Tilgængeligheden af webservices på Arealinformation

Status Tema Ansvarlig
Historiske dataDanmarks Miljøportal
NaturdataDanmarks Miljøportal
Overfladevand WMSDanmarks Miljøportal
Overfladevand WFSDanmarks Miljøportal
Bygge- og Beskyttelseslinjer (SDFE) WMSKortforsyningen
Bygge- og Beskyttelseslinjer (SDFE) WFSKortforsyningen
Fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen) WMSSlots- og Kulturstyrelsen
Fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen) WFSSlots- og Kulturstyrelsen
Tilskudsordninger og drift af landbrugsjordDanmarks Miljøportal
Boringer og vandforsyningsanlæg (GEUS)GEUS
Plandata WMSErhvervsstyrelsen
Plandata WFSErhvervsstyrelsen
Støjkort (Miljøgis)Miljøstyrelsen
Husdyrregulering (WFS)Miljøstyrelsen
Husdyrregulering (WMS)Miljøstyrelsen
Drikke- og grundvand (WMS)Miljøstyrelsen
Drikke- og grundvand (WFS)Miljøstyrelsen
Luft WMSDanmarks Miljøportal
Administrative grænser WMSKortforsyningen
Administrative grænser WFSKortforsyningen
Matrikulære grænser WMSKortforsyningen
Matrikulære grænser WFSKortforsyningen
HøjdemodelKortforsyningen
Ortofoto ForårDatafordeler (SDFE)
Ortofoto 2018Kortforsyningen
Ortofoto 2016COWI
Ortofoto 2014COWI
Ortofoto 2012COWI
Ortofoto 2010COWI
Ortofoto 2008COWI
Ortofoto 2006COWI
Ortofoto 2004COWI
Ortofoto 2002COWI
Ortofoto 1999COWI
Ortofoto 1995COWI
Ortofoto 1954COWI
Flyfoto 1945I-GIS
Hist. kort, høje målebordsbladeKortforsyningen
Hist. kort, lave målebordsbladeKortforsyningen
Topografisk kortKortforsyningen
SkærmkortDatafordeler (SDFE)
Skærmkort WMSKortforsyningen