Tilgængeligheden af webservices på Arealinformation

Status Tema Ansvarlig
Historiske dataDanmarks Miljøportal
NaturdataDanmarks Miljøportal
Overfladevand WMSDanmarks Miljøportal
Overfladevand WFSDanmarks Miljøportal
Bygge- og Beskyttelseslinjer (GST) WMSKortforsyningen
Bygge- og Beskyttelseslinjer (GST) WFSKortforsyningen
Fortidsminder (Kulturstyrelsen) WMSKulturstyrelsen
Fortidsminder (Kulturstyrelsen) WFSKulturstyrelsen
Tilskudsordninger og drift af landbrugsjordDanmarks Miljøportal
Markblokke og Miljøtilsagn (NaturErhvervstyrelsen) WMSNaturErhvervstyrelsen
Markblokke og Miljøtilsagn (NaturErhvervstyrelsen) WFSNaturErhvervstyrelsen
LandbrugDanmarks Miljøportal
Boringer og vandforsyningsanlæg (GEUS) WMSGEUS
Boringer og vandforsyningsanlæg (GEUS) WFSGEUS
Plansystem WMSErhvervsstyrelsen
Plansystem WFSErhvervsstyrelsen
AdresserDanmarks Miljøportal
Administrative grænser WMSKortforsyningen
Administrative grænser WFSKortforsyningen
Matrikulære grænser WMSKortforsyningen
Matrikulære grænser WFSKortforsyningen
HøjdemodelKortforsyningen
Ortofoto 2016Kortforsyningen
Ortofoto 2014Kortforsyningen
Ortofoto 2012Kortforsyningen
Ortofoto 2010Kortforsyningen
Ortofoto 2008Kortforsyningen
Ortofoto 2006COWI
Ortofoto 2004COWI
Ortofoto 2002COWI
Ortofoto 1999COWI
Ortofoto 1995COWI
Ortofoto 1954COWI
Flyfoto 1945I-GIS
Hist. kort, høje målebordsbladeKortforsyningen
Hist. kort, lave målebordsbladeKortforsyningen
Topografisk kortKortforsyningen
SkærmkortKortforsyningen
Skærmkort WMSKortforsyningen
Intet grundkortMiljøministeriet
Matrikulære grænser (GST)Kortforsyningen
Støjkort (Miljøgis)Miljøstyrelsen
Luft test WMSDanmarks Miljøportal
Luft WMSDanmarks Miljøportal