C4C9-4FE4-BBF8-D0DE344B738E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322771
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4029~16~5m (2110005459~91E0~4029~16~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322771
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322771
ID: 410
ESRI_OID: 404
Point:
X: 12.095601858663288
Y: 55.98752513706585

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D3-537F-11E2-A154-00155D01E765}
VERSION_ID: {B2BF7839-09C4-40FF-9F35-E7A4A4B1CC91}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322772
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4030~17~5m (2110005459~91E0~4030~17~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322772
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322772
ID: 411
ESRI_OID: 405
Point:
X: 12.097792405500252
Y: 55.98620409847234

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6DC-537F-11E2-8A21-00155D01E765}
VERSION_ID: {05173A63-B301-462D-BAFA-6B2CE9DC583D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322773
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4046~25~5m (2110005459~91E0~4046~25~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322773
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322773
ID: 412
ESRI_OID: 406
Point:
X: 12.091263841654849
Y: 55.98380021764381

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6D8-537F-11E2-9AB7-00155D01E765}
VERSION_ID: {6CAD048D-15D2-4453-A51C-DF7A2B4712CE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322774
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4047~22~5m (2110005459~91E0~4047~22~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322774
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322774
ID: 413
ESRI_OID: 407
Point:
X: 12.088679349739511
Y: 55.983966885176336

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6DA-537F-11E2-8E2D-00155D01E765}
VERSION_ID: {40719FB1-84F3-42D9-B202-A61862C6CB40}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322775
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4050~24~5m (2110005459~91E0~4050~24~5m)
STARTDATO: 1160870400000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322775
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322775
ID: 414
ESRI_OID: 408
Point:
X: 12.06207756862926
Y: 55.95373428472917

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6DE-537F-11E2-A468-00155D01E765}
VERSION_ID: {19983512-5D56-4490-B0C1-8D9F6E412013}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322776
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4057~27~5m (2110005459~91E0~4057~27~5m)
STARTDATO: 1160956800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322776
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322776
ID: 415
ESRI_OID: 409
Point:
X: 12.06180388803191
Y: 55.95514536925022

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF8F6E1-537F-11E2-97E7-00155D01E765}
VERSION_ID: {B63AA55D-1DA7-4FEE-8416-866DB264CAE7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322777
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2110005459~91E0~4062~30~5m (2110005459~91E0~4062~30~5m)
STARTDATO: 1160956800000
NATURTYPE: Elle- og askeskov
AKTID: 322777
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322777
ID: 416
ESRI_OID: 410
Point:
X: 12.037775808803795
Y: 55.98294779111991

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8CD26F-537F-11E2-9E4C-00155D01E765}
VERSION_ID: {9B07B023-BE86-41FC-845B-12A183F10FED}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322778
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130080814~9130~9001~1~5m (2130080814~9130~9001~1~5m)
STARTDATO: 1161216000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322778
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322778
ID: 417
ESRI_OID: 411
Point:
X: 12.396988083788841
Y: 56.08813267507826

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AE9-537F-11E2-B997-00155D01E765}
VERSION_ID: {99A9F2D8-E653-4DEE-990B-B2B68E9DEFAD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322779
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1001~1~5m (2130085832~9110~1001~1~5m)
STARTDATO: 1130889600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322779
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322779
ID: 418
ESRI_OID: 412
Point:
X: 12.357012433332606
Y: 56.00725305244906

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AEB-537F-11E2-9965-00155D01E765}
VERSION_ID: {92177B54-09A6-4ADD-8720-19F75702F212}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322781
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1001~3~5m (2130085832~9110~1001~3~5m)
STARTDATO: 1130889600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322781
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322781
ID: 419
ESRI_OID: 413
Point:
X: 12.357727905197228
Y: 56.006553361978746

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AEA-537F-11E2-BF89-00155D01E765}
VERSION_ID: {0B7822A8-4064-4095-BCBF-CEF4C6858793}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322780
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1001~2~5m (2130085832~9110~1001~2~5m)
STARTDATO: 1130889600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322780
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322780
ID: 420
ESRI_OID: 414
Point:
X: 12.350616526090674
Y: 56.00538569695383

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4B6-537F-11E2-80D4-00155D01E765}
VERSION_ID: {3F23F85D-15B9-43DB-AF8D-C5138760CACD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322782
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1001~32~5m (2130085832~9110~1001~32~5m)
STARTDATO: 1132185600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322782
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322782
ID: 421
ESRI_OID: 415
Point:
X: 12.359150539740728
Y: 56.00425513867012

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8151-537F-11E2-BF85-00155D01E765}
VERSION_ID: {F162B9CB-64C0-488E-9CA8-AB491403FDDC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322783
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1001~391~5m (2130085832~9110~1001~391~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322783
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322783
ID: 422
ESRI_OID: 416
Point:
X: 12.353656629554926
Y: 56.00869987569017

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4B7-537F-11E2-9908-00155D01E765}
VERSION_ID: {F19259D8-3FA5-4CF8-8787-16E4FECF7FA7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322785
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1002~33~5m (2130085832~9110~1002~33~5m)
STARTDATO: 1132185600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322785
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322785
ID: 423
ESRI_OID: 417
Point:
X: 12.361756832017926
Y: 56.00950826271165

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4C2-537F-11E2-BFD3-00155D01E765}
VERSION_ID: {6EA7561B-ABC4-427D-A130-88067EF6EBE0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322786
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1002~44~5m (2130085832~9110~1002~44~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322786
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322786
ID: 424
ESRI_OID: 418
Point:
X: 12.357306854070835
Y: 56.01240465101457

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AED-537F-11E2-BBFF-00155D01E765}
VERSION_ID: {B19C1F01-489B-4E06-BA01-356CBAAD6EDC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322784
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1002~4~5m (2130085832~9110~1002~4~5m)
STARTDATO: 1131062400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322784
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322784
ID: 425
ESRI_OID: 419
Point:
X: 12.354611095377308
Y: 56.010719493776044

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E1E-537F-11E2-A3D6-00155D01E765}
VERSION_ID: {3133F335-C128-4CD1-B473-B602529F611D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322787
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1002~45~5m (2130085832~9110~1002~45~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322787
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322787
ID: 426
ESRI_OID: 420
Point:
X: 12.359393916585262
Y: 56.0116330555522

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8150-537F-11E2-9AE7-00155D01E765}
VERSION_ID: {A67078B4-D62F-4209-8140-D4896CB83068}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322788
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1002~390~5m (2130085832~9110~1002~390~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322788
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322788
ID: 427
ESRI_OID: 421
Point:
X: 12.350902432802968
Y: 56.01243148360896

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AEE-537F-11E2-A2FB-00155D01E765}
VERSION_ID: {04F05C75-F7AB-4398-9649-9B0FDAF260FE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322789
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~5~5m (2130085832~9110~1003~5~5m)
STARTDATO: 1131062400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322789
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322789
ID: 428
ESRI_OID: 422
Point:
X: 12.354259255114563
Y: 56.01690424899175

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4BB-537F-11E2-849C-00155D01E765}
VERSION_ID: {2D2AF6F1-A20A-4317-B32F-F85FFC873EF0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322790
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~37~5m (2130085832~9110~1003~37~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322790
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322790
ID: 429
ESRI_OID: 423
Point:
X: 12.352024364748619
Y: 56.01987853656363

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4BC-537F-11E2-BC91-00155D01E765}
VERSION_ID: {ACB2A46B-CB96-495A-82A2-B37F03E2FB83}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322791
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~38~5m (2130085832~9110~1003~38~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322791
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322791
ID: 430
ESRI_OID: 424
Point:
X: 12.352674886801921
Y: 56.018110620427294

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4BD-537F-11E2-9D0E-00155D01E765}
VERSION_ID: {642B54AA-9CEA-45A9-8225-67C18403A630}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322792
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~39~5m (2130085832~9110~1003~39~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322792
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322792
ID: 431
ESRI_OID: 425
Point:
X: 12.348562342045696
Y: 56.01787547921665

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4BE-537F-11E2-8D19-00155D01E765}
VERSION_ID: {8DE9ADDE-82B6-401C-82F0-E8D40561DFF1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322793
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~40~5m (2130085832~9110~1003~40~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322793
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322793
ID: 432
ESRI_OID: 426
Point:
X: 12.348902640249978
Y: 56.01683808350804

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4C0-537F-11E2-8050-00155D01E765}
VERSION_ID: {49790ECD-2C80-40CC-9975-D894A7C8054E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322794
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~42~5m (2130085832~9110~1003~42~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322794
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322794
ID: 433
ESRI_OID: 427
Point:
X: 12.358956546532392
Y: 56.01730906229333

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF814C-537F-11E2-8964-00155D01E765}
VERSION_ID: {53FFA74C-38E3-4DF0-A94B-9EB8B3666E29}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322795
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1003~386~5m (2130085832~9110~1003~386~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322795
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322795
ID: 434
ESRI_OID: 428
Point:
X: 12.34999568108863
Y: 56.01618796024883

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AEF-537F-11E2-A8DC-00155D01E765}
VERSION_ID: {E457C3B0-3AD8-4735-8DC0-B562157AB533}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322796
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1007~6~5m (2130085832~9110~1007~6~5m)
STARTDATO: 1131321600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322796
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322796
ID: 435
ESRI_OID: 429
Point:
X: 12.348953288250414
Y: 55.9894935595291

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AF0-537F-11E2-90B3-00155D01E765}
VERSION_ID: {CF9AE50B-0F10-456B-B999-E045F23C70D2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322797
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1007~7~5m (2130085832~9110~1007~7~5m)
STARTDATO: 1131321600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322797
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322797
ID: 436
ESRI_OID: 430
Point:
X: 12.347753708903415
Y: 55.99214040570573

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AF1-537F-11E2-B780-00155D01E765}
VERSION_ID: {8C39CDDE-4FF9-4809-B956-66CB03FF00ED}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322798
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1007~8~5m (2130085832~9110~1007~8~5m)
STARTDATO: 1131321600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322798
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322798
ID: 437
ESRI_OID: 431
Point:
X: 12.345711672786052
Y: 55.993928314368404

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8155-537F-11E2-A34B-00155D01E765}
VERSION_ID: {10C12F19-9817-4718-8CE0-A017AB037A93}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322799
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1007~395~5m (2130085832~9110~1007~395~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322799
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322799
ID: 438
ESRI_OID: 432
Point:
X: 12.346851670578221
Y: 55.993199262534205

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AF2-537F-11E2-8BEB-00155D01E765}
VERSION_ID: {7757B810-34C5-4E9E-8955-BD7B3B4EB5C5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322800
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1008~9~5m (2130085832~9110~1008~9~5m)
STARTDATO: 1131321600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322800
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322800
ID: 439
ESRI_OID: 433
Point:
X: 12.345557981798855
Y: 56.00014702562503

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AF3-537F-11E2-88F0-00155D01E765}
VERSION_ID: {8D25547A-2502-438B-BDFB-CA0F9750A569}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322801
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1008~10~5m (2130085832~9110~1008~10~5m)
STARTDATO: 1131321600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322801
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322801
ID: 440
ESRI_OID: 434
Point:
X: 12.349524249893896
Y: 56.00223513644944

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AF5-537F-11E2-A817-00155D01E765}
VERSION_ID: {7B84B53A-BBA2-4941-878F-765A680182D0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322802
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1017~12~5m (2130085832~9110~1017~12~5m)
STARTDATO: 1131408000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322802
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322802
ID: 441
ESRI_OID: 435
Point:
X: 12.344348411658356
Y: 56.007989740255674

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AF8-537F-11E2-8A67-00155D01E765}
VERSION_ID: {A4C98D93-C16F-4578-A37D-95EE68665B28}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322803
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1018~13~5m (2130085832~9110~1018~13~5m)
STARTDATO: 1131667200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322803
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322803
ID: 442
ESRI_OID: 436
Point:
X: 12.337821621995658
Y: 56.02666571508472

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AFA-537F-11E2-AD5D-00155D01E765}
VERSION_ID: {E6E555CB-80CA-4BC8-A647-F5CFD9F22C5C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322804
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1018~15~5m (2130085832~9110~1018~15~5m)
STARTDATO: 1131667200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322804
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322804
ID: 443
ESRI_OID: 437
Point:
X: 12.332608731657018
Y: 56.025657575357826

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AFC-537F-11E2-AB4F-00155D01E765}
VERSION_ID: {CD1FC654-4F14-44D4-9746-F168512C0F34}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322806
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1018~17~5m (2130085832~9110~1018~17~5m)
STARTDATO: 1131667200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322806
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322806
ID: 444
ESRI_OID: 438
Point:
X: 12.336688598977306
Y: 56.0238008375855

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AFB-537F-11E2-BAAE-00155D01E765}
VERSION_ID: {6B8EC934-8141-47E6-9B5A-6859B6099835}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322805
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1018~16~5m (2130085832~9110~1018~16~5m)
STARTDATO: 1131667200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322805
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322805
ID: 445
ESRI_OID: 439
Point:
X: 12.330360196483035
Y: 56.025282855208616

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AFE-537F-11E2-A13F-00155D01E765}
VERSION_ID: {F02219AB-827E-43AA-B603-2C963729B95A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322807
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1024~19~5m (2130085832~9110~1024~19~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322807
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322807
ID: 446
ESRI_OID: 440
Point:
X: 12.34373830015619
Y: 56.03126437326686

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AFF-537F-11E2-9642-00155D01E765}
VERSION_ID: {E3988FBE-3A91-4420-859C-10D8B97A53C1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322808
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1024~20~5m (2130085832~9110~1024~20~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322808
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322808
ID: 447
ESRI_OID: 441
Point:
X: 12.346472237286124
Y: 56.03368483476232

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7B00-537F-11E2-8EDF-00155D01E765}
VERSION_ID: {4C8234C4-73F2-4118-93E0-DD34D46FB223}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322809
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1024~21~5m (2130085832~9110~1024~21~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322809
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322809
ID: 448
ESRI_OID: 442
Point:
X: 12.345864689418354
Y: 56.030843693522

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8149-537F-11E2-AD70-00155D01E765}
VERSION_ID: {A220A127-83A8-4384-8DEC-33B01336697A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322810
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1024~383~5m (2130085832~9110~1024~383~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322810
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322810
ID: 449
ESRI_OID: 443
Point:
X: 12.343164629111046
Y: 56.03226726220268

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7AFD-537F-11E2-9EC5-00155D01E765}
VERSION_ID: {8F800A96-878C-4BE6-94D2-C66BC082A173}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322811
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1025~18~5m (2130085832~9110~1025~18~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322811
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322811
ID: 450
ESRI_OID: 444
Point:
X: 12.34191115389689
Y: 56.03376310889807

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7B03-537F-11E2-AE19-00155D01E765}
VERSION_ID: {F69B936A-7AD3-4C5E-815C-F532D28C4C69}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322812
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1025~25~5m (2130085832~9110~1025~25~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322812
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322812
ID: 451
ESRI_OID: 445
Point:
X: 12.33474760785387
Y: 56.031632281214776

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7B04-537F-11E2-A65E-00155D01E765}
VERSION_ID: {CDE4AFC8-93EB-4B0B-8CDB-5A2BB1FEEB09}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322813
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1025~26~5m (2130085832~9110~1025~26~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322813
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322813
ID: 452
ESRI_OID: 446
Point:
X: 12.332160417146781
Y: 56.03067133016538

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9C9E7B02-537F-11E2-A3E8-00155D01E765}
VERSION_ID: {59E00E54-3D7E-4D26-9C1D-85163FF0C815}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322814
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1031~24~5m (2130085832~9110~1031~24~5m)
STARTDATO: 1131926400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322814
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322814
ID: 453
ESRI_OID: 447
Point:
X: 12.354415248422441
Y: 56.030792570227746

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF815A-537F-11E2-875B-00155D01E765}
VERSION_ID: {5C6C16B9-D195-4B3F-8DCF-7D05CAACF960}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322815
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1040~400~5m (2130085832~9110~1040~400~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322815
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322815
ID: 454
ESRI_OID: 448
Point:
X: 12.352339618896549
Y: 56.001444928492674

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E20-537F-11E2-8723-00155D01E765}
VERSION_ID: {35F28AD9-2281-48AD-9E2B-AE31A07BCC35}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322816
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1045~47~5m (2130085832~9110~1045~47~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322816
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322816
ID: 455
ESRI_OID: 449
Point:
X: 12.367533533723979
Y: 56.01320576777745

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E21-537F-11E2-B362-00155D01E765}
VERSION_ID: {B67ADE98-8F37-4F5B-A357-9B2E655A8079}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322817
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1045~48~5m (2130085832~9110~1045~48~5m)
STARTDATO: 1132531200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322817
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322817
ID: 456
ESRI_OID: 450
Point:
X: 12.363230729611999
Y: 56.0172127932485

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E22-537F-11E2-928B-00155D01E765}
VERSION_ID: {211A11ED-BD84-4C5F-8D22-8CCF4E40C62A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322818
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1045~49~5m (2130085832~9110~1045~49~5m)
STARTDATO: 1132531200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322818
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322818
ID: 457
ESRI_OID: 451
Point:
X: 12.364934651997855
Y: 56.0157006299601

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E23-537F-11E2-8F24-00155D01E765}
VERSION_ID: {563F507E-F333-427B-A240-812F22900E7F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322819
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1045~50~5m (2130085832~9110~1045~50~5m)
STARTDATO: 1132617600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322819
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322819
ID: 458
ESRI_OID: 452
Point:
X: 12.361758945909497
Y: 56.01669267208431

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF814D-537F-11E2-951C-00155D01E765}
VERSION_ID: {D42EB063-5FF4-4549-B75B-1FE0FA25BC3D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322820
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1045~387~5m (2130085832~9110~1045~387~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322820
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322820
ID: 459
ESRI_OID: 453
Point:
X: 12.364826500033791
Y: 56.01545404545019

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4B8-537F-11E2-A3B0-00155D01E765}
VERSION_ID: {07DE2DED-B68C-49B9-B560-3D11DA2B14D7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322821
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1049~34~5m (2130085832~9110~1049~34~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322821
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322821
ID: 460
ESRI_OID: 454
Point:
X: 12.341365503681017
Y: 56.0232001373419

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4B9-537F-11E2-889A-00155D01E765}
VERSION_ID: {1F1D2605-8F5C-4815-999B-EBE63C0CE4A4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322822
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1049~35~5m (2130085832~9110~1049~35~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322822
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322822
ID: 461
ESRI_OID: 455
Point:
X: 12.350218426369658
Y: 56.02318871424606

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4BA-537F-11E2-8657-00155D01E765}
VERSION_ID: {0277452D-E7C2-408C-A8AF-DCF6041304E7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322823
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1049~36~5m (2130085832~9110~1049~36~5m)
STARTDATO: 1132272000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322823
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322823
ID: 462
ESRI_OID: 456
Point:
X: 12.343808450209002
Y: 56.02117502441202

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF814F-537F-11E2-A026-00155D01E765}
VERSION_ID: {1F7036D1-31E2-41C1-B71C-53DEA7B3864B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322824
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1049~389~5m (2130085832~9110~1049~389~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322824
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322824
ID: 463
ESRI_OID: 457
Point:
X: 12.344435875460036
Y: 56.021317276129786

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF814E-537F-11E2-8A73-00155D01E765}
VERSION_ID: {BA4CE1F1-5747-47EC-A846-2FBD1B48EFA1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322825
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1065~388~5m (2130085832~9110~1065~388~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322825
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322825
ID: 464
ESRI_OID: 458
Point:
X: 12.364292773244733
Y: 56.01966751823458

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8142-537F-11E2-971D-00155D01E765}
VERSION_ID: {8546E3A8-EF88-4E69-846F-D9F644687DD9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322826
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1072~375~5m (2130085832~9110~1072~375~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322826
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322826
ID: 465
ESRI_OID: 459
Point:
X: 12.356773105577451
Y: 56.02687115518313

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E25-537F-11E2-8E8E-00155D01E765}
VERSION_ID: {D7CEDF6D-0E01-43D5-99C6-2CC4558DC98A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322827
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1073~52~5m (2130085832~9110~1073~52~5m)
STARTDATO: 1134950400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322827
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322827
ID: 466
ESRI_OID: 460
Point:
X: 12.352597992456483
Y: 56.02759541910769

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8146-537F-11E2-BE6F-00155D01E765}
VERSION_ID: {61D31368-C8E0-43E0-AFAE-F59FAD0A8CA0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322828
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1073~380~5m (2130085832~9110~1073~380~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322828
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322828
ID: 467
ESRI_OID: 461
Point:
X: 12.352804119503975
Y: 56.027154302526725

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E28-537F-11E2-9FB5-00155D01E765}
VERSION_ID: {FD297316-0143-4A71-AEE9-5F32E655A6AC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322829
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1074~56~5m (2130085832~9110~1074~56~5m)
STARTDATO: 1136332800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322829
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322829
ID: 468
ESRI_OID: 462
Point:
X: 12.364811994110031
Y: 56.035568009844575

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E29-537F-11E2-AA03-00155D01E765}
VERSION_ID: {EA1FBDB0-87D2-4E54-99F2-D992CAFC07D7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322830
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1083~58~5m (2130085832~9110~1083~58~5m)
STARTDATO: 1136419200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322830
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322830
ID: 469
ESRI_OID: 463
Point:
X: 12.363626957049076
Y: 56.041304343862144

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB822-537F-11E2-B261-00155D01E765}
VERSION_ID: {F20C6855-13A0-4522-A46F-6AE7327C6E6C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322831
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1083~101~5m (2130085832~9110~1083~101~5m)
STARTDATO: 1149638400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322831
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322831
ID: 470
ESRI_OID: 464
Point:
X: 12.363932849675399
Y: 56.042921813480135

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC60D-537F-11E2-BEB6-00155D01E765}
VERSION_ID: {6F364985-4160-4462-BBF2-48E64D0561E5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322832
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1123~314~5m (2130085832~9110~1123~314~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322832
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322832
ID: 471
ESRI_OID: 465
Point:
X: 12.321885311029217
Y: 56.032034992445475

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E2B-537F-11E2-9D50-00155D01E765}
VERSION_ID: {BFA4C6D9-FB8D-4BBF-8841-EBE8FDF06997}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322833
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1157~60~5m (2130085832~9110~1157~60~5m)
STARTDATO: 1139529600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322833
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322833
ID: 472
ESRI_OID: 466
Point:
X: 12.337852699493489
Y: 56.012406189569404

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC614-537F-11E2-B9EE-00155D01E765}
VERSION_ID: {254B3010-3D3D-4035-AD73-8A90643EB30A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322834
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1157~321~5m (2130085832~9110~1157~321~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322834
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322834
ID: 473
ESRI_OID: 467
Point:
X: 12.3365245023373
Y: 56.01322481704043

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC60E-537F-11E2-A6DE-00155D01E765}
VERSION_ID: {4287BBAF-6131-41A0-A0F7-1EFF9272905A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322835
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1168~315~5m (2130085832~9110~1168~315~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322835
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322835
ID: 474
ESRI_OID: 468
Point:
X: 12.323303136092072
Y: 56.02816369791612

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC629-537F-11E2-8A46-00155D01E765}
VERSION_ID: {2D5E3430-DDC2-4434-B764-3CC369788E71}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322836
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1188~342~5m (2130085832~9110~1188~342~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322836
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322836
ID: 475
ESRI_OID: 469
Point:
X: 12.324533862561802
Y: 56.00830811289599

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC61C-537F-11E2-BD0B-00155D01E765}
VERSION_ID: {6A1C1BB1-31F0-408F-9F72-23BD08EC8D22}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322837
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1189~329~5m (2130085832~9110~1189~329~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322837
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322837
ID: 476
ESRI_OID: 470
Point:
X: 12.316504598752035
Y: 56.01033951599838

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85540-537F-11E2-AA4C-00155D01E765}
VERSION_ID: {334D7E67-0ADE-47EB-9986-1A4B1049400D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322838
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1193~289~5m (2130085832~9110~1193~289~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322838
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322838
ID: 477
ESRI_OID: 471
Point:
X: 12.326581350275696
Y: 55.99863340549936

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E2C-537F-11E2-A0FD-00155D01E765}
VERSION_ID: {12189892-C500-45F7-98A9-244EA243E999}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322839
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1194~61~5m (2130085832~9110~1194~61~5m)
STARTDATO: 1146441600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322839
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322839
ID: 478
ESRI_OID: 472
Point:
X: 12.327485532555439
Y: 56.00381610448889

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85543-537F-11E2-9099-00155D01E765}
VERSION_ID: {631B11DF-A994-40F0-98D4-285BD644F66C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322840
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1202~292~5m (2130085832~9110~1202~292~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322840
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322840
ID: 479
ESRI_OID: 473
Point:
X: 12.33943713115012
Y: 55.99834678702042

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC608-537F-11E2-890F-00155D01E765}
VERSION_ID: {68C829FF-CAAB-4166-8775-B4490EC6FFFD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322841
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1205~309~5m (2130085832~9110~1205~309~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322841
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322841
ID: 480
ESRI_OID: 474
Point:
X: 12.338637892471697
Y: 55.99161010101814

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85544-537F-11E2-96CE-00155D01E765}
VERSION_ID: {C8F87FEE-EA09-4796-AEE2-11561179292C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322842
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1206~293~5m (2130085832~9110~1206~293~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322842
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322842
ID: 481
ESRI_OID: 475
Point:
X: 12.325284282081634
Y: 55.98566154055092

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1297E-537F-11E2-AA48-00155D01E765}
VERSION_ID: {D30E1F3F-2179-4344-BA00-67FDB57301A5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322843
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1207~143~5m (2130085832~9110~1207~143~5m)
STARTDATO: 1156204800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322843
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322843
ID: 482
ESRI_OID: 476
Point:
X: 12.322939714655321
Y: 55.983029616081225

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC605-537F-11E2-8767-00155D01E765}
VERSION_ID: {9A611680-3876-4369-A758-E84AEB996ED6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322844
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1208~306~5m (2130085832~9110~1208~306~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322844
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322844
ID: 483
ESRI_OID: 477
Point:
X: 12.315118497081619
Y: 55.98478690187149

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC606-537F-11E2-8157-00155D01E765}
VERSION_ID: {DAC2C3B2-03B6-43DE-B3FE-89229D91243B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322845
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1208~307~5m (2130085832~9110~1208~307~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322845
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322845
ID: 484
ESRI_OID: 478
Point:
X: 12.315118497081619
Y: 55.98478690187149

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85541-537F-11E2-96AD-00155D01E765}
VERSION_ID: {F513E711-75A3-4FDD-945A-59600CF0B0B0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322846
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1222~290~5m (2130085832~9110~1222~290~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322846
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322846
ID: 485
ESRI_OID: 479
Point:
X: 12.334244188364796
Y: 55.997915761056454

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC624-537F-11E2-88A3-00155D01E765}
VERSION_ID: {C544A6FE-384F-4538-BB41-9F6520D07C1E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322847
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1223~337~5m (2130085832~9110~1223~337~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322847
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322847
ID: 486
ESRI_OID: 480
Point:
X: 12.319754211155702
Y: 56.00603815669617

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC621-537F-11E2-BD09-00155D01E765}
VERSION_ID: {5425C98C-9CA3-4899-94C4-7C6F35FF5E14}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322848
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1239~334~5m (2130085832~9110~1239~334~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322848
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322848
ID: 487
ESRI_OID: 481
Point:
X: 12.301041058370187
Y: 56.00397756434578

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC626-537F-11E2-B429-00155D01E765}
VERSION_ID: {0284D9B4-6ED6-4D87-B997-57849A9F6AF7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322849
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1261~339~5m (2130085832~9110~1261~339~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322849
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322849
ID: 488
ESRI_OID: 482
Point:
X: 12.321350727694524
Y: 56.00477445584048

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC628-537F-11E2-9889-00155D01E765}
VERSION_ID: {ABFF447E-C30D-4ABC-8C0D-E069C3C4DDDF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322850
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1265~341~5m (2130085832~9110~1265~341~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322850
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322850
ID: 489
ESRI_OID: 483
Point:
X: 12.321431834850882
Y: 56.00439545516932

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8554B-537F-11E2-B091-00155D01E765}
VERSION_ID: {CF87C5CD-1737-4D99-A2F1-0FCA60682E77}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322851
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1266~300~5m (2130085832~9110~1266~300~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322851
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322851
ID: 490
ESRI_OID: 484
Point:
X: 12.30720841786441
Y: 55.98592386433395

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1297B-537F-11E2-8EA5-00155D01E765}
VERSION_ID: {0578B35A-52B5-41C3-AE67-F5E3560F0EEC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322852
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1267~140~5m (2130085832~9110~1267~140~5m)
STARTDATO: 1156204800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322852
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322852
ID: 491
ESRI_OID: 485
Point:
X: 12.321759276513498
Y: 55.97611537210576

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A4D-537F-11E2-99C5-00155D01E765}
VERSION_ID: {83AD6053-D381-40E8-A16B-4210D53C7EE4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322853
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1268~205~5m (2130085832~9110~1268~205~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322853
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322853
ID: 492
ESRI_OID: 486
Point:
X: 12.328993542942138
Y: 55.975529456232444

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A15-537F-11E2-9F31-00155D01E765}
VERSION_ID: {2EE4F9F3-09B3-4B81-B98E-61AACAB6A014}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322854
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1269~148~5m (2130085832~9110~1269~148~5m)
STARTDATO: 1156291200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322854
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322854
ID: 493
ESRI_OID: 487
Point:
X: 12.334142694564887
Y: 55.97589461300117

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E33-537F-11E2-91C9-00155D01E765}
VERSION_ID: {4692A9A4-3AD5-4488-8CA7-F42D4B13B067}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322855
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1276~71~5m (2130085832~9110~1276~71~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322855
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322855
ID: 494
ESRI_OID: 488
Point:
X: 12.313937055036556
Y: 55.994942468944956

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A1E-537F-11E2-9A64-00155D01E765}
VERSION_ID: {76898B7B-BF9A-40C3-9A6C-613D249A7C7D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322856
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1286~157~5m (2130085832~9110~1286~157~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322856
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322856
ID: 495
ESRI_OID: 489
Point:
X: 12.326249988097434
Y: 55.96631445837656

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A1D-537F-11E2-96F0-00155D01E765}
VERSION_ID: {5E3D9B7E-33B1-4B4E-8EAF-AD863519F683}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322857
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1287~156~5m (2130085832~9110~1287~156~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322857
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322857
ID: 496
ESRI_OID: 490
Point:
X: 12.327938460341896
Y: 55.967974282749445

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85548-537F-11E2-8B73-00155D01E765}
VERSION_ID: {40FC8301-66FF-4F5D-A669-5C039C97EAA0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322858
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1290~297~5m (2130085832~9110~1290~297~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322858
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322858
ID: 497
ESRI_OID: 491
Point:
X: 12.300055179259738
Y: 56.00135464637455

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85546-537F-11E2-9FBB-00155D01E765}
VERSION_ID: {C144AA27-E749-4491-9801-73809321317B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322859
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1302~295~5m (2130085832~9110~1302~295~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322859
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322859
ID: 498
ESRI_OID: 492
Point:
X: 12.286631171272479
Y: 55.99930751035523

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A1B-537F-11E2-9EA7-00155D01E765}
VERSION_ID: {C75AE18A-9165-44A4-8A2D-EB0D70832F8A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322860
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1317~154~5m (2130085832~9110~1317~154~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322860
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322860
ID: 499
ESRI_OID: 493
Point:
X: 12.33037961821392
Y: 55.97228548706131

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A45-537F-11E2-B220-00155D01E765}
VERSION_ID: {30ABC47F-FE77-4AD4-B8E0-2ED9DC8F1977}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322861
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1318~197~5m (2130085832~9110~1318~197~5m)
STARTDATO: 1158710400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322861
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322861
ID: 500
ESRI_OID: 494
Point:
X: 12.322323773714055
Y: 55.96392857333409

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A41-537F-11E2-B3EB-00155D01E765}
VERSION_ID: {7D2DC497-C9D4-4878-87E5-5FE42EF47A4A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322862
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1319~193~5m (2130085832~9110~1319~193~5m)
STARTDATO: 1158710400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322862
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322862
ID: 501
ESRI_OID: 495
Point:
X: 12.325060019304935
Y: 55.961728045013984

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A43-537F-11E2-9AAC-00155D01E765}
VERSION_ID: {B584D8A9-CFDF-4858-822F-465BA98198F4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322863
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1319~195~5m (2130085832~9110~1319~195~5m)
STARTDATO: 1158710400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322863
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322863
ID: 502
ESRI_OID: 496
Point:
X: 12.323318936578225
Y: 55.96177055608538

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A13-537F-11E2-BD96-00155D01E765}
VERSION_ID: {7A2B8251-40A7-4B7F-BC6F-01D9BCC42055}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322864
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1340~146~5m (2130085832~9110~1340~146~5m)
STARTDATO: 1156204800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322864
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322864
ID: 503
ESRI_OID: 497
Point:
X: 12.32853982692537
Y: 55.97879657934197

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A14-537F-11E2-B96F-00155D01E765}
VERSION_ID: {5919D530-6471-453E-8C53-B902FF45B8D7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322865
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1341~147~5m (2130085832~9110~1341~147~5m)
STARTDATO: 1156291200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322865
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322865
ID: 504
ESRI_OID: 498
Point:
X: 12.331136553791271
Y: 55.9774592976884

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A16-537F-11E2-B1B6-00155D01E765}
VERSION_ID: {59F006AE-7A9E-476D-8FB2-C4EEF199694B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322866
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1342~149~5m (2130085832~9110~1342~149~5m)
STARTDATO: 1156291200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322866
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322866
ID: 505
ESRI_OID: 499
Point:
X: 12.336364380890732
Y: 55.97734250373148

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A17-537F-11E2-84E1-00155D01E765}
VERSION_ID: {502D538C-23B9-46F1-B127-6417817409BC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322867
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1342~150~5m (2130085832~9110~1342~150~5m)
STARTDATO: 1156291200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322867
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322867
ID: 506
ESRI_OID: 500
Point:
X: 12.336189599633299
Y: 55.97751757608823

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A1F-537F-11E2-B64F-00155D01E765}
VERSION_ID: {9565C6C0-B329-499D-8D69-2A3E9675C8ED}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322868
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1343~158~5m (2130085832~9110~1343~158~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322868
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322868
ID: 507
ESRI_OID: 501
Point:
X: 12.333576162206507
Y: 55.96543461642041

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A20-537F-11E2-9A36-00155D01E765}
VERSION_ID: {C310E898-1298-4F5F-BA4F-AF597DA199CD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322869
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1343~159~5m (2130085832~9110~1343~159~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322869
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322869
ID: 508
ESRI_OID: 502
Point:
X: 12.335815932129163
Y: 55.96510752778026

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A21-537F-11E2-979B-00155D01E765}
VERSION_ID: {FC40E5A6-2BE3-45B6-BE93-3B8E6A22C646}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322870
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1343~160~5m (2130085832~9110~1343~160~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322870
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322870
ID: 509
ESRI_OID: 503
Point:
X: 12.336620991693026
Y: 55.96493524646345

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A22-537F-11E2-8595-00155D01E765}
VERSION_ID: {ECFC2285-392D-41E8-8C82-4BCED639201A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322871
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1343~161~5m (2130085832~9110~1343~161~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322871
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322871
ID: 510
ESRI_OID: 504
Point:
X: 12.33656284554392
Y: 55.96443829721833

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A3F-537F-11E2-9AD2-00155D01E765}
VERSION_ID: {025A4F49-4E2B-4081-AB53-8C6FF52B51E3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322872
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1346~191~5m (2130085832~9110~1346~191~5m)
STARTDATO: 1158710400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322872
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322872
ID: 511
ESRI_OID: 505
Point:
X: 12.330175619659329
Y: 55.96315160390297

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E32-537F-11E2-93A4-00155D01E765}
VERSION_ID: {A6915B10-625F-4524-BAE9-4B071BD988D9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322873
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1349~70~5m (2130085832~9110~1349~70~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322873
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322873
ID: 512
ESRI_OID: 506
Point:
X: 12.326961327889554
Y: 55.99393566411271

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E31-537F-11E2-B175-00155D01E765}
VERSION_ID: {3581F0C3-FAEF-4B19-B0AD-707B96A03D94}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322874
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1352~69~5m (2130085832~9110~1352~69~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322874
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322874
ID: 513
ESRI_OID: 507
Point:
X: 12.327958561215059
Y: 55.99297451831257

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB810-537F-11E2-84B9-00155D01E765}
VERSION_ID: {ECFE3328-214D-4EB7-A83C-B105A9E4EDAE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322875
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1355~82~5m (2130085832~9110~1355~82~5m)
STARTDATO: 1148860800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322875
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322875
ID: 514
ESRI_OID: 508
Point:
X: 12.29851125961292
Y: 55.98624616139673

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E37-537F-11E2-B10A-00155D01E765}
VERSION_ID: {0E8F9E98-AD01-498C-A01B-762382C5E8CE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322876
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1382~76~5m (2130085832~9110~1382~76~5m)
STARTDATO: 1148256000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322876
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322876
ID: 515
ESRI_OID: 509
Point:
X: 12.274318905181548
Y: 55.989933580214114

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E38-537F-11E2-9CC3-00155D01E765}
VERSION_ID: {D189BF2F-747D-4337-AF2D-F17A2309688A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322877
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1383~77~5m (2130085832~9110~1383~77~5m)
STARTDATO: 1148256000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322877
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322877
ID: 516
ESRI_OID: 510
Point:
X: 12.279142741048274
Y: 55.9900950580004

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB818-537F-11E2-AFC4-00155D01E765}
VERSION_ID: {29E6F3A0-9E57-43C4-ACF1-2D86F17932AF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322878
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1383~91~5m (2130085832~9110~1383~91~5m)
STARTDATO: 1149120000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322878
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322878
ID: 517
ESRI_OID: 511
Point:
X: 12.278489918777458
Y: 55.98889455892986

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB812-537F-11E2-9BD1-00155D01E765}
VERSION_ID: {9225C7E2-A7AD-41F9-A8F3-2FF0D0DAFEF8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322879
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1386~84~5m (2130085832~9110~1386~84~5m)
STARTDATO: 1148860800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322879
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322879
ID: 518
ESRI_OID: 512
Point:
X: 12.306115085893516
Y: 55.981627026231

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A4C-537F-11E2-A676-00155D01E765}
VERSION_ID: {42632EEA-E98B-4D65-907D-7816A535662D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322881
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1434~204~5m (2130085832~9110~1434~204~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322881
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322881
ID: 519
ESRI_OID: 513
Point:
X: 12.306521424201573
Y: 55.96851456873024

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB826-537F-11E2-BE82-00155D01E765}
VERSION_ID: {4C919363-99A3-4C95-8311-6216FCCDBF59}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322880
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1400~107~5m (2130085832~9110~1400~107~5m)
STARTDATO: 1150070400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322880
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322880
ID: 520
ESRI_OID: 514
Point:
X: 12.309282406099323
Y: 55.97540614879771

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A1A-537F-11E2-8262-00155D01E765}
VERSION_ID: {080F10BF-C167-4FC5-AD76-AD5CE3B5181D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322882
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1436~153~5m (2130085832~9110~1436~153~5m)
STARTDATO: 1156464000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322882
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322882
ID: 521
ESRI_OID: 515
Point:
X: 12.337130053174615
Y: 55.973708060725805

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A2A-537F-11E2-9E6D-00155D01E765}
VERSION_ID: {DA91A17B-E80B-470F-8600-07FE6C046014}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322883
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1469~169~5m (2130085832~9110~1469~169~5m)
STARTDATO: 1157587200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322883
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322883
ID: 522
ESRI_OID: 516
Point:
X: 12.26872163984932
Y: 56.00351471439362

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A2B-537F-11E2-A388-00155D01E765}
VERSION_ID: {A16FC357-5A90-4CFB-9B5D-26E682635A58}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322884
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1470~170~5m (2130085832~9110~1470~170~5m)
STARTDATO: 1157932800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322884
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322884
ID: 523
ESRI_OID: 517
Point:
X: 12.273468924190897
Y: 56.00102907646407

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAE1-537F-11E2-8DFC-00155D01E765}
VERSION_ID: {5CE885AF-3802-4B07-BBF5-03A035034AB7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322885
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1470~407~5m (2130085832~9110~1470~407~5m)
STARTDATO: 1163894400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322885
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322885
ID: 524
ESRI_OID: 518
Point:
X: 12.27317357310366
Y: 56.0037190327483

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAEB-537F-11E2-B37F-00155D01E765}
VERSION_ID: {D1CF2639-FB42-491B-8B37-2C8A1662A672}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322886
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1478~417~5m (2130085832~9110~1478~417~5m)
STARTDATO: 1163894400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322886
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322886
ID: 525
ESRI_OID: 519
Point:
X: 12.280023018982897
Y: 56.006818172672276

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A3E-537F-11E2-8631-00155D01E765}
VERSION_ID: {3F25CD25-1B6F-4DDA-B50F-CAC1066B3482}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322887
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1481~190~5m (2130085832~9110~1481~190~5m)
STARTDATO: 1158537600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322887
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322887
ID: 526
ESRI_OID: 520
Point:
X: 12.26569244111512
Y: 56.01105448710441

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C1C-537F-11E2-B77D-00155D01E765}
VERSION_ID: {B5DF1825-533E-44AC-BD50-F4EDC485C4AB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322888
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1496~511~5m (2130085832~9110~1496~511~5m)
STARTDATO: 1169078400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322888
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322888
ID: 527
ESRI_OID: 521
Point:
X: 12.297177269787626
Y: 56.009962598398936

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB0D-537F-11E2-820C-00155D01E765}
VERSION_ID: {9895C257-8DA4-4AE2-A7F3-1AD3DCB8852C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322889
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1506~447~5m (2130085832~9110~1506~447~5m)
STARTDATO: 1164585600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322889
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322889
ID: 528
ESRI_OID: 522
Point:
X: 12.302287996942951
Y: 56.00936173573181

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB03-537F-11E2-BED3-00155D01E765}
VERSION_ID: {E98DDB75-03BD-4D2C-AF34-FD6D74B4A06E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322890
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1508~441~5m (2130085832~9110~1508~441~5m)
STARTDATO: 1164240000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322890
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322890
ID: 529
ESRI_OID: 523
Point:
X: 12.307563491783617
Y: 56.01042300233432

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB20-537F-11E2-9796-00155D01E765}
VERSION_ID: {167B0967-F7C3-48D1-B2E0-4571CF0079A1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322891
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1511~466~5m (2130085832~9110~1511~466~5m)
STARTDATO: 1164672000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322891
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322891
ID: 530
ESRI_OID: 524
Point:
X: 12.317282474676096
Y: 56.012943734850516

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB13-537F-11E2-956F-00155D01E765}
VERSION_ID: {1B97924D-AEC5-49FF-8121-C278108AEAAB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322893
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1519~453~5m (2130085832~9110~1519~453~5m)
STARTDATO: 1164585600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322893
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322893
ID: 531
ESRI_OID: 525
Point:
X: 12.303194895260138
Y: 56.0192070135995

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB15-537F-11E2-82A0-00155D01E765}
VERSION_ID: {7ACD4CC3-F736-47B2-B2EB-9C2B7334750B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322892
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1516~455~5m (2130085832~9110~1516~455~5m)
STARTDATO: 1164585600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322892
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322892
ID: 532
ESRI_OID: 526
Point:
X: 12.309469665724132
Y: 56.01762886457052

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB1F-537F-11E2-A6D9-00155D01E765}
VERSION_ID: {616CAC77-D626-490E-999B-8F611C1A0BB9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322894
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1520~465~5m (2130085832~9110~1520~465~5m)
STARTDATO: 1164672000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322894
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322894
ID: 533
ESRI_OID: 527
Point:
X: 12.299624326980501
Y: 56.015158171466055

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB0A-537F-11E2-ABE4-00155D01E765}
VERSION_ID: {F491664F-EDF1-417D-B730-9D9D91EF1328}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322895
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1522~444~5m (2130085832~9110~1522~444~5m)
STARTDATO: 1164585600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322895
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322895
ID: 534
ESRI_OID: 528
Point:
X: 12.302455840115664
Y: 56.012025977273666

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A2E-537F-11E2-85C0-00155D01E765}
VERSION_ID: {A9DFB2CF-9C06-46C9-BBF1-B9A4557BBD13}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322896
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1531~174~5m (2130085832~9110~1531~174~5m)
STARTDATO: 1158019200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322896
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322896
ID: 535
ESRI_OID: 529
Point:
X: 12.27472443604733
Y: 56.01340412719118

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAE3-537F-11E2-837D-00155D01E765}
VERSION_ID: {324B9710-A101-47B3-92AC-6A8E8047B02F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322897
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1538~409~5m (2130085832~9110~1538~409~5m)
STARTDATO: 1163894400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322897
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322897
ID: 536
ESRI_OID: 530
Point:
X: 12.29042710138823
Y: 56.02048072228857

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85512-537F-11E2-B41D-00155D01E765}
VERSION_ID: {76FE39C8-0970-4DED-B7B7-1E7723A883D5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322898
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1615~263~5m (2130085832~9110~1615~263~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322898
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322898
ID: 537
ESRI_OID: 531
Point:
X: 12.270552584920313
Y: 55.980972129729736

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8550E-537F-11E2-987A-00155D01E765}
VERSION_ID: {DE42CE39-7B6E-4045-8F4F-63FFC9F4BCAE}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322899
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1645~259~5m (2130085832~9110~1645~259~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322899
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322899
ID: 538
ESRI_OID: 532
Point:
X: 12.281225128954503
Y: 55.981406718005864

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A47-537F-11E2-94B6-00155D01E765}
VERSION_ID: {3DA7C5EC-74F1-43F9-92B7-D746D5D14E99}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322900
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1663~199~5m (2130085832~9110~1663~199~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322900
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322900
ID: 539
ESRI_OID: 533
Point:
X: 12.314506502439649
Y: 55.96120630597855

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A4A-537F-11E2-921F-00155D01E765}
VERSION_ID: {F9056066-2B9D-4E0B-B65B-987636D2390D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322902
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1663~202~5m (2130085832~9110~1663~202~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322902
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322902
ID: 540
ESRI_OID: 534
Point:
X: 12.316349955267873
Y: 55.96073283967994

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A48-537F-11E2-B5AC-00155D01E765}
VERSION_ID: {B5F6DC0E-5EA3-4488-9967-B8544C2B6C89}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322901
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1663~200~5m (2130085832~9110~1663~200~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322901
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322901
ID: 541
ESRI_OID: 535
Point:
X: 12.315404185945958
Y: 55.96023381524699

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A4B-537F-11E2-B6C0-00155D01E765}
VERSION_ID: {9EA99471-5BF3-4106-8E17-629E4487C11F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322903
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1666~203~5m (2130085832~9110~1666~203~5m)
STARTDATO: 1158796800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322903
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322903
ID: 542
ESRI_OID: 536
Point:
X: 12.307218284954608
Y: 55.961165249521244

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BEB-537F-11E2-A6C9-00155D01E765}
VERSION_ID: {4B4C0625-E6F6-46E2-A568-CF242A11B2FD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322904
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1672~478~5m (2130085832~9110~1672~478~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322904
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322904
ID: 543
ESRI_OID: 537
Point:
X: 12.29103517284532
Y: 55.95831717624283

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BF2-537F-11E2-8788-00155D01E765}
VERSION_ID: {8C12D567-DC3C-49FA-849C-DF96E169AC4C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322905
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1683~485~5m (2130085832~9110~1683~485~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322905
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322905
ID: 544
ESRI_OID: 538
Point:
X: 12.304209024061294
Y: 55.951555076567374

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF812B-537F-11E2-8A73-00155D01E765}
VERSION_ID: {8CDD7398-B38C-4947-8D17-6C533018D1E5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322906
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1767~352~5m (2130085832~9110~1767~352~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322906
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322906
ID: 545
ESRI_OID: 539
Point:
X: 12.322561352118553
Y: 56.03910493891387

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF812C-537F-11E2-BC2C-00155D01E765}
VERSION_ID: {EDA1ADD1-8DAC-41A1-829F-85D02ACD88DC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322907
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1767~353~5m (2130085832~9110~1767~353~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322907
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322907
ID: 546
ESRI_OID: 540
Point:
X: 12.324454954937275
Y: 56.04145576797884

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF812E-537F-11E2-AFF0-00155D01E765}
VERSION_ID: {9F44B5AA-3F28-4038-8F40-7274540A1B35}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322908
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1770~355~5m (2130085832~9110~1770~355~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322908
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322908
ID: 547
ESRI_OID: 541
Point:
X: 12.329367802864509
Y: 56.04073719053318

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8131-537F-11E2-8F7B-00155D01E765}
VERSION_ID: {B9828A17-C949-4C11-AB20-C186C524E1E4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322909
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1775~358~5m (2130085832~9110~1775~358~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322909
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322909
ID: 548
ESRI_OID: 542
Point:
X: 12.325955177158427
Y: 56.03434024728687

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8133-537F-11E2-9092-00155D01E765}
VERSION_ID: {F5B190E2-63F2-4E3F-A5F5-FCA5A6ED6EC7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322910
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1777~360~5m (2130085832~9110~1777~360~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322910
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322910
ID: 549
ESRI_OID: 543
Point:
X: 12.334848131278761
Y: 56.03758004695041

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8135-537F-11E2-8D02-00155D01E765}
VERSION_ID: {43BB145C-2A6A-459A-B299-751057A2A0BC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322911
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1779~362~5m (2130085832~9110~1779~362~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322911
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322911
ID: 550
ESRI_OID: 544
Point:
X: 12.338638740584559
Y: 56.04545884796368

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8136-537F-11E2-AD18-00155D01E765}
VERSION_ID: {5DC27257-8A0F-4D2E-9F24-FA97A025D83E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322912
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1780~363~5m (2130085832~9110~1780~363~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322912
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322912
ID: 551
ESRI_OID: 545
Point:
X: 12.337702459840957
Y: 56.04070055426301

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CB12-537F-11E2-9E4D-00155D01E765}
VERSION_ID: {C8D739F0-1086-47F2-9F2D-49E57B1FAEFB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322913
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1807~452~5m (2130085832~9110~1807~452~5m)
STARTDATO: 1164585600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322913
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322913
ID: 552
ESRI_OID: 546
Point:
X: 12.292504292641084
Y: 56.01800019161353

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BEA-537F-11E2-B6B3-00155D01E765}
VERSION_ID: {E01767B8-F63B-462C-A0F4-0BBF72F2E96C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322914
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1819~477~5m (2130085832~9110~1819~477~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322914
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322914
ID: 553
ESRI_OID: 547
Point:
X: 12.293416783933376
Y: 55.96085707567018

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BF1-537F-11E2-B96B-00155D01E765}
VERSION_ID: {CECD24AC-B66C-4604-9C24-6CC581BE55B0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322915
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1821~484~5m (2130085832~9110~1821~484~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322915
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322915
ID: 554
ESRI_OID: 548
Point:
X: 12.303403271613474
Y: 55.9520958077859

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C15-537F-11E2-AFDC-00155D01E765}
VERSION_ID: {EEC00AF5-EF3B-40D3-9DDC-9C3B3A344AEC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322916
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1826~504~5m (2130085832~9110~1826~504~5m)
STARTDATO: 1169078400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322916
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322916
ID: 555
ESRI_OID: 549
Point:
X: 12.301008539125954
Y: 55.9490399492466

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C1B-537F-11E2-9A45-00155D01E765}
VERSION_ID: {95C07B9F-289F-4FAD-865B-F8E47E3D33AF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322917
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~1830~510~5m (2130085832~9110~1830~510~5m)
STARTDATO: 1169078400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322917
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322917
ID: 556
ESRI_OID: 550
Point:
X: 12.29460068602316
Y: 56.00716988803119

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67DC-537F-11E2-9DA3-00155D01E765}
VERSION_ID: {4FB7C9B2-8797-43DD-BA9A-A9F820660959}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322918
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7001~1~5m (2130085832~9110~7001~1~5m)
STARTDATO: 1147219200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322918
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322918
ID: 557
ESRI_OID: 551
Point:
X: 12.307063040310583
Y: 56.03467304769335

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67DE-537F-11E2-86BB-00155D01E765}
VERSION_ID: {819A822E-F7E6-44A8-948F-A438751D8DAC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322919
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7003~3~5m (2130085832~9110~7003~3~5m)
STARTDATO: 1147651200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322919
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322919
ID: 558
ESRI_OID: 552
Point:
X: 12.313413038201583
Y: 56.03725196687313

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67DF-537F-11E2-8662-00155D01E765}
VERSION_ID: {BB829B5B-4014-4FD3-BF02-CE1BDB1EF9A4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322920
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7003~4~5m (2130085832~9110~7003~4~5m)
STARTDATO: 1147651200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322920
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322920
ID: 559
ESRI_OID: 553
Point:
X: 12.315032782193205
Y: 56.03549210985764

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E1-537F-11E2-8534-00155D01E765}
VERSION_ID: {175F40F1-85E5-4F18-B6B7-3EB45D251002}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322921
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7005~6~5m (2130085832~9110~7005~6~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322921
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322921
ID: 560
ESRI_OID: 554
Point:
X: 12.30307794579038
Y: 56.035585915808724

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E2-537F-11E2-8313-00155D01E765}
VERSION_ID: {796E46CA-33C6-4F3B-B6A2-55BF13D66E29}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322922
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7006~7~5m (2130085832~9110~7006~7~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322922
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322922
ID: 561
ESRI_OID: 555
Point:
X: 12.305335225569138
Y: 56.036233892213055

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6814-537F-11E2-9EC7-00155D01E765}
VERSION_ID: {975AE59B-4B03-4389-A6C1-687D01961F45}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322923
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7008~47~5m (2130085832~9110~7008~47~5m)
STARTDATO: 1152576000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322923
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322923
ID: 562
ESRI_OID: 556
Point:
X: 12.29740639397667
Y: 56.035230727726315

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67EB-537F-11E2-A3CC-00155D01E765}
VERSION_ID: {F15AF66D-29FB-4C26-BADF-1EBCA37FE7A7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322924
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7015~16~5m (2130085832~9110~7015~16~5m)
STARTDATO: 1147910400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322924
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322924
ID: 563
ESRI_OID: 557
Point:
X: 12.296596993385581
Y: 56.03847301300474

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E4-537F-11E2-8CAB-00155D01E765}
VERSION_ID: {D4394CD9-DEEF-45F9-AD2C-5C5592497358}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322925
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7017~9~5m (2130085832~9110~7017~9~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322925
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322925
ID: 564
ESRI_OID: 558
Point:
X: 12.29235535205766
Y: 56.03734963375895

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E5-537F-11E2-BA40-00155D01E765}
VERSION_ID: {51BDDEBF-02C6-4FE1-A477-4A0FF8EBA7ED}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322926
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7017~10~5m (2130085832~9110~7017~10~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322926
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322926
ID: 565
ESRI_OID: 559
Point:
X: 12.293004884221176
Y: 56.03669094731401

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E3-537F-11E2-9C52-00155D01E765}
VERSION_ID: {EF7F916B-06D4-4150-AD84-759676856AF1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322927
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7018~8~5m (2130085832~9110~7018~8~5m)
STARTDATO: 1147737600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322927
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322927
ID: 566
ESRI_OID: 560
Point:
X: 12.299534158798505
Y: 56.03738392002274

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E9-537F-11E2-990A-00155D01E765}
VERSION_ID: {D9DBD9AC-E572-4135-9354-F5581BCDD330}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322928
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7033~14~5m (2130085832~9110~7033~14~5m)
STARTDATO: 1147824000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322928
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322928
ID: 567
ESRI_OID: 561
Point:
X: 12.289911956591945
Y: 56.04074804203703

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E6-537F-11E2-9958-00155D01E765}
VERSION_ID: {93817384-2CFC-44C0-B1E5-363AE7373789}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322929
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7034~11~5m (2130085832~9110~7034~11~5m)
STARTDATO: 1147824000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322929
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322929
ID: 568
ESRI_OID: 562
Point:
X: 12.28800397496109
Y: 56.038345859924426

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E7-537F-11E2-A23F-00155D01E765}
VERSION_ID: {CA6CB53E-8668-4633-B61D-7BDF2FF898E8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322930
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7036~12~5m (2130085832~9110~7036~12~5m)
STARTDATO: 1147824000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322930
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322930
ID: 569
ESRI_OID: 563
Point:
X: 12.282934880164412
Y: 56.040200582038146

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67E8-537F-11E2-A945-00155D01E765}
VERSION_ID: {92A018CC-3A4F-4BAC-8239-977BAB3814A5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322931
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7037~13~5m (2130085832~9110~7037~13~5m)
STARTDATO: 1147824000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322931
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322931
ID: 570
ESRI_OID: 564
Point:
X: 12.286652629335974
Y: 56.04093331672201

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6811-537F-11E2-B2E0-00155D01E765}
VERSION_ID: {F19DFE9D-FAAB-4F97-9B72-A82DBAA35080}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322932
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7048~44~5m (2130085832~9110~7048~44~5m)
STARTDATO: 1152576000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322932
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322932
ID: 571
ESRI_OID: 565
Point:
X: 12.257135809877873
Y: 56.03152226117292

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6812-537F-11E2-B63F-00155D01E765}
VERSION_ID: {E7B2F5AA-15D7-4A75-A040-80FE1C99D7F6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322933
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7048~45~5m (2130085832~9110~7048~45~5m)
STARTDATO: 1152576000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322933
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322933
ID: 572
ESRI_OID: 566
Point:
X: 12.256209727520265
Y: 56.03201638675571

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6813-537F-11E2-9D69-00155D01E765}
VERSION_ID: {84AFFA10-7198-4D3F-990A-4655E4A03D4E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322934
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7048~46~5m (2130085832~9110~7048~46~5m)
STARTDATO: 1152576000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322934
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322934
ID: 573
ESRI_OID: 567
Point:
X: 12.252164729088676
Y: 56.033784975811635

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6815-537F-11E2-AF35-00155D01E765}
VERSION_ID: {2EB19FA3-659E-4E80-80E8-ECD85DE9103E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322935
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7049~48~5m (2130085832~9110~7049~48~5m)
STARTDATO: 1152576000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322935
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322935
ID: 574
ESRI_OID: 568
Point:
X: 12.27951161738703
Y: 56.034843812840386

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6816-537F-11E2-9F84-00155D01E765}
VERSION_ID: {C641E087-0B4C-4FA2-BB54-E04B242DB67F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322936
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7050~49~5m (2130085832~9110~7050~49~5m)
STARTDATO: 1152576000000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322936
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322936
ID: 575
ESRI_OID: 569
Point:
X: 12.280875331993837
Y: 56.03745691139301

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67FD-537F-11E2-B073-00155D01E765}
VERSION_ID: {78D9DCA9-DC79-4951-80AC-383003F98231}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322937
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7051~34~5m (2130085832~9110~7051~34~5m)
STARTDATO: 1150070400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322937
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322937
ID: 576
ESRI_OID: 570
Point:
X: 12.273143490943632
Y: 56.039943944419726

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67FE-537F-11E2-9930-00155D01E765}
VERSION_ID: {84998BDE-95BC-4DB3-A2FC-CC2120CEB833}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322938
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7051~35~5m (2130085832~9110~7051~35~5m)
STARTDATO: 1150070400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322938
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322938
ID: 577
ESRI_OID: 571
Point:
X: 12.277177199211406
Y: 56.03787878272524

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67FF-537F-11E2-9A52-00155D01E765}
VERSION_ID: {E2A41AC5-5ED4-4D5D-A71B-1124C7874366}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322939
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7052~36~5m (2130085832~9110~7052~36~5m)
STARTDATO: 1150070400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322939
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322939
ID: 578
ESRI_OID: 572
Point:
X: 12.27718035524598
Y: 56.04025896568189

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67ED-537F-11E2-A72F-00155D01E765}
VERSION_ID: {D5E0094B-9AD0-4989-9DAB-7B82F753644A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322940
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7057~18~5m (2130085832~9110~7057~18~5m)
STARTDATO: 1147996800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322940
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322940
ID: 579
ESRI_OID: 573
Point:
X: 12.281614122227476
Y: 56.041082747943335

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67F9-537F-11E2-BE05-00155D01E765}
VERSION_ID: {FDA63316-949F-41A9-BE6C-54AAF6A9F597}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322941
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7086~30~5m (2130085832~9110~7086~30~5m)
STARTDATO: 1149033600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322941
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322941
ID: 580
ESRI_OID: 574
Point:
X: 12.260738024521977
Y: 56.03307200954676

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67FA-537F-11E2-8E23-00155D01E765}
VERSION_ID: {BB988426-1456-4C4D-B9EE-A087C41D1595}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322942
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7088~31~5m (2130085832~9110~7088~31~5m)
STARTDATO: 1149033600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322942
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322942
ID: 581
ESRI_OID: 575
Point:
X: 12.263549046572654
Y: 56.03441735382411

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6802-537F-11E2-9FA4-00155D01E765}
VERSION_ID: {F4CD4DAF-C282-4F17-AAFF-AF3D29647677}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322943
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7091~40~5m (2130085832~9110~7091~40~5m)
STARTDATO: 1150243200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322943
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322943
ID: 582
ESRI_OID: 576
Point:
X: 12.259448012833065
Y: 56.03774798830937

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB67F6-537F-11E2-83C4-00155D01E765}
VERSION_ID: {0F832021-293E-44B3-89D6-E0E39BC176DA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322944
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7092~27~5m (2130085832~9110~7092~27~5m)
STARTDATO: 1148860800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322944
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322944
ID: 583
ESRI_OID: 577
Point:
X: 12.264136308884897
Y: 56.03891072823368

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6801-537F-11E2-BE67-00155D01E765}
VERSION_ID: {081DE680-A455-481D-A074-DCB39D4531D0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322945
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7094~39~5m (2130085832~9110~7094~39~5m)
STARTDATO: 1150243200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322945
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322945
ID: 584
ESRI_OID: 578
Point:
X: 12.261439408828108
Y: 56.03744067091426

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6805-537F-11E2-A21D-00155D01E765}
VERSION_ID: {E875C97A-652F-4E96-84BF-F38DE77B5F77}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322946
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7097~43~5m (2130085832~9110~7097~43~5m)
STARTDATO: 1150761600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322946
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322946
ID: 585
ESRI_OID: 579
Point:
X: 12.25237439450745
Y: 56.02775318155494

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFDD8D7-537F-11E2-83BC-00155D01E765}
VERSION_ID: {8A200577-CBF7-4E34-80F7-619D44953459}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322947
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7147~59~5m (2130085832~9110~7147~59~5m)
STARTDATO: 1152748800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322947
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322947
ID: 586
ESRI_OID: 580
Point:
X: 12.311035021738519
Y: 56.03967199115741

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFDD8D6-537F-11E2-B23E-00155D01E765}
VERSION_ID: {1BBEDC2C-0F61-4A40-879D-352F667CF0BA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322948
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7152~58~5m (2130085832~9110~7152~58~5m)
STARTDATO: 1152748800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322948
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322948
ID: 587
ESRI_OID: 581
Point:
X: 12.320365467514666
Y: 56.04093615039163

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B4-537F-11E2-B6DA-00155D01E765}
VERSION_ID: {43BFAB7F-74AA-4178-85DA-77870EB418E1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322949
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7153~83~5m (2130085832~9110~7153~83~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322949
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322949
ID: 588
ESRI_OID: 582
Point:
X: 12.323284143974897
Y: 56.04691923424564

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B5-537F-11E2-A005-00155D01E765}
VERSION_ID: {F2B5B05D-36DC-4C29-B0E0-6396A93AE284}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322950
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7153~84~5m (2130085832~9110~7153~84~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322950
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322950
ID: 589
ESRI_OID: 583
Point:
X: 12.319059423171538
Y: 56.04531512922729

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B6-537F-11E2-BAA8-00155D01E765}
VERSION_ID: {05B90097-D41F-4F88-8839-964F6BC293C0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322951
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7153~85~5m (2130085832~9110~7153~85~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322951
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322951
ID: 590
ESRI_OID: 584
Point:
X: 12.318337702549107
Y: 56.043960182488384

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D0022DF-537F-11E2-B2F7-00155D01E765}
VERSION_ID: {AF7449AD-5C5A-4801-8263-4DC762DFA123}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322952
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7159~60~5m (2130085832~9110~7159~60~5m)
STARTDATO: 1155772800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322952
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322952
ID: 591
ESRI_OID: 585
Point:
X: 12.307722878958904
Y: 56.043225430021145

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D0022E0-537F-11E2-BD5E-00155D01E765}
VERSION_ID: {6CC6C02D-9FF7-49F0-8BCA-05DB4C719AA5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322953
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7161~61~5m (2130085832~9110~7161~61~5m)
STARTDATO: 1155772800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322953
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322953
ID: 592
ESRI_OID: 586
Point:
X: 12.307909688417281
Y: 56.045618412641026

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B1-537F-11E2-AD22-00155D01E765}
VERSION_ID: {98EF8A14-7D37-4C58-9FC2-1B32A472EE1C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322954
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7162~80~5m (2130085832~9110~7162~80~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322954
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322954
ID: 593
ESRI_OID: 587
Point:
X: 12.304991377274703
Y: 56.04363441820578

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B2-537F-11E2-872B-00155D01E765}
VERSION_ID: {C7FE74D2-4AC9-4F4E-9890-CF8287BC1526}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322955
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7162~81~5m (2130085832~9110~7162~81~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322955
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322955
ID: 594
ESRI_OID: 588
Point:
X: 12.306182864003048
Y: 56.04654302962329

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B3-537F-11E2-8AC0-00155D01E765}
VERSION_ID: {56D7403D-E325-40F1-9240-19A3E79E040F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322956
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7162~82~5m (2130085832~9110~7162~82~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322956
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322956
ID: 595
ESRI_OID: 589
Point:
X: 12.301050154187417
Y: 56.04654996497883

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFDD8D0-537F-11E2-A933-00155D01E765}
VERSION_ID: {D0976E46-B1F7-4354-91B4-35FF19B9F06C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322957
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7168~52~5m (2130085832~9110~7168~52~5m)
STARTDATO: 1152662400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322957
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322957
ID: 596
ESRI_OID: 590
Point:
X: 12.314264983897827
Y: 56.047094984293814

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFDD8D1-537F-11E2-A5F8-00155D01E765}
VERSION_ID: {F2CA800C-E57F-4498-BD74-3F12429A35B3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322958
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7170~53~5m (2130085832~9110~7170~53~5m)
STARTDATO: 1152662400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322958
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322958
ID: 597
ESRI_OID: 591
Point:
X: 12.310175904169313
Y: 56.04845347240625

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFB6817-537F-11E2-8127-00155D01E765}
VERSION_ID: {ACA76EED-E7B9-43B4-8D1B-EC0044D1217E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322959
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7175~50~5m (2130085832~9110~7175~50~5m)
STARTDATO: 1152662400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322959
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322959
ID: 598
ESRI_OID: 592
Point:
X: 12.312169280022472
Y: 56.05194912139751

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFDD8CF-537F-11E2-A0E8-00155D01E765}
VERSION_ID: {D138AD43-0F41-47CE-B49F-D9CD974CE9D4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322960
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7181~51~5m (2130085832~9110~7181~51~5m)
STARTDATO: 1152662400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322960
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322960
ID: 599
ESRI_OID: 593
Point:
X: 12.312820961218408
Y: 56.05270139833932

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CFDD8D4-537F-11E2-922A-00155D01E765}
VERSION_ID: {D657679F-7641-4209-AE9C-62788402FAA8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322961
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7183~56~5m (2130085832~9110~7183~56~5m)
STARTDATO: 1152748800000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322961
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322961
ID: 600
ESRI_OID: 594
Point:
X: 12.314133587645852
Y: 56.041839672679686

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8817B0-537F-11E2-B881-00155D01E765}
VERSION_ID: {E99CC245-711B-49C1-9123-AB5C8A1A3512}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322962
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~7184~79~5m (2130085832~9110~7184~79~5m)
STARTDATO: 1162771200000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322962
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322962
ID: 601
ESRI_OID: 595
Point:
X: 12.300038216796937
Y: 56.042110870683075

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8CD270-537F-11E2-A102-00155D01E765}
VERSION_ID: {67DEAF2D-E481-4060-97B8-CC004004D01C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322963
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~9001~1~5m (2130085832~9110~9001~1~5m)
STARTDATO: 1161302400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322963
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322963
ID: 602
ESRI_OID: 596
Point:
X: 12.344872025371542
Y: 55.970855636190485

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8CD277-537F-11E2-AAF9-00155D01E765}
VERSION_ID: {14235A66-EC8E-4293-9054-8B9B66B4D695}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322964
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~9010~8~5m (2130085832~9110~9010~8~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322964
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322964
ID: 603
ESRI_OID: 597
Point:
X: 12.357589556251867
Y: 55.96996579378629

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8CD27B-537F-11E2-A0FB-00155D01E765}
VERSION_ID: {C5BDB0D3-9467-4541-AEDA-921B50D77152}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322965
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~9012~12~5m (2130085832~9110~9012~12~5m)
STARTDATO: 1161561600000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322965
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322965
ID: 604
ESRI_OID: 598
Point:
X: 12.361823902519324
Y: 55.97233058291993

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8CD273-537F-11E2-91B8-00155D01E765}
VERSION_ID: {8984EBBD-6AF8-4D8F-A5EB-6D97FE3B70C5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322966
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9110~9025~4~5m (2130085832~9110~9025~4~5m)
STARTDATO: 1161302400000
NATURTYPE: Bøg på mor
AKTID: 322966
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322966
ID: 605
ESRI_OID: 599
Point:
X: 12.35626489396579
Y: 55.97386390221371

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8156-537F-11E2-B99A-00155D01E765}
VERSION_ID: {9851B3FE-A26A-462C-9D2D-2B11F7FA9641}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322967
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1053~396~5m (2130085832~9130~1053~396~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322967
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322967
ID: 606
ESRI_OID: 600
Point:
X: 12.36055497830602
Y: 56.00044733457752

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CA0C4B4-537F-11E2-B221-00155D01E765}
VERSION_ID: {E2AC358F-844D-486C-BEFB-1F9C953849B8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322968
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1056~30~5m (2130085832~9130~1056~30~5m)
STARTDATO: 1132185600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322968
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322968
ID: 607
ESRI_OID: 601
Point:
X: 12.353736004579854
Y: 55.996461595347

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8158-537F-11E2-AC35-00155D01E765}
VERSION_ID: {734FF323-81B3-487A-B0A9-C7F7D17B840A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322969
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1056~398~5m (2130085832~9130~1056~398~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322969
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322969
ID: 608
ESRI_OID: 602
Point:
X: 12.354853297242986
Y: 55.99634424910627

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C00-537F-11E2-91E5-00155D01E765}
VERSION_ID: {D0118898-E52A-46BC-958A-8D38EA31C502}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322970
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1063~498~5m (2130085832~9130~1063~498~5m)
STARTDATO: 1164931200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322970
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322970
ID: 609
ESRI_OID: 603
Point:
X: 12.365066208669665
Y: 56.02439946809763

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8145-537F-11E2-9549-00155D01E765}
VERSION_ID: {AE9A1079-5CC3-452C-A108-B779AF0F0BD3}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322971
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1068~379~5m (2130085832~9130~1068~379~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322971
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322971
ID: 610
ESRI_OID: 604
Point:
X: 12.365393009302753
Y: 56.03216090810615

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8143-537F-11E2-904D-00155D01E765}
VERSION_ID: {89927921-D630-425F-A0DF-BAA3609EBD0C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322972
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1069~376~5m (2130085832~9130~1069~376~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322972
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322972
ID: 611
ESRI_OID: 605
Point:
X: 12.36774117580601
Y: 56.03029278348518

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E26-537F-11E2-85CD-00155D01E765}
VERSION_ID: {5FC73E89-B083-4E1C-B92D-A7B7DCF8C336}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322973
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1076~53~5m (2130085832~9130~1076~53~5m)
STARTDATO: 1136246400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322973
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322973
ID: 612
ESRI_OID: 606
Point:
X: 12.373272140009727
Y: 56.03826327789098

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E27-537F-11E2-A707-00155D01E765}
VERSION_ID: {8417FB2D-00BE-47B5-9B13-488A3138516D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322974
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1085~55~5m (2130085832~9130~1085~55~5m)
STARTDATO: 1136332800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322974
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322974
ID: 613
ESRI_OID: 607
Point:
X: 12.371391315490152
Y: 56.038168575695956

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF815B-537F-11E2-8215-00155D01E765}
VERSION_ID: {581C4364-3C23-4D9C-B87C-51DEC20D425D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322975
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1092~401~5m (2130085832~9130~1092~401~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322975
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322975
ID: 614
ESRI_OID: 608
Point:
X: 12.367837132920139
Y: 56.045681849140344

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF815C-537F-11E2-BBB6-00155D01E765}
VERSION_ID: {AAF0FCC0-DFBF-4F65-B9BB-86F1074628A2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322976
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1092~402~5m (2130085832~9130~1092~402~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322976
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322976
ID: 615
ESRI_OID: 609
Point:
X: 12.365311932841777
Y: 56.044139921178704

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF815D-537F-11E2-85B1-00155D01E765}
VERSION_ID: {8CA78B7C-55B4-478B-88F1-7296958DCF83}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322977
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1093~403~5m (2130085832~9130~1093~403~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322977
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322977
ID: 616
ESRI_OID: 610
Point:
X: 12.368341546631484
Y: 56.047437531121915

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF815E-537F-11E2-B8EE-00155D01E765}
VERSION_ID: {BBD3FA2E-08DE-41B7-8801-BD2879A61E02}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322978
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1093~404~5m (2130085832~9130~1093~404~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322978
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322978
ID: 617
ESRI_OID: 611
Point:
X: 12.369923967968584
Y: 56.049728247662664

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8138-537F-11E2-8C53-00155D01E765}
VERSION_ID: {567B1E75-2670-44FB-8AB0-AF44EFC53B04}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322979
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1094~365~5m (2130085832~9130~1094~365~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322979
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322979
ID: 618
ESRI_OID: 612
Point:
X: 12.369948331120419
Y: 56.0421209125357

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8144-537F-11E2-86BA-00155D01E765}
VERSION_ID: {F1673358-10F1-4121-B110-B945FDD8CE0A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322980
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1096~378~5m (2130085832~9130~1096~378~5m)
STARTDATO: 1163721600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322980
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322980
ID: 619
ESRI_OID: 613
Point:
X: 12.364643302726682
Y: 56.0294194448995

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF8140-537F-11E2-BF29-00155D01E765}
VERSION_ID: {F1DE863F-8389-4D84-8935-27A003545BBF}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322981
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1110~373~5m (2130085832~9130~1110~373~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322981
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322981
ID: 620
ESRI_OID: 614
Point:
X: 12.356984506695168
Y: 56.03651745907499

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEF813A-537F-11E2-A540-00155D01E765}
VERSION_ID: {A92D5487-9EFB-44C6-9993-E1C6C99C78B1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322982
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1117~367~5m (2130085832~9130~1117~367~5m)
STARTDATO: 1163635200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322982
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322982
ID: 621
ESRI_OID: 615
Point:
X: 12.375588936248736
Y: 56.03953236945895

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC611-537F-11E2-A159-00155D01E765}
VERSION_ID: {F0F023E8-7390-4193-ACF4-13BC2D98A265}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322983
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1124~318~5m (2130085832~9130~1124~318~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322983
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322983
ID: 622
ESRI_OID: 616
Point:
X: 12.326866136711645
Y: 56.02637713717889

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85542-537F-11E2-9254-00155D01E765}
VERSION_ID: {C20C0AD5-B13C-4C6C-A185-B7C73803E585}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322984
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1204~291~5m (2130085832~9130~1204~291~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322984
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322984
ID: 623
ESRI_OID: 617
Point:
X: 12.342414037542571
Y: 56.000961448097485

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC623-537F-11E2-820D-00155D01E765}
VERSION_ID: {185EB8A8-9A6A-45C3-8A2A-6271A63613E8}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322985
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1237~336~5m (2130085832~9130~1237~336~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322985
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322985
ID: 624
ESRI_OID: 618
Point:
X: 12.30214732062249
Y: 56.00698430963981

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDC6E34-537F-11E2-BE0A-00155D01E765}
VERSION_ID: {F520FBBF-6F9F-45EC-8676-B380CDBDA495}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322986
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1359~73~5m (2130085832~9130~1359~73~5m)
STARTDATO: 1147824000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322986
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322986
ID: 625
ESRI_OID: 619
Point:
X: 12.305060275302395
Y: 55.98592346412847

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CEAC609-537F-11E2-9910-00155D01E765}
VERSION_ID: {86EB8543-F33F-4574-B9E5-5AAB41ED00CC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322987
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1361~310~5m (2130085832~9130~1361~310~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322987
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322987
ID: 626
ESRI_OID: 620
Point:
X: 12.296971565776557
Y: 55.99061571563963

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB815-537F-11E2-BE08-00155D01E765}
VERSION_ID: {6323380E-8848-4222-85A8-A0EFB511EBC1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322988
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1372~88~5m (2130085832~9130~1372~88~5m)
STARTDATO: 1149033600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322988
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322988
ID: 627
ESRI_OID: 621
Point:
X: 12.289885814314141
Y: 55.984958305651055

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB825-537F-11E2-90EA-00155D01E765}
VERSION_ID: {816BFA9D-5823-4804-8C3C-AFE20BEC8E87}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322989
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1376~106~5m (2130085832~9130~1376~106~5m)
STARTDATO: 1150070400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322989
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322989
ID: 628
ESRI_OID: 622
Point:
X: 12.300464529341392
Y: 55.975255372311864

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB80F-537F-11E2-BEE4-00155D01E765}
VERSION_ID: {09953CF6-649D-4F8D-82AA-7B0A36B398D0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322990
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1381~78~5m (2130085832~9130~1381~78~5m)
STARTDATO: 1148256000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322990
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322990
ID: 629
ESRI_OID: 623
Point:
X: 12.283884691765081
Y: 55.98531772536032

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C09-537F-11E2-8E30-00155D01E765}
VERSION_ID: {BA65DDCF-E30B-4E87-A53B-83097570D64B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322991
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1394~501~5m (2130085832~9130~1394~501~5m)
STARTDATO: 1165449600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322991
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322991
ID: 630
ESRI_OID: 624
Point:
X: 12.342943305231742
Y: 55.96724342492589

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85545-537F-11E2-857E-00155D01E765}
VERSION_ID: {A3A20F26-4F92-4642-ABAA-63BA7DBDF45F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322992
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1395~294~5m (2130085832~9130~1395~294~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322992
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322992
ID: 631
ESRI_OID: 625
Point:
X: 12.34547691637864
Y: 55.99192450576935

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB827-537F-11E2-BAB0-00155D01E765}
VERSION_ID: {E0925AD5-4791-4D97-A7C5-717EC2B31C81}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322993
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1401~108~5m (2130085832~9130~1401~108~5m)
STARTDATO: 1150156800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322993
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322993
ID: 632
ESRI_OID: 626
Point:
X: 12.291391468839404
Y: 55.97737548106215

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB828-537F-11E2-9E7A-00155D01E765}
VERSION_ID: {26000DDC-F02D-4D93-AF89-8C38C8A59490}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322994
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1401~110~5m (2130085832~9130~1401~110~5m)
STARTDATO: 1150156800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322994
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322994
ID: 633
ESRI_OID: 627
Point:
X: 12.288401528285524
Y: 55.97745535224988

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB82B-537F-11E2-BDE8-00155D01E765}
VERSION_ID: {73DB9F86-FEDD-461E-A61A-3395008315F2}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322995
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1401~113~5m (2130085832~9130~1401~113~5m)
STARTDATO: 1150156800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322995
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322995
ID: 634
ESRI_OID: 628
Point:
X: 12.284706487302072
Y: 55.97931044183609

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8F43BD-537F-11E2-B82A-00155D01E765}
VERSION_ID: {AB868770-8956-42C8-BF88-A1EE9B31B684}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322996
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1403~512~5m (2130085832~9130~1403~512~5m)
STARTDATO: 1180396800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322996
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322996
ID: 635
ESRI_OID: 629
Point:
X: 12.2892698856773
Y: 55.97453331362402

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8F43BE-537F-11E2-85E9-00155D01E765}
VERSION_ID: {F26632E0-6EEB-4309-B21B-6C127061C561}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322997
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1403~513~5m (2130085832~9130~1403~513~5m)
STARTDATO: 1180396800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322997
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322997
ID: 636
ESRI_OID: 630
Point:
X: 12.285894713145774
Y: 55.97646941900262

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8F43BF-537F-11E2-8F11-00155D01E765}
VERSION_ID: {680BA9A5-4106-40C8-A9B3-6B497C6D289C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322998
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1403~514~5m (2130085832~9130~1403~514~5m)
STARTDATO: 1180396800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322998
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322998
ID: 637
ESRI_OID: 631
Point:
X: 12.288001510241104
Y: 55.97062402358595

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9D8F43C0-537F-11E2-8992-00155D01E765}
VERSION_ID: {328D851B-BC59-47A5-9934-EF55B6F06778}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322999
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1403~515~5m (2130085832~9130~1403~515~5m)
STARTDATO: 1180396800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 322999
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//322999
ID: 638
ESRI_OID: 632
Point:
X: 12.290850199208588
Y: 55.96963647814569

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CDEB82C-537F-11E2-9017-00155D01E765}
VERSION_ID: {5DEC3B04-5B36-47E7-B47B-D623728D9895}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323000
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1407~118~5m (2130085832~9130~1407~118~5m)
STARTDATO: 1150243200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323000
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323000
ID: 639
ESRI_OID: 633
Point:
X: 12.283237130131575
Y: 55.977103174627075

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12911-537F-11E2-BD6F-00155D01E765}
VERSION_ID: {0D61439A-D927-4A23-B040-32566860461A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323001
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1407~119~5m (2130085832~9130~1407~119~5m)
STARTDATO: 1150243200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323001
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323001
ID: 640
ESRI_OID: 634
Point:
X: 12.28189124823674
Y: 55.976266331107325

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12913-537F-11E2-B60F-00155D01E765}
VERSION_ID: {4945ECDF-5778-4BE3-94CD-87855B5ECE4D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323002
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1407~121~5m (2130085832~9130~1407~121~5m)
STARTDATO: 1150243200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323002
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323002
ID: 641
ESRI_OID: 635
Point:
X: 12.280812887597456
Y: 55.97362120968251

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12914-537F-11E2-A53A-00155D01E765}
VERSION_ID: {AE648A51-C62B-4362-8DE8-BD1739A817EC}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323004
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1414~124~5m (2130085832~9130~1414~124~5m)
STARTDATO: 1150329600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323004
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323004
ID: 642
ESRI_OID: 636
Point:
X: 12.273867593582363
Y: 55.97394536679198

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12917-537F-11E2-9092-00155D01E765}
VERSION_ID: {81AE4B2D-C57B-4979-98AE-EF0DECF5942D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323003
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1407~127~5m (2130085832~9130~1407~127~5m)
STARTDATO: 1150329600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323003
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323003
ID: 643
ESRI_OID: 637
Point:
X: 12.2745222551854
Y: 55.97699227359689

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1291A-537F-11E2-A89E-00155D01E765}
VERSION_ID: {0F0B3240-FD74-4444-A892-A21C593BD083}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323005
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1415~130~5m (2130085832~9130~1415~130~5m)
STARTDATO: 1150416000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323005
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323005
ID: 644
ESRI_OID: 638
Point:
X: 12.274666993755943
Y: 55.974467110386634

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12918-537F-11E2-8C3D-00155D01E765}
VERSION_ID: {908F3F71-B274-4DE7-92A5-7801BE3D9AF9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323006
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1422~128~5m (2130085832~9130~1422~128~5m)
STARTDATO: 1150416000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323006
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323006
ID: 645
ESRI_OID: 639
Point:
X: 12.270954087223178
Y: 55.97691783908538

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1291E-537F-11E2-AF39-00155D01E765}
VERSION_ID: {5D9C9810-8E25-42BD-B12A-E9CA4242EE76}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323007
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1425~134~5m (2130085832~9130~1425~134~5m)
STARTDATO: 1150416000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323007
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323007
ID: 646
ESRI_OID: 640
Point:
X: 12.274929792491148
Y: 55.969711244917654

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1291B-537F-11E2-AFEF-00155D01E765}
VERSION_ID: {62BB2BE5-AA74-4D1F-89BC-87EAF6098635}
SYSTID_FRA: 1481535721000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 69ade6d4-b02f-4a8f-90eb-97361564cd69
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323008
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1426~131~5m (2130085832~9130~1426~131~5m)
STARTDATO: 1150416000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323008
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323008
ID: 647
ESRI_OID: 641
Point:
X: 12.267539369407666
Y: 55.971128577716065

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1291C-537F-11E2-B23E-00155D01E765}
VERSION_ID: {B917F181-6384-42C1-83A4-B1843BEA645C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323009
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1426~132~5m (2130085832~9130~1426~132~5m)
STARTDATO: 1150416000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323009
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323009
ID: 648
ESRI_OID: 642
Point:
X: 12.264859513328393
Y: 55.970542138982026

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE1291D-537F-11E2-A595-00155D01E765}
VERSION_ID: {C2BB17DD-ABBF-42E1-8488-1777A8101B12}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323010
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1426~133~5m (2130085832~9130~1426~133~5m)
STARTDATO: 1150416000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323010
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323010
ID: 649
ESRI_OID: 643
Point:
X: 12.269877886095417
Y: 55.970862197648835

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12920-537F-11E2-8DB5-00155D01E765}
VERSION_ID: {56EF49DB-8CE1-4293-90C9-0221B625E5D6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323011
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1428~136~5m (2130085832~9130~1428~136~5m)
STARTDATO: 1150675200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323011
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323011
ID: 650
ESRI_OID: 644
Point:
X: 12.276495753718358
Y: 55.97182263883738

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A1C-537F-11E2-B8C4-00155D01E765}
VERSION_ID: {95AE8D88-434E-49AD-828D-B8E5123FF259}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323012
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1451~155~5m (2130085832~9130~1451~155~5m)
STARTDATO: 1156723200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323012
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323012
ID: 651
ESRI_OID: 645
Point:
X: 12.330789658846998
Y: 55.96912623409576

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A39-537F-11E2-8380-00155D01E765}
VERSION_ID: {F1693B6C-91D9-452E-AFE1-7F62D31A2A0C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323013
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1454~186~5m (2130085832~9130~1454~186~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323013
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323013
ID: 652
ESRI_OID: 646
Point:
X: 12.341893981462894
Y: 55.961370621591385

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A3D-537F-11E2-B0B0-00155D01E765}
VERSION_ID: {AC742934-5AE9-4838-80B5-B614D171ECCA}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323014
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1454~189~5m (2130085832~9130~1454~189~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323014
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323014
ID: 653
ESRI_OID: 647
Point:
X: 12.337137828695633
Y: 55.96014716221288

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A35-537F-11E2-93FD-00155D01E765}
VERSION_ID: {B05B81D8-E30D-4B80-9F19-C2FA9563F44C}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323015
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1459~182~5m (2130085832~9130~1459~182~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323015
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323015
ID: 654
ESRI_OID: 648
Point:
X: 12.340015054870136
Y: 55.96268202238063

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A36-537F-11E2-AECE-00155D01E765}
VERSION_ID: {7ED28047-D2B7-4199-BACF-9CE81B891C18}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323016
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1459~183~5m (2130085832~9130~1459~183~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323016
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323016
ID: 655
ESRI_OID: 649
Point:
X: 12.343799755325495
Y: 55.96292115116186

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE12936-537F-11E2-B44C-00155D01E765}
VERSION_ID: {72E00525-EAC9-4417-8747-DEA1AB04B5DB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323017
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1461~137~5m (2130085832~9130~1461~137~5m)
STARTDATO: 1153699200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323017
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323017
ID: 656
ESRI_OID: 650
Point:
X: 12.283355405401744
Y: 55.97109791718975

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A2C-537F-11E2-8F99-00155D01E765}
VERSION_ID: {A1A78BB6-3DEE-44E4-962D-1DD8A185159D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323018
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1466~172~5m (2130085832~9130~1466~172~5m)
STARTDATO: 1157932800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323018
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323018
ID: 657
ESRI_OID: 651
Point:
X: 12.275939646200618
Y: 56.00237803207615

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAE5-537F-11E2-B3A3-00155D01E765}
VERSION_ID: {ED800ED1-52E6-4C76-A82E-2437C1F0E9E9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323019
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1480~411~5m (2130085832~9130~1480~411~5m)
STARTDATO: 1163894400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323019
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323019
ID: 658
ESRI_OID: 652
Point:
X: 12.26824908760861
Y: 56.009963177141366

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAFA-537F-11E2-9253-00155D01E765}
VERSION_ID: {99CBCEE7-9754-4D88-B7B3-9CA869D59A6F}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323020
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1530~432~5m (2130085832~9130~1530~432~5m)
STARTDATO: 1164153600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323020
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323020
ID: 659
ESRI_OID: 653
Point:
X: 12.27803333483447
Y: 56.01356027104772

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A38-537F-11E2-BD93-00155D01E765}
VERSION_ID: {9A6905C7-299F-4E96-9DD6-F9D64C364F5A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323021
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1556~185~5m (2130085832~9130~1556~185~5m)
STARTDATO: 1158192000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323021
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323021
ID: 660
ESRI_OID: 654
Point:
X: 12.339342665684727
Y: 55.96453525378711

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A3C-537F-11E2-BF3D-00155D01E765}
VERSION_ID: {038F5424-4F54-4B90-9DBC-248F219F39B7}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323022
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1557~188~5m (2130085832~9130~1557~188~5m)
STARTDATO: 1158278400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323022
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323022
ID: 661
ESRI_OID: 655
Point:
X: 12.347156415646396
Y: 55.96123756220166

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAEE-537F-11E2-94DD-00155D01E765}
VERSION_ID: {606C0D88-03B6-40DE-A406-90B1E6BDA06E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323023
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1558~420~5m (2130085832~9130~1558~420~5m)
STARTDATO: 1163980800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323023
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323023
ID: 662
ESRI_OID: 656
Point:
X: 12.303218510737027
Y: 56.02216923459924

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAEF-537F-11E2-AB29-00155D01E765}
VERSION_ID: {4D8B8DFB-2AF4-49FF-9217-642E9F0C7689}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323024
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1558~421~5m (2130085832~9130~1558~421~5m)
STARTDATO: 1163980800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323024
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323024
ID: 663
ESRI_OID: 657
Point:
X: 12.304568818170186
Y: 56.0203822172872

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E42E-537F-11E2-874C-00155D01E765}
VERSION_ID: {5457FDC2-666E-46AF-8423-D4B9520A13C9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323025
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1561~238~5m (2130085832~9130~1561~238~5m)
STARTDATO: 1160265600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323025
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323025
ID: 664
ESRI_OID: 658
Point:
X: 12.308633779008863
Y: 56.02760091737756

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E42C-537F-11E2-93FC-00155D01E765}
VERSION_ID: {945DC0F3-0BB8-4C21-BD2C-8C171836A371}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323026
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1563~236~5m (2130085832~9130~1563~236~5m)
STARTDATO: 1160265600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323026
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323026
ID: 665
ESRI_OID: 659
Point:
X: 12.29679022261015
Y: 56.0241875554684

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF1CAED-537F-11E2-8C2A-00155D01E765}
VERSION_ID: {EDA82CC4-3816-4A8C-A370-C15EB24C18D4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323027
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1564~419~5m (2130085832~9130~1564~419~5m)
STARTDATO: 1163980800000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323027
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323027
ID: 666
ESRI_OID: 660
Point:
X: 12.292894970628682
Y: 56.02283841292782

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E424-537F-11E2-899C-00155D01E765}
VERSION_ID: {B276F7F4-859C-44CB-9A60-8EE12A15689D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323028
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1573~228~5m (2130085832~9130~1573~228~5m)
STARTDATO: 1160265600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323028
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323028
ID: 667
ESRI_OID: 661
Point:
X: 12.315572122690936
Y: 56.02913660071735

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85514-537F-11E2-B239-00155D01E765}
VERSION_ID: {80DBF615-2BBD-4409-800F-2B49E94ED45B}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323029
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1591~265~5m (2130085832~9130~1591~265~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323029
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323029
ID: 668
ESRI_OID: 662
Point:
X: 12.257480867554817
Y: 55.98873960473289

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85538-537F-11E2-A8C1-00155D01E765}
VERSION_ID: {FE272CD4-A855-4D6F-914F-8FCD14D3E6A9}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323030
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1602~281~5m (2130085832~9130~1602~281~5m)
STARTDATO: 1161734400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323030
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323030
ID: 669
ESRI_OID: 663
Point:
X: 12.263327228394067
Y: 55.98397784060884

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8553E-537F-11E2-9E81-00155D01E765}
VERSION_ID: {7C901A53-3E0B-4880-AA1C-BD6A22FB3E1E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323031
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1610~287~5m (2130085832~9130~1610~287~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323031
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323031
ID: 670
ESRI_OID: 664
Point:
X: 12.26907280629119
Y: 55.977379741719524

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8553D-537F-11E2-BE1B-00155D01E765}
VERSION_ID: {197F8248-E43F-4587-9F4C-1A80A3ADDD47}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323033
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1614~286~5m (2130085832~9130~1614~286~5m)
STARTDATO: 1162080000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323033
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323033
ID: 671
ESRI_OID: 665
Point:
X: 12.267329489976227
Y: 55.980458039760784

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85522-537F-11E2-BC80-00155D01E765}
VERSION_ID: {580C928A-7FC8-4DFD-9C15-BA1D12590498}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323034
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1630~270~5m (2130085832~9130~1630~270~5m)
STARTDATO: 1161475200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323034
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323034
ID: 672
ESRI_OID: 666
Point:
X: 12.273003684709149
Y: 55.987546640975445

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85511-537F-11E2-9864-00155D01E765}
VERSION_ID: {6A6B813F-482E-4F2D-9C22-32C10A114EBD}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323032
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1613~262~5m (2130085832~9130~1613~262~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323032
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323032
ID: 673
ESRI_OID: 667
Point:
X: 12.272587793998932
Y: 55.98083069950994

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85523-537F-11E2-AC96-00155D01E765}
VERSION_ID: {39828894-E5ED-4FB3-902D-A23BFCC92A6D}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323035
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1632~271~5m (2130085832~9130~1632~271~5m)
STARTDATO: 1161475200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323035
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323035
ID: 674
ESRI_OID: 668
Point:
X: 12.268055539801484
Y: 55.9861767461518

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85518-537F-11E2-B7F3-00155D01E765}
VERSION_ID: {C7356361-820A-4F8B-BAA7-F52ADC50A04E}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323036
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1633~269~5m (2130085832~9130~1633~269~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323036
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323036
ID: 675
ESRI_OID: 669
Point:
X: 12.261804868461606
Y: 55.9871521264892

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85527-537F-11E2-9D4C-00155D01E765}
VERSION_ID: {7AAF99FC-DD8A-4C4D-9769-11AC5488A844}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323037
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1634~275~5m (2130085832~9130~1634~275~5m)
STARTDATO: 1161475200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323037
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323037
ID: 676
ESRI_OID: 670
Point:
X: 12.26493491517894
Y: 55.98800149794735

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE85515-537F-11E2-9C46-00155D01E765}
VERSION_ID: {942EFBCC-3EBE-405C-9EAA-BDA600F18830}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323038
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1643~266~5m (2130085832~9130~1643~266~5m)
STARTDATO: 1161129600000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323038
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323038
ID: 677
ESRI_OID: 671
Point:
X: 12.251654732979867
Y: 55.98783540824551

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE8550C-537F-11E2-8ABC-00155D01E765}
VERSION_ID: {3739B5B0-3F66-46FA-A40B-2A06DEDB70C5}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323039
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1644~257~5m (2130085832~9130~1644~257~5m)
STARTDATO: 1161043200000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323039
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323039
ID: 678
ESRI_OID: 672
Point:
X: 12.27832042120475
Y: 55.97761230047976

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE39A46-537F-11E2-858E-00155D01E765}
VERSION_ID: {7236FD6C-12CD-4531-9862-48D71B1BECE0}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323040
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1662~198~5m (2130085832~9130~1662~198~5m)
STARTDATO: 1158710400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323040
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323040
ID: 679
ESRI_OID: 673
Point:
X: 12.320421230609984
Y: 55.96288577793507

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BE9-537F-11E2-B3C6-00155D01E765}
VERSION_ID: {463138C5-20B3-4975-8E74-AB22A31C0D73}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323041
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1669~476~5m (2130085832~9130~1669~476~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323041
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323041
ID: 680
ESRI_OID: 674
Point:
X: 12.29333075452274
Y: 55.95476403425475

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BE8-537F-11E2-B78C-00155D01E765}
VERSION_ID: {15614704-60C7-40FF-8D68-DA2049D523C6}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323042
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1670~475~5m (2130085832~9130~1670~475~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323042
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323042
ID: 681
ESRI_OID: 675
Point:
X: 12.291392789906078
Y: 55.959745546356345

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BE3-537F-11E2-9AE0-00155D01E765}
VERSION_ID: {1E934B80-AB9A-4650-97E8-2C64A811557A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323043
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1671~470~5m (2130085832~9130~1671~470~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323043
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323043
ID: 682
ESRI_OID: 676
Point:
X: 12.2891556502724
Y: 55.96077925628565

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BE6-537F-11E2-850E-00155D01E765}
VERSION_ID: {F96B6DC7-F8CC-44FA-80B2-4F7D0757D7B4}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323044
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1674~473~5m (2130085832~9130~1674~473~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323044
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323044
ID: 683
ESRI_OID: 677
Point:
X: 12.299660814961186
Y: 55.95879399530704

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BF0-537F-11E2-8A28-00155D01E765}
VERSION_ID: {91841785-240D-4A11-98DD-6426B6038BDB}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323045
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1682~483~5m (2130085832~9130~1682~483~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323045
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323045
ID: 684
ESRI_OID: 678
Point:
X: 12.30624026382076
Y: 55.95331609505569

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C0D-537F-11E2-9A0E-00155D01E765}
VERSION_ID: {275A88EE-1BB5-4ABA-8BE2-B75ED4AF2740}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323046
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1685~503~5m (2130085832~9130~1685~503~5m)
STARTDATO: 1166486400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323046
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323046
ID: 685
ESRI_OID: 679
Point:
X: 12.303421246657678
Y: 55.95018143506264

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43C16-537F-11E2-949B-00155D01E765}
VERSION_ID: {928F95EA-6881-4736-A464-B10BF4E540B1}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323047
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1685~505~5m (2130085832~9130~1685~505~5m)
STARTDATO: 1169078400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323047
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323047
ID: 686
ESRI_OID: 680
Point:
X: 12.303766071579354
Y: 55.94957658169176

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BF8-537F-11E2-A65D-00155D01E765}
VERSION_ID: {C57C6D16-8FE1-42E1-983A-E845FEF06A78}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323048
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1689~491~5m (2130085832~9130~1689~491~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323048
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323048
ID: 687
ESRI_OID: 681
Point:
X: 12.289930073241667
Y: 55.947780922732264

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CF43BF4-537F-11E2-BB64-00155D01E765}
VERSION_ID: {E6D44D7F-1B44-4037-BD64-658230BEA66A}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323049
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1690~487~5m (2130085832~9130~1690~487~5m)
STARTDATO: 1164758400000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323049
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323049
ID: 688
ESRI_OID: 682
Point:
X: 12.28392716516585
Y: 55.95017364055552

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E402-537F-11E2-A219-00155D01E765}
VERSION_ID: {20CD8AC8-B65B-45D0-B7DD-FB756059FC90}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323050
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljøstyrelsen
STEDNAVN: 2130085832~9130~1703~210~5m (2130085832~9130~1703~210~5m)
STARTDATO: 1159488000000
NATURTYPE: Bøg på muld
AKTID: 323050
SARLINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323050
ID: 689
ESRI_OID: 683
Point:
X: 12.32922105585112
Y: 55.955713712371825

TEMAKODE: 2127
TEMANAVN: Kortlægning af naturtyper, punkter
OBJEKT_ID: {9CE5E404-537F-11E2-B873-00155D01E765}
VERSION_ID: {EFBCEB06-BF08-4204-AECE-A2D023BB7A95}
SYSTID_FRA: 1189598278000
SYSTID_TIL: null
OPRETTET: 1189598278000
OPRINDKODE: 0
OPRINDELSE: Ikke udfyldt
STATUSKODE: 3
STATUS: Gældende / Vedtaget
OFF_KODE: 1
OFFENTLIG: Synlig for alle
CVR_KODE: 25798376
CVR_NAVN: Miljøstyrelsen
BRUGER_ID: 42614f32-e6a6-43a3-a23b-60250fef741f
LINK: https://naturereport.miljoeportal.dk//323051
PROGRAM: Kortlægning af naturtyper
AKTIVITETSTYPE: Skov-naturtyper - dok. felt (5 m)
INSTITUTIONSNAVN: Miljø