Tilgængeligheden af webservices på Arealinformation

Status Tema Ansvarlig
Historiske dataDanmarks Miljøportal
NaturdataDanmarks Miljøportal
Overfladevand WMSDanmarks Miljøportal
Overfladevand WFSDanmarks Miljøportal
Bygge- og Beskyttelseslinjer (SDFE) WMSDatafordeler (SDFE)
Bygge- og Beskyttelseslinjer (SDFE) WFSDatafordeler (SDFE)
Fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen) WMSSlots- og Kulturstyrelsen
Fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen) WFSSlots- og Kulturstyrelsen
Tilskudsordninger og drift af landbrugsjordDanmarks Miljøportal
Boringer og vandforsyningsanlæg (GEUS)GEUS
Plandata WMSErhvervsstyrelsen
Plandata WFSErhvervsstyrelsen
Støjkort (Miljøgis)Miljøstyrelsen
Husdyrregulering (WFS)Miljøstyrelsen
Husdyrregulering (WMS)Miljøstyrelsen
Drikke- og grundvand (WMS)Miljøstyrelsen
Drikke- og grundvand (WFS)Miljøstyrelsen
Luft WMSDanmarks Miljøportal
Administrative grænser WMSDatafordeler (SDFE)
Administrative grænser WFSDatafordeler (SDFE)
Matrikulære grænser WMSDatafordeler (SDFE)
Matrikulære grænser WFSDatafordeler (SDFE)
HøjdemodelDatafordeler (SDFE)
Ortofoto ForårDatafordeler (SDFE)
Ortofoto 2020Hexagon
Ortofoto 2018Hexagon
Ortofoto 2016Hexagon
Ortofoto 2014Hexagon
Ortofoto 2012Hexagon
Ortofoto 2010Hexagon
Ortofoto 2008Hexagon
Ortofoto 2006Hexagon
Ortofoto 2004Hexagon
Ortofoto 2002Hexagon
Ortofoto 1999Hexagon
Ortofoto 1995Hexagon
Ortofoto 1954Hexagon
Flyfoto 1945I-GIS
Hist. kort, høje målebordsbladeKortforsyningen
Hist. kort, lave målebordsbladeKortforsyningen
Topografisk kortDatafordeler (SDFE)
SkærmkortDatafordeler (SDFE)